Bouwprojecten Beurskwartier: herinrichting

Utrecht krijgt vanaf 2023 een nieuw stadsdeel, gelegen tussen de Jaarbeurs en de Croeselaan: het Beurskwartier. Dit wordt een eigentijdse aanvulling op het historische centrum. Het Beurskwartier wordt een centrumgebied voor iedereen om te gaan wonen, werken en ontspannen.

Terugblik bewonersavond over inpassing woningen Croeselaan

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein vastgesteld. Tegelijkertijd heeft de raad aan het college gevraagd om nogmaals te kijken naar de panden ter hoogte van het park aan de Croeselaan die gesloopt zouden worden: is het mogelijk om (een deel van) deze panden op een creatieve wijze in te passen, zonder dat de kwaliteit van het park wordt aangetast?

De gemeente heeft daarom 4 deskundigen gevraagd een studie te doen naar de mogelijkheden. Een kunstenaar, een architect, een landschapsarchitect en een (door bewoners voorgedragen) stedenbouwkundige zijn aan de slag gegaan. Het resultaat  is een rijk palet aan ideeën: 

 • Mei Architecten bedacht  ‘Een groter park, inclusief Croeselaan’.
 • Kunstenaar John Körmeling ziet ‘Een groot stadspark’ voor zich.  
 • Stedenbouwkundige Paul Kurstjens bedacht ‘Vele parkjes maken één groot Croesepark’.
 • Landschapsarchitect ZUS heeft een variant bedacht: ‘Oude woningen worden markante toren in het park’. 

Op 16 oktober 2018 zijn de studies en bijhorende maquettes aan de betrokken bewoners en eigenaren  gepresenteerd. Wilt u ze ook bekijken? Ze zijn voor iedereen te zien in het Stadslab op de tweede verdieping van het Stadskantoor.

Hoe verder?

We beoordelen alle ideeën op haalbaarheid, toepasbaarheid en effect op het park. Daarna doet het college een voorstel aan de raad in de vorm van een mogelijke variant op het oorspronkelijk plan. Zodra het college deze variant naar de raad stuurt, kan iedereen hem in het Stadslab komen bekijken. De verwachting is dat dit nog voor het eind van dit jaar gebeurt.

We hebben een collage gemaakt van de vier ideeënstudies. Die hebben we samengevat in onderstaande afbeelding.

Collage van ideeen woningen Croeselaan

Wat zijn de plannen?

Er komen:

 • ongeveer 3.000 nieuwe woningen voor zo’n 4.000 tot 5.000 mensen
 • gebouwen variërend in hoogte tussen 12, 25 en 45 meter. Hoogbouw varieert tussen  70 of 90 meter. Hierin komen appartementen afgewisseld met werkruimtes in diverse maten en prijsklassen.
 • koop- en huurwoningen
 • huurwoningen  variëren van sociale  middel dure tot dure huurhuizen
 • nieuwe werkplekken voor ongeveer 5.000 mensen
 • aanleg van 2 parken
 • diverse voorzieningen op het gebied van cultuur, recreatie en uitgaan

Bekijk de hoofdlijnen van de plannen in de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein

Het vervolg

De bouw van het Beurskwartier start pas in 2023. Dan komt de grond van de Jaarbeurs vrij voor de gemeente. We willen dat bewoners, Utrechtse ondernemers en creatieve ontwikkelaars meebepalen hoe de nieuwbouw eruit gaat zien en welke functies erin komen.

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Hulp en contact Beurskwartier en Lombokplein

Telefoon

14 030

E-mail

stadslab@utrecht.nl