Bouwprojecten A.B.C.-straat

Mitros past het voormalig Victas-complex aan de A.B.C.-straat 5 aan naar woningen.

Wat gebeurt er?

De in september 2019 vastgestelde bouwenvelop maakt woningbouw op deze locatie mogelijk. In de bouwenvelop was de eis minimaal 25% sociaal en minimaal 25% middenhuur opgenomen. Mitros wil hier 75% sociale huurwoningen maken. Zij hebben aan ons gevraagd om de middenhuur om te zetten naar ‘sociale middenhuur’. Op basis daarvan heeft het college een aangescherpte versie van de bouwenvelop vastgesteld.

De belangrijkste wijzigingen in de bouwenvelop zijn:

  • Middenhuur wordt sociale middenhuur. Dat zijn woningen die tot de sociale huur behoren, maar via zogenaamde vrije toewijzingsruimte aan (lagere) middeninkomens wordt toegewezen.
  • Tijdelijk andere invulling van het woonprogramma door samenwerking van Mitros met Stichting Veste.
  • Het aantal vierkante meters zonnepanelen aan te passen naar een haalbare oppervlakte.

Lees meer in de bouwenvelop A.B.C.-straat (pdf, 1,9 MB)

Lees meer op Mitros.nl

Wat is er al gebeurd?

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur