Bouwprojecten Betaald parkeren Schepenbuurt en Cartesiusweg

De gemeenteraad heeft in oktober 2019 besloten om betaald parkeren in te voeren in gebieden rondom de nieuwe wijk Cartesius. Dit gebeurt uiterlijk bij oplevering van de eerste nieuwe woningen. Waarschijnlijk is dit begin 2023. Bewoners praten in een panel mee over de invoering.

Waarom voeren we betaald parkeren in?

In de nieuwe wijk komt weinig parkeerruimte. Toekomstige bewoners maken straks gebruik van deelauto’s, het openbaar vervoer en de fiets. De gemeenteraad wil voorkomen dat de nieuwe bewoners en bezoekers in omliggende wijken gaan parkeren. Dit zou namelijk leiden tot verkeersdrukte en parkeerproblemen. Samen met bewoners en ondernemers kijken we hoe het betaald parkeren het beste ingevoerd kan worden.

Meepraten in een panel

Op 27 oktober 2020 was er een online informatieavond waar we bewoners en ondernemers hebben geïnformeerd over het besluit en wat dit voor hen betekent. Daar hebben we ook toegelicht hoe we met de buurt verder in gesprek willen.
Voor het gesprek met de buurt hebben we 2 groepen bewoners gevormd: 1 van de Schepenbuurt en 1 van de Cartesiusweg. Per groep hebben we verder gepraat over wat bewoners belangrijk vinden om betaald parkeren op een goede manier vorm te geven in uw wijk.

Vervolgstappen

Er zijn verschillende bijeenkomsten met de panels geweest. Vanuit deze bijeenkomsten zijn er door de betrokken bewoners adviezen opgesteld. Deze worden in de lente van 2022 voorgesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna moet de gemeenteraad nog een besluit nemen. Het betaald parkeren wordt na het besluit ingevoerd als de eerste woningen in de wijk Cartesius klaar zijn. Dit is waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2023.

Planning en proces

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Eerste helft 2022Het advies van de panels gaat naar college van burgemeester en wethouders. Daarna neemt het college een besluit.
Tweede helft 2022De gemeenteraad neemt een besluit over hoe betaald parkeren wordt ingevoerd.
Begin 2023Betaald parkeren wordt ingevoerd als de eerste woningen in de wijk Cartesius klaar zijn.
Wat is er al gebeurd?
WanneerWat
Oktober 2019De raad heeft besloten dat betaald parkeren uiterlijk bij de oplevering van de eerste nieuwbouwwoningen in de Cartesiusdriehoek wordt ingevoerd. Samen met betrokkenen wordt bekeken hoe dit het beste kan.
27 oktober 2020Informatieavond voor bewoners van de Cartesiusweg en Schepenbuurt. Op deze avond is aan bewoners gevraagd of ze mee wilden doen aan de review panels.
2021-2022Bijeenkomsten van de review panels waarin betrokkenen mee kunnen denken over de invoering van het betaald parkeren.
Eerste helft 2022De review panels hebben hun tijdelijk voorstel klaar en controleren dit bij hun medebewoners. Ze passen hun advies eventueel aan en maken het definitief.

Hulp en contact Cartesius

Telefoon

14 030

E-mail

cartesius@utrecht.nl