Bouwprojecten Beurskwartier en Lombokplein

Aan de westkant van het centraal station breidt Utrecht op 2 locaties het centrum uit. Op een deel van het Jaarbeursterrein zijn plannen om het Beurskwartier te ontwikkelen. Op en rond het Westplein zijn plannen voor het Lombokplein.

Omgevingsvisie en milieueffectrapportage

De gemeente heeft over de plannen een omgevingsvisie en een milieueffectrapportage gemaakt. Deze zijn na inspraak aangepast en op 7 december 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Wel heeft de raad een aantal wijzigingen aangebracht in de omgevingsvisie.

Bekijk de omgevingsvisie en milieueffectrapportage Beurskwartier en Lombokplein

Wat zijn de plannen voor het Beurskwartier en Lombokplein

Het gaat om de bouw van ongeveer 3500 woningen, afgewisseld met werkplekken, horeca cultuur en buurtwinkels, 2 parken voor het Beurskwartier en een plein aan het water voor het Lombokplein. Ook wordt de Leidse Rijn bevaarbaar gemaakt en doorgetrokken tot aan de Catharijnesingel. Op de afbeelding boven aan deze pagina ziet u het plangebied van het vergrote centrum.

Lees meer over het Beurskwartier
Lees meer over het Lombokplein

In onderstaande video krijgt u een indruk van hoe de plannen eruit zien. De video is gemaakt voordat de inspraak startte. U kunt niet meer op de plannen reageren.

Video: indruk van de plannen

Groei van de stad

De stad groeit hard en daarom is het nodig om nieuwe woningen te bouwen en te zorgen voor voldoende werkplekken in het stationsgebied. We willen dat dit duurzaam en energieneutraal gebeurt. Dus dat materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. En dat we evenveel energie opwekken als gebruiken. Dit past in het werken aan een gezonde stad.

Hulp en contact Beurskwartier en Lombokplein

Telefoon

14 030

E-mail

lombokplein@utrecht.nl