Centrum Overvecht: opnieuw inrichten gebied Herontwikkeling openbare ruimte

Rondom Shoppingcenter Overvecht moet het veiliger worden voor fietsers, voetgangers en auto’s. Daarvoor richten we de openbare ruimte beter in. We maken bijvoorbeeld meer ruimte voor voetgangers en het verkeer stroomt vlotter door. Daarnaast verbeteren we de kwaliteit van de openbare ruimte.

Integraal Programma van Eisen/Functioneel Ontwerp

Op 20 maart is het Integraal Programma van Eisen (IPvE) Roelantdreef, Seinedreef en Zamenhofdreef, inclusief functioneel ontwerp, vastgesteld door het college. In dit IPvE staan voorstellen over verkeer en de inrichting van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld:

  • parkeren van fietsen
  • wat te doen met de (nieuwe en huidige) bomen
  • parkeren van auto’s
  • nieuwe rijweg
  • ondergrondse afvalcontainers
  • laden en lossen

Het IPvE gaat ook over de inrichting van de openbare ruimte voor de NPD-strook. We betrekken een groep bewoners, ondernemers uit de buurt en de wijkraad Overvecht bij de ontwikkelingen. Ze vormen samen de kerngroep openbare ruimte. Op 30 oktober 2017 was er een informatieavond voor alle betrokkenen in de buurt. Op deze avond is het concept IPvE gepresenteerd.

Bekijk het Integraal programma van Eisen Roelantdreef, Seinedreef en Zamenhofdreef (pdf, 9 MB)

Planning

Na de vaststelling van IPvE is gestart met de uitwerking van het functioneel ontwerp naar een voorlopig ontwerp. Daarna volgt een Definitief Ontwerp en dan start de aanbesteding voor de uitvoering.

Wanneer          Wat
Zomer 2018Uitwerken functioneel ontwerp tot een voorlopig ontwerp en dan een definitief ontwerp.
Najaar 2018 

Aanvragen van offertes voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Voorjaar 2019  Uitvoering herinrichting.

Meer informatie

Hulp en contact Centrum Overvecht herontwikkeling

Telefoon

14 030

E-mail

centrumovervecht@utrecht.nl