Bouwprojecten Lombokplein: herinrichting

We gaan het Westplein en omgeving opnieuw inrichten, zodat het een woon- en werkgebied wordt. Het nieuwe stadsdeel noemen we Lombokplein. Er komt een plein aan het water, nieuwe bebouwing voor wonen en ondernemen en een stadsstraat waar maximaal 30 kilometer per uur gereden mag worden.

Wat zijn de plannen?

Het Westplein is een zeer druk verkeersplein. De komende jaren willen we hier een wijk maken met:

  • nieuwe woningen. In de omgevingsvisie wordt een aantal van 500 woningen vermeld. Dit aantal wordt lager zodat er meer ruimte voor de aanleg van groen in de wijk komt.
  • plein aan het water
  • een bevaarbare en doorgetrokken Leidsche Rijn
  • een stadsstraat, hiervoor verleggen we de Graadt van Roggenweg en brengen deze voor een deel terug naar 2 rijbanen. Een rijbaan gaat de stad in, de andere rijbaan gaat de stad uit.

Bekijk de hoofdlijnen van de plannen in de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein

Het vervolg

Nu de omgevingsvisie door de gemeenteraad is vastgesteld gaan we de plannen verder uitwerken. In 2018 starten we met het maken van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) en voor de openbare ruimte met een Functioneel Ontwerp (FO). Bewoners en andere belanghebbenden worden betrokken bij het ontwerpen en inrichten van het nieuwe woon- en werkgebied Lombokplein.

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Hulp en contact Beurskwartier en Lombokplein

Telefoon

14 030

E-mail

stadslab@utrecht.nl