Bouwprojecten Betaald parkeren Schepenbuurt en Cartesiusweg

De gemeenteraad heeft in oktober 2019 besloten om betaald parkeren in te voeren in gebieden rondom de nieuwe wijk Cartesiusdriehoek. Dit wordt uiterlijk bij oplevering van de eerste nieuwe woningen gedaan. Op 27 oktober was er een online informatieavond en kon u ook meepraten over de invoering.

Waarom voeren we betaald parkeren in?

In de nieuwe wijk komt weinig parkeerruimte. Toekomstige bewoners maken straks gebruik van deelauto’s, het openbaar vervoer en de fiets. De gemeenteraad wil voorkomen dat de nieuwe bewoners en bezoekers in omliggende wijken gaan parkeren wat zou leiden tot verkeersdrukte en parkeerproblemen in uw wijk. Samen met bewoners en ondernemers kijken we hoe het betaald parkeren het beste ingevoerd kan worden.

Meepraten in een panel?

Op 27 oktober was er een online informatieavond waar we bewoners en ondernemers hebben geïnformeerd over het besluit en wat dit voor hen betekent. Daar hebben we ook toegelicht hoe we met de buurt verder in gesprek willen.

Voor het gesprek met de buurt vormen we 2 groepen bewoners en ondernemers: 1 van de Schepenbuurt en 1 van de Cartesiusweg. Per groep praten we tijdens 3 avonden verder over wat u belangrijk vindt om betaald parkeren op een goede manier vorm te geven in uw wijk. Wat zijn uw wensen en ideeën?

De panels bestaan uit ongeveer 12 personen uit de Schepenbuurt, en 8 personen van de Cartesiusweg. De deelnemers van de 2 groepen kiezen we op basis van een aantal vragen. Zo zorgen we ervoor dat alle meningen en ideeën vanuit verschillende bewoners en ondernemers op tafel komen. U kon u aanmelden voor een panel tot 30 oktober.

Planning en proces

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Oktober 2019De raad heeft besloten dat betaald parkeren uiterlijk bij de oplevering van de eerste nieuwbouwwoningen in de Cartesiusdriehoek wordt ingevoerd. Samen met betrokkenen wordt bekeken hoe dit het beste kan.
27 oktober 2020Informatieavond
November/december/januariPanels waarin betrokkenen mee kunnen denken over de invoering van het betaald parkeren.
2021Advies van de panels gaat naar college van burgermeester en wethouders. Daarna neemt de gemeenteraad/het college een besluit.
2022Betaald parkeren wordt ingevoerd bij oplevering van de eerste woningen in de Cartesiusdriehoek.

Hulp en contact Cartesius

Telefoon

14 030

E-mail

cartesius@utrecht.nl