Bouwprojecten Betaald parkeren Werkspoorkwartier

De gemeenteraad besloot in oktober 2019 om betaald parkeren in te voeren in gebieden rondom de nieuwe wijk Cartesiusdriehoek. Dit doen we uiterlijk bij oplevering van de eerste nieuwe woningen.

Waarom voeren we betaald parkeren in?

In de nieuwe wijk komt weinig parkeerruimte. Toekomstige bewoners maken straks gebruik van deelauto’s, het openbaar vervoer en de fiets. De gemeenteraad wil voorkomen dat de nieuwe bewoners en bezoekers in omliggende wijken gaan parkeren. Dit kan leiden tot verkeersdrukte en parkeerproblemen in het Werkspoorkwartier.

Vragenlijst voor ondernemers

Samen met ondernemers willen we kijken hoe het betaald parkeren het beste ingevoerd kan worden op het Werkspoorkwartier. Hierbij nodigen we ondernemers uit om de vragenlijst over de invoering van betaald parkeren in te vullen. Bent u ondernemer? Via onderstaande vragenlijst horen we graag van u hoe de openbare parkeerplaatsen nu gebruikt worden en welke ideeën u hebt over betaald parkeren.

We vragen in de vragenlijst onder andere ook naar het parkeergedrag van uw eigen medewerkers en van uw klanten. Daarnaast zijn we benieuwd wat u denkt over het effect van betaald parkeren op uw eigen bedrijfsvoering. De vragenlijst kon tot en met 18 december ingevuld worden.

Vervolg

Een aantal ondernemers benaderen we voor een verdiepend gesprek. In december verwerken we de resultaten en nemen we aanvullende interviews af. In januari bespreken we de uitkomsten met de Bedrijvenkring Cartesiusweg. Vervolgens vindt een bijeenkomst plaats over de uitkomsten. U wordt hier later voor uitgenodigd.

Hulp en contact Cartesius

Telefoon

14 030

E-mail

cartesius@utrecht.nl