Betaald parkeren Schepenbuurt en Cartesiusweg

De gemeenteraad heeft in oktober 2019 besloten om betaald parkeren in te voeren in gebieden rondom de nieuwe wijk Cartesius. Bewoners van de Schepenbuurt en Cartesiusweg hebben hierover meegepraat. Het college van burgemeester en wethouder besloot in november 2022 over hun voorstellen. In het tweede kwartaal van 2023 voeren we betaald parkeren in.

Waarom voeren we betaald parkeren in?

In de nieuwe wijk Cartesius komt weinig plek voor parkeren. Bewoners maken straks vooral gebruik van deelauto’s, het openbaar vervoer en de fiets. De gemeenteraad wil voorkomen dat de nieuwe bewoners en bezoekers toch in omliggende wijken gaan parkeren. Dit zou dan verkeersdrukte en parkeerproblemen veroorzaken. Daarom hebben we samen met bewoners en ondernemers gekeken hoe we betaald parkeren het beste kunnen invoeren.

Extra afspraken met bewoners

Er is een online informatieavond geweest voor bewoners en ondernemers. Ook hebben we met bewoners gesproken over wat zij belangrijk vinden bij het invoeren van betaald parkeren in hun wijk. Een groep bewoners van de Schepenbuurt en een groep bewoners van de Cartesiusweg hebben hiervoor voorstellen gedaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier in november 2022 een besluit over genomen.

De volgende afspraken zijn gemaakt voor betaald parkeren in de Schepenbuurt en op de Cartesiusweg:

  • In de Schepenbuurt en op de Cartesiusweg gaat betaald parkeren gelden tussen 6.00 en 11.00 uur, van maandag tot en met zaterdag.
  • Hebt u een eigen parkeerplek, zoals een oprit of garage? Dit telt niet mee bij het uitgeven van parkeervergunningen.
  • We gaan flexibel om met het aantal parkeervergunningen. We kunnen daardoor meer vergunningen geven. Zo hopen we te voorkomen dat er een wachtlijst ontstaat.  
  • Ieder jaar, tot een jaar nadat de wijk Cartesius helemaal af is, kijken we met bewoners hoe het gaat met betaald parkeren. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Stuur dan een e-mail naar cartesius@utrecht.nl. Vermeld daarbij uw naam, e-mailadres en woonadres.
  • Tot en met 31 december 2024 kunnen bewoners een 3e en 4e parkeervergunning aanvragen. Na die datum blijven die 3e en 4e vergunningen geldig. Voor nieuwe aanvragen geldt dan het normale beleid van maximaal 2 parkeervergunningen per adres.
  • Er is 20.000 euro voor ideeën om de Schepenbuurt en Cartesiusweg prettig te houden om in te wonen en te leven. Vanaf 1 april 2023 is het mogelijk om hiervoor een aanvraag te doen. De 20.000 euro is verdeeld tussen de Schepenbuurt en de Cartesiusweg op basis van het aantal parkeerplaatsen. De aanvraag voor het budget lijkt op de aanvraag voor het initiatievenfonds. U vindt volgend jaar op deze website meer informatie en uitleg over hoe u de aanvraag kunt doen.

Over 1 voorstel moet de gemeenteraad nog beslissen:

  • Het verhogen van het aantal bezoekersuren van 70 uren naar 120 uren per 3 maanden. Dit voorstel wordt later aan de gemeenteraad voorgelegd.

Planning en proces

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Eerste helft 2023De gemeenteraad neemt een besluit over het aantal bezoekersuren.
Tweede kwartaal 2023We voeren betaald parkeren in. Bewoners en ondernemers ontvangen informatie over praktische zaken, zoals het aanvragen van een parkeervergunning.
Wat is er al gebeurd?
WanneerWat
Oktober 2019De raad heeft besloten dat betaald parkeren uiterlijk bij de oplevering van de eerste nieuwbouwwoningen in de Cartesiusdriehoek wordt ingevoerd. Samen met betrokkenen wordt bekeken hoe dit het beste kan.
27 oktober 2020Informatieavond voor bewoners van de Cartesiusweg en Schepenbuurt. Op deze avond is aan bewoners gevraagd of ze mee wilden doen aan de review panels.
2021-2022Bijeenkomsten van de review panels waarin betrokkenen mee kunnen denken over de invoering van het betaald parkeren.
Eerste helft 2022De review panels hebben hun tijdelijk voorstel klaar en controleren dit bij hun medebewoners. Ze passen hun advies eventueel aan en maken het definitief.
Tweede helft 2022Het college van burgemeester en wethouder heeft besloten over de extra afspraken met bewoners en heeft de raad hier een brief over gestuurd.

Hulp en contact Cartesius

Telefoon

14 030

E-mail

cartesius@utrecht.nl