Bouwprojecten Lombokplein: herinrichting

Het Westplein is nu nog een plek waar veel auto’s, fietsen, asfalt en fietsklemmen zijn. Maar over enkele jaren is deze plek helemaal opnieuw ingericht. Dan kunt u er wonen en genieten van water en groen. U maakt een boottochtje over de doorgetrokken Leidse Rijn en u rijdt over een nieuwe weg met brug over het water het centrum in en uit. Dit nieuw ingerichte stukje stad noemen we voorlopig het Lombokplein.

Denk mee: Lombokplein maken we samen

Bewoners en andere belanghebbenden betrekken we bij het ontwerpen en inrichten van het nieuwe woon- en werkgebied Lombokplein.

Meer groen voor Lombokplein

Op de bijeenkomst van 5 april hebben we ideeën en wensen van bewoners en andere belanghebbenden opgehaald over het groen voor het Lombokplein. Deze uitkomsten gebruiken we bij het vormgeven van de extra groene plekken in Lombok. In het voorstel dat aan de gemeenteraad is gestuurd staat dat er aan de noordkant van de Leidse Rijn ruimte is voor een park.

De Leidse Rijn is een oude waterloop. Daar is nu nog maar een klein stukje van over, maar de bedoeling is dat hij straks weer wordt hersteld (doorgetrokken). Aan de noordkant van dat nieuwe stukje water is ruimte om een park aan te leggen. Aan de andere kant van het water is bedacht om 2 openbaar toegankelijke tuinen aan te leggen als onderdeel van de nieuwe bebouwing. 

Naast ruimte voor extra groen is er plaats voor ongeveer 350 tot 400 woningen. Na de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over dit voorstel.
Lees meer in de Stedenbouwkundige uitwerking Amendement van Lombokplein naar Lombokpark (pdf, 8 MB)

De datum waarop de gemeenteraad het voorstel bespreekt wordt tegen die tijd bekend gemaakt op de website utrecht.nl/gemeenteraad.

Wat komt er?

Het Westplein is een zeer druk verkeersplein. De komende jaren willen we hier een wijk maken met:

  • nieuwe woningen. In de omgevingsvisie wordt een aantal van 500 woningen vermeld. Dit aantal wordt lager zodat er meer ruimte voor de aanleg van groen in de wijk komt.
  • plein aan het water
  • bevaarbare en doorgetrokken Leidsche Rijn
  • stadsstraat. Dit is een weg met 2 rijbanen waar je 30 km per uur mag rijden. Hiervoor verleggen we de Graadt van Roggenweg en brengen deze voor een deel terug naar 2 rijbanen.

Lees meer over de keuzes die de gemeente voor het verkeer maakt bij Verkeersbeleid. De hoofdlijnen van de plannen kunt u lezen in de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein.

Verder uitwerken van de plannen

De omgevingsvisie is door de gemeenteraad vastgesteld. In 2018 en 2019 maken we het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) en een Functioneel Ontwerp (FO) voor de openbare ruimte. In 2019 kunt u deze plannen ook inzien en hierop reageren. In een SPvE staat onder andere:

  • hoeveel woningen er gebouwd worden
  • hoeveel  huur- en/of koopwoningen dit zijn
  • hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn
  • hoeveel ruimte de verschillende functies – zoals wonen, werken en groen – krijgen.

Eind 2021/begin 2022 starten we met de uitvoering van de plannen. We beginnen met de inrichting van de openbare ruimte en het verleggen van de Graadt van Roggenweg en daarna volgt de woningbouw.

Het uitwerken van deze plannen doen we graag zoveel mogelijk samen met u. Per onderwerp kijken we hoe en wanneer wij u betrekken.

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Hulp en contact Beurskwartier en Lombokplein

Telefoon

14 030

E-mail

stadslab@utrecht.nl