Bouwprojecten Befu-terrein Hoograven opnieuw ontwikkelen

Het terrein van de voormalig Betonmortel Fabriek Utrecht (Befu) is in het bezit van de gemeente Utrecht. Dit terrein ligt langs de snelweg A12. De gemeente Utrecht wil hier graag woningen bouwen. Maar dit is nu niet mogelijk, omdat het langsrijdend verkeer op de snelweg A12 voor te veel lawaai zorgt (geluidsbelasting).

Wat gaan we doen?

We kijken met het Rijk of het mogelijk is het geluid van het verkeer te verminderen. Bijvoorbeeld door stiller asfalt en het eerder plaatsen van geluidschermen op de A12. Dit is een voorwaarde voor woningbouw op het Befu-terrein.

De gemeente Utrecht onderzoekt nu of het mogelijk is het terrein op een andere manier toch een (tijdelijke) bestemming te geven.

Kraak

Zaterdag 19 juni ontvingen wij de melding dat het Befu-terrein is gekraakt. Krakers hebben het hek opengebroken en het terrein ingenomen. De gemeenteraad is hiervan op de hoogte gebracht door een brief.

Bekijk de raadsbrief 'kraak Befu-terrein' (pdf op website met agenda en stukken gemeenteraad (ibabs.eu)

Wat zijn de voorwaarden in het eerder vrijgegeven concept plan voor het Befu-terrein van juni 2019?

Bekijk alle voorwaarden in het concept stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) (pdf, 6,6 MB)

Hulp en contact Befu terrein

Telefoon

14 030

E-mail

befu-terrein@utrecht.nl