Bouwprojecten Beneluxlaan 901: nieuwbouw

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2021

De Beneluxlaan 901 krijgt nieuwbouw. Er komt een gebouw met verschillende functies: wonen, werken, verblijven en ontmoeten (gezondheidszorg). We verwachten dat de bouw start in 2021.

Wat komt er?

Het plan is om aan de Beneluxlaan 901:

  • bestaande kantoorgebouw te slopen
  • een nieuw gebouw te bouwen waar wonen, werken, verblijven en ontmoeten (gezondheidszorg) samengaan
  • toevoegen appartementen vooral in de midden categorie

Bekijk het hele intentiedocument voor de Beneluxlaan 901 (pdf, 583 kB)

Op de hoogte blijven

De ontwikkelaar informeert de omwonenden over het verdere proces. Voor verdere informatie en vragen kunt u kijken op www.huystevoornvastgoed.nl.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWieWat
1e kwartaal 2020gemeente en ontwikkelaaropstellen van programmatische uitgangspunten welke als basis dienen voor de verdere plannen
2e kwartaal 2020gemeente en ontwikkelaaropstellen van bouwenvelop. In een bouwenvelop staan eisen, wensen en randvoorwaarden. Bijvoorbeeld de vorm van de nieuwbouw, inpassing in de omgeving en hoe het plan bijdraagt aan gezonde verstedelijking
3e kwartaal 2020-2e kwartaal 2021ontwikkelaarUitwerken van de plannen en aanvragen bestemmingsplan en vergunningen

Hulp en contact Beneluxlaan 901

Telefoon

14 030

E-mail

beneluxlaan901@utrecht.nl