Bouwprojecten Cartesiusdriehoek: bouw stadswijk

impressie van de nieuwe stadswijk.

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
start bouw voorjaar 2021

De komende jaren bouwen we in de Cartesiusdriehoek een gezonde OV- en fietsvriendelijke stadswijk. De Cartesiusdriehoek is het gebied rond het bestaande CAB-gebouw dat ligt tussen de Cartesiusweg en de sporen naar Amsterdam en Den Haag/Rotterdam. De Cartesiusdriehoek is klaar in 2028. Er is veel aandacht voor gezondheid, bewegen, voeding, innovatieve energieoplossingen en duurzame (deel-)mobiliteit.

Praat mee over betaald parkeren Cartesiusweg en Schepenbuurt

Betaald parkeren gaan we invoeren in gebieden rondom de nieuwe wijk Cartesiusdriehoek.
Lees meer en meld u aan voor een informatieavond of een panel

Wat komt er en waarom?

Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland. In 2040 verwachten we zo’n 100.000 inwoners meer dan nu. We willen mensen de kans bieden om in de bestaande stad te wonen. In de Cartesiusdriehoek zien we straks vooral fietsers en wandelaars. De wijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er zijn veel elektrische deelauto’s en e-bikes beschikbaar. Het aanbod groeit mee met de vraag. Er is volop groen om te ontspannen, spelen en sporten.

Wat komt er?

  • Ruim 2.800 woningen op 15 hectare. Er komen verschillende woningtypes, waarvan 25% sociale huurwoningen.
  • 2 parken, aan de buitenkant en in het midden. Met veel ruimte voor ontspanning en natuur.
  • Er zijn weinig auto’s.
  • Een nieuwe fietstunnel bij de Locomotiefstraat die de buurten Cartesiusdriehoek en Wisselspoor verbindt.

CAB-gebouw

Het monumentale CAB-gebouw is het hart van deze nieuwe woonwijk. Dit gebouw wordt een aantrekkelijke en levendige ontmoetingsplek. Het gaat er om gezond eten en drinken, ontmoeten en ontspannen, expressie en mobiliteit. Ook de bestaande gebruikers van het CAB-gebouw, zoals muziekstudio dB’s en bierpub Oproer, passen goed in dit beeld.

Koersdocument

In 2017 heeft de gemeenteraad de ambities en het kader voor de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek vastgesteld.

Lees het koersdocument Cartesiusdriehoek (pdf, 11,1 MB)

Bestemmingsplannen Cartesiusdriehoek

Er worden 2 bestemmingsplannen voor de Cartesiusdriehoek gemaakt. Een plan voor fase 1 en een bestemmingsplan voor de rest van het gebied, fase 2-6.

Bestemmingsplan fase 1

Het ontwerpbestemmingsplan fase 1 gaat over het gebied ten zuidoosten van het CAB-gebouw. Dit gebied bestaat uit 2 bouwblokken van ongeveer 322 woningen. Alle woningen worden huurwoningen, vooral middenhuurwoningen (tot een huur van € 966, prijspeil 2019), maar ook atelierwoningen voor kunstenaars en enkele duurdere huurwoningen. Ook is er ruimte voor voorzieningen. Het ontwerpbestemmingsplan en de concept omgevingsvergunning voor de eerste 242 woningen lagen tot 4 juni ter inzage. Op 1 oktober 2020 heeft de raad ingestemd met dit nieuwe bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.
Bekijk het ontwerpbestemmingsplan Cartesiusdriehoek fase 1

Bouwhekken

Op een groot deel van het terrein zijn nu bouwhekken geplaatst. Dit om illegale vuilstort te voorkomen. Daarnaast vinden er voorbereidende werkzaamheden in het gebied plaats. De bouwwerkzaamheden voor fase 1 starten pas als de procedure voor het bestemmingsplan fase 1 is afgerond.

Bestemmingsplan fase 2–6

Het ontwerpbestemmingsplan fase 2-6 gaat over het grootste gedeelte van de Cartesiusdriehoek. In fase 2-6 komen ongeveer 2.500 woningen, een school en sporthal, winkels, horeca en culturele voorzieningen. Ook het monumentale CAB-gebouw is onderdeel van deze plannen. De ontwikkelaars zijn Ballast Nedam Development en MRP Development (zie ook www.cartesiusdriehoek.nl).

In het ontwerpbestemmingsplan Cartesiusdriehoek fase 2-6 ziet u wat de voorwaarden en regels zijn voor de bouw en het gebruik van woningen, andere gebouwen en de openbare ruimte. U kon van 7 augustus tot en met 17 september 2020 reageren (zienswijze indienen). Er zijn ruim 200 zienswijzen ingediend. De gemeente is druk bezig met het verwerken van de reacties.

Bekijk het Ontwerpbestemmingsplan Cartesiusdriehoek fase 2-6

Hebt u vragen over het bestemmingsplan fase 2–6?

U kunt op verschillende manieren vragen stellen over het bestemmingsplan:

  • E-mail: stuur uw vraag naar cartesiusdriehoek@utrecht.nl. U krijgt dan een reactie.
  • Telefoon: u kunt bellen naar 14 030. We schrijven uw vraag op en bellen u terug.

Na het verwerken van de reacties (zienswijzen) leggen we het bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. Die neemt in het voorjaar van 2021 een besluit. Daarna kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen. Naar verwachting start de bouw dan begin 2022.

Planning
WanneerWat
Medio 2020Reageren op bestemmingsplan fase 2 - 6
Najaar 2020Besluit bestemmingsplan fase 1 door de raad
Voorjaar 2021Start bouw eerste woningen, na goedgekeurd bestemmingsplan fase 1
Voorjaar 2021Besluit bestemmingsplan fase 2 door de raad
2021-2028Bouw volgende woningen, na goedgekeurd bestemmingsplan fase 2-6

Hulp en contact Cartesiusdriehoek

Telefoon

14 030

E-mail

cartesiusdriehoek@utrecht.nl