Bouwprojecten Betaald parkeren in en om de Merwedekanaalzone

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om betaald parkeren in te voeren in de Merwedekanaalzone en de wijken rondom de nieuwe stadswijk Merwede. Het betaald parkeren moet uiterlijk zijn geregeld als de eerste inwoners in de nieuwe wijk Merwede komen wonen. De gemeenteraad besluit in het najaar over het voorstel.

Waarom voeren we betaald parkeren in?

Bij grote bouwlocaties zoals de Merwedekanaalzone nemen we maatregelen om parkeeroverlast in omliggende gebieden te voorkomen. In de nieuwe stadswijk Merwede komt weinig parkeerruimte. Toekomstige bewoners maken straks veel gebruik van de fiets, het openbaar vervoer en deelauto’s. We willen voorkomen dat de nieuwe bewoners en bezoekers hun auto in omliggende wijken gaan parkeren. Dit kan zorgen voor verkeersdrukte en parkeerproblemen.

Uit ervaring blijkt dat de invoering van betaald parkeren de meest effectieve manier is om te voorkomen dat mensen van buiten de buurt er parkeren. Betaald parkeren is ook een manier om het autoverkeer te beperken, zodat de stad bereikbaar blijft. Bovendien biedt het kansen om opnieuw na te denken over de openbare ruimte in een wijk. Door het invoeren van betaald parkeren ontstaat er vaak ruimte. Daar kan dan bijvoorbeeld extra groen of een speelvoorziening komen. Meer hierover staat in de buurtaanpak Dichterswijk en buurtagenda Rivierenwijk.

Waar voeren we betaald parkeren in?

De gemeente wil betaald parkeren invoeren in de Merwedekanaalzone zelf en in de omliggende buurten, waaronder Dichterswijk, Rivierenwijk, Transwijk, de woonboulevard en een deel van Kanaleneiland-Zuid. In delen van deze buurten is nu al betaald parkeren. De Merwedekanaalzone en Dichterswijk komen in parkeerzone A2 (de randen van het centrum). De overige gebieden komen in parkeerzone B1 (stedelijk gebied). Zo sluiten de buurten aan bij de gebieden eromheen. Voor een 1e parkeervergunning betalen bewoners in parkeerzone A2 ongeveer € 20 per maand, in B1 is dit € 9 per maand. Een eerste zakelijke parkeervergunning kost ongeveer € 60 per maand in zone A2. In B1 is dit ongeveer € 43.

Op de parkeerplattegrond kunt u zien waar nu al betaald parkeren is. Alle informatie over parkeren in Utrecht vindt u op www.utrecht.nl/parkeren.

Na het besluit van de gemeenteraad wordt, samen met bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt, bekeken hoe betaald parkeren het beste kan worden ingevoerd.

Nog geen betaald parkeren voor Hoograven en Kanaleneiland-Zuid

De invoering van betaald parkeren geldt nog niet voor Hoograven. In deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone zijn namelijk nog geen grote veranderingen. Toch kunnen Hoograven en Kanaleneiland ook te maken krijgen met parkeeroverlast, na het invoeren van betaald parkeren in Rivierenwijk en Transwijk. Daarom gaan we op een later moment in gesprek met bewoners en ondernemers in delen van Hoograven en Kanaleneiland. Zij kunnen dan aangeven of ze betaald parkeren in hun buurt willen invoeren.

Nieuw parkeerbeleid voor Utrecht

De gemeente is bezig met het maken van nieuw beleid voor parkeren. Hierbij kijken we ook naar maatregelen om de stad bereikbaar en leefbaar te houden. De druk op de openbare ruimte in de stad wordt steeds groter. In de hele stad zijn maatregelen nodig om die druk te verlichten. Dat is niet alleen zo in de wijken rond de Merwedekanaalzone.

Planning invoeren betaald parkeren

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
Najaar 2021De gemeenteraad besluit over betaald parkeren in de Merwedekanaalzone en omliggende buurten
2022/2023Per gebied samen met bewoners en ondernemers kijken naar invoering betaald parkeren
2023/2024Draagvlakmeting Hoograven en Kanaleneiland
2025Betaald parkeren invoeren bij oplevering van de eerste woningen in Merwede

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl