Centrum Overvecht: opnieuw inrichten gebied Herontwikkeling openbare ruimte centrum Overvecht

We gaan de openbare ruimte rondom Shoppingcentrum Overvecht opnieuw inrichten. We willen het gebied veiliger maken voor fietsers, voetgangers en auto’s. Het gaat om rijbanen, stoepen, parkeervakken, bomen en meubilair (bijvoorbeeld bankjes).

Wat gaan we doen?

We starten op maandag 23 maart met deelgebied 1: de Zamenhofdreef, het parkeerterrein aan de Roelantdreef en een deel van de Seinedreef. De inrichting van de rest van het openbare gebied rondom het Shoppingcenter volgt later. Hierover is nog geen besluit. Hieronder is deelgebied 1 aangegeven.

De herinrichting betekent:

 • Meer ruimte voor voetgangers.
 • Makkelijker doorstromen van het verkeer.
 • Makkelijker oversteken van de Zamenhofdreef door de 2 x 2 rijbanen te vervangen door 2 x 1 rijbanen.
 • Andere bestrating en inrichting van het parkeerterrein op de Roelantdreef: de toegang komt op een andere plek en u kunt niet meer vanaf dit parkeerterrein doorsteken naar het parkeerterrein van de Seinedreef.
 • Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte
 • Kappen van enkele bomen op 23 en 24 maart. Hiervoor hebben we een velvergunning. We planten ook weer bomen terug. Voor het kappen van de bomen zetten we enkele parkeerplaatsen af.

Planning

Vanaf 23 maart pakken we de Zamenhofdreef aan. Hierna volgt de Roelantdreef.

 • Fase 1: aanpak Zamenhofdreef, richting Marnedreef.
 • Fase 2: aanpak Zamenhofdreef, deel richting Brailledreef (inclusief kruispunt Rhônedreef).
 • Fase 3: aanpak parkeerterrein Roelantdreef, plus deel Seinedreef.

We hopen ongeveer oktober/november 2020 klaar te zijn.

Bereikbaarheid

Om de Zamenhofdreef, Roelandreef en Seinedreef anders in te richten, sluiten we delen van deze wegen tijdelijk af. Tijdens de werkzaamheden leiden we het verkeer, waaronder auto, fiets, voetganger en bus om met borden .

Gevolgen voor de omgeving

U kunt tijdens de werkzaamheden last krijgen van het bouwverkeer en de omleidingen. Het verkeer leiden we tijdelijk en in fases om. De omleidingsroutes geven we duidelijk aan.
De woningen, winkels en horecagelegenheden in het Shoppingcenter Overvecht blijven bereikbaar. De bevoorrading van de winkels blijft mogelijk.

Vooraf

De herontwikkeling is bedoeld voor het totale openbare gebied bij het Shoppingcenter Overvecht. Voor de openbare ruimte van dit gebied is een ‘Integraal programma van Eisen’ (IPvE) gemaakt. In dit IPvE staan voorstellen voor het verkeer en de inrichting van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld:

 • parkeren van auto’s en fietsen
 • wat te doen met de (nieuwe en huidige) bomen
 • nieuwe rijweg
 • plaats ondergrondse afvalcontainers
 • laden en lossen

Voor fase 1 is dit IPvE uitgewerkt in een ontwerp voor de openbare ruimte. Hieronder staan de links naar het IPvE en het definitief ontwerp.

Bekijk het Integraal programma van Eisen Roelantdreef, Seinedreef en Zamenhofdreef (pdf, 9 MB)

Bekijk het Definitief Ontwerp herinrichting openbare ruimte Roelantdreef, Seinedreef, Zamenhofdreef (pdf, 2,6 MB)

Bekijk de toelichting op het Definitief Ontwerp herinrichting openbare ruimte Roelantdreef, Seinedreef, Zamenhofdreef (pdf, 21 MB)

In het definitief ontwerp bestaat de bestrating uit gele stenen. Uiteindelijk is gekozen voor een rood/bruine steen.

Meer informatie

Hulp en contact Centrum Overvecht herontwikkeling

Telefoon

14 030

E-mail

centrumovervecht@utrecht.nl

Uw mening