Bouwprojecten Lombokplein: herinrichting

Het Westplein is nu nog een plek waar veel auto’s, fietsen, asfalt en fietsklemmen zijn. Maar over enkele jaren is deze plek helemaal opnieuw ingericht. Dan kunt u er wonen en genieten van water en groen. U maakt een boottochtje over de doorgetrokken Leidse Rijn en u rijdt over een nieuwe weg met brug over het water het centrum in en uit. Dit nieuw ingerichte stukje stad noemen we voorlopig het Lombokplein.

Lombokplein maken we samen

Bewoners en andere belanghebbenden betrekken we bij het ontwerpen en inrichten van het nieuwe woon- en werkgebied Lombokplein.

Herinrichting Westplein en Graadt van Roggenweg

Om van het Lombokplein een prettige plek te maken om te wonen en leven veranderen we de inrichting van de Graadt van Roggenweg en het Westplein. Ook komen er andere routes voor auto’s, fietsers en voetgangers. We vertelden u er meer over tijdens een informatieavond op 16 oktober. Bewoners kregen tijdens deze avond in oktober ook gelegenheid mee te denken over de ventweg naast de Graadt van Roggenweg. Deze willen we opheffen en anders invullen met bijvoorbeeld groen of parkeerplekken. De verzamelde ideeën hebben we inmiddels verwerkt in een aantal schetsen.

Kruising stadsstraat met fietsroute Leidseweg

Bij het opnieuw inrichten van het Westplein leggen we een zogeheten stadsstraat aan. Via deze stadsstraat kan het autoverkeer straks van en naar de binnenstad rijden. Bij de Leidseweg/Van Sijpesteijnkade kruist de stadsstraat een drukke fietsroute.

De gemeenteraad vroeg om de voor- en nadelen van 2 varianten van deze kruising (gelijkvloers en ongelijkvloers) te maken. Dit hebben we samen met betrokken partijen (Klépierre, Centrummanagement, fietsersbond, bewoners, eigenaar NH Hotel) gedaan. Beide mogelijkheden werken we de komende tijd uit als onderdeel van het Stedenbouwkundige Programma van Eisen (SpvE) en Functioneel Ontwerp (FO) Lombokplein. We verwachten dat de raad rond de zomer van 2019 een besluit neemt over het SPvE en FO. Voor die tijd leggen we de plannen ter inzage.
Lees meer over de voor- en nadelen van de 2 kruisingsvarianten 

Meer groen voor Lombokplein

Op de bijeenkomst van 5 april hebben we ideeën en wensen van bewoners en andere belanghebbenden opgehaald over het groen voor het Lombokplein. Deze uitkomsten gebruiken we bij het vormgeven van de extra groene plekken in Lombok.

Er is een plan gemaakt om aan de noordkant van de Leidse Rijn een park te maken en aan de andere kant van het water 2 openbaar toegankelijke tuinen. Deze tuinen zijn onderdeel van de nieuwe bebouwing. Naast ruimte voor extra groen is er in dit plan plaats voor ongeveer 350 tot 400 woningen. De gemeenteraad is op 20 september akkoord gegaan om dit plan verder uit te werken.

Lees meer in de Stedenbouwkundige uitwerking Amendement van Lombokplein naar Lombokpark (pdf, 8 MB)

Wat komt er?

Het Westplein is een zeer druk verkeersplein. De komende jaren willen we hier een wijk maken met:

 • nieuwe woningen. In de omgevingsvisie wordt een aantal van 500 woningen vermeld. Dit aantal wordt lager zodat er meer ruimte voor de aanleg van groen in de wijk komt.
 • plein aan het water
 • bevaarbare en doorgetrokken Leidsche Rijn
 • stadsstraat. Dit is een weg met 2 rijbanen waar je 30 km per uur mag rijden. Hiervoor verleggen we de Graadt van Roggenweg en brengen deze voor een deel terug naar 2 rijbanen.

Lees meer over de keuzes die de gemeente voor het verkeer maakt bij Verkeersbeleid. De hoofdlijnen van de plannen kunt u lezen in de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein.

Verder uitwerken van de plannen

De omgevingsvisie is door de gemeenteraad vastgesteld. In 2018 en 2019 maken we het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) en een Functioneel Ontwerp (FO) voor de openbare ruimte. In 2019 kunt u deze plannen ook inzien en hierop reageren. In een SPvE staat onder andere:

 • hoeveel woningen er gebouwd worden
 • hoeveel  huur- en/of koopwoningen dit zijn
 • hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn
 • hoeveel ruimte de verschillende functies – zoals wonen, werken en groen – krijgen.

Eind 2021/begin 2022 starten we met de uitvoering van de plannen. We beginnen met de inrichting van de openbare ruimte en het verleggen van de Graadt van Roggenweg en daarna volgt de woningbouw.

Het uitwerken van deze plannen doen we graag zoveel mogelijk samen met u. Per onderwerp kijken we hoe en wanneer wij u betrekken.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
wanneerwat
voorjaar 2019concept stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) klaar en functioneel ontwerp voor de buitenruimte (FO) klaar
na de zomer 2019inspraak SPvE en FO
begin 2020vaststellen stedenbouwkundig Programma van Eisen door de raad
voorjaar 2020inspraak bestemmingsplan
najaar 2020vaststellen bestemmingsplan
begin 2020 -
zomer 2021
ontwerpen gebouwen en openbare ruimte
eind 2021start bouw
afbeelding stappenplan Lombokplein
(Klik op de afbeelding om te vergroten)

Wat is er al gedaan?

 • In september 2018 heeft het college van B en W een besluit genomen over de omgevingsvisiekaart Lombokplein (zie pagina 8) (pdf, 8,1 MB).
 • Van april tot en met december 2018 was de participatie over de onderwerpen wonen en leven, doortrekken Leidse Rijn (en inrichten van de bruggen), inrichting openbare ruimte, inrichting stadsstraat, vergroening van de Graadt van Roggenweg, Lombokpark en programma toekomstige bouwblokken.
 • In april 2018 was de participatie over groen en over de kruising stadsstraat-fietsroute.
 • In december 2017 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein vastgesteld.

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Hulp en contact Beurskwartier en Lombokplein

Telefoon

14 030

E-mail

stadslab@utrecht.nl