Centrum Overvecht: opnieuw inrichten gebied Herontwikkeling openbare ruimte centrum Overvecht

We gaan de openbare ruimte rondom Shoppingcenter Overvecht opnieuw inrichten. We willen het gebied veiliger maken voor fietsers, voetgangers en auto’s. Het gaat om rijbanen, stoepen, parkeervakken, bomen en meubilair. Dit project maakt onderdeel uit van het programma ‘Samen voor Overvecht’.

Wat gaan we doen?

Op 23 maart 2020 zijn we gestart met de werkzaamheden in het gebied Zamenhofdreef, het parkeerterrein aan de Roelantdreef en een deel van de Seinedreef (zie afbeelding). Het opnieuw inrichten van het overige openbare gebied rondom het Shoppingcenter, volgt later. Hierover is nog geen besluit genomen.

De herinrichting betekent:

 • Meer ruimte voor voetgangers.
 • Makkelijker doorstromen van het verkeer.
 • Makkelijker oversteken van de Zamenhofdreef door de 2 x 2 rijbanen te vervangen door 2 x 1 rijbanen.
 • Andere bestrating en inrichting van het parkeerterrein op de Roelantdreef: de toegang komt op een andere plek en u kunt niet meer vanaf dit parkeerterrein doorsteken naar het parkeerterrein van de Seinedreef.
 • Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte
 • Enkele bomen zijn nu gekapt. We planten ook weer bomen terug.

Planning

 • Fase 1: aanpak Zamenhofdreef, richting Marnedreef.
 • Fase 2: aanpak Zamenhofdreef, deel richting Brailledreef (inclusief kruispunt Rhônedreef).
 • Fase 3: aanpak parkeerterrein Roelantdreef, plus deel Seinedreef.

Fase 1 en 2 zijn afgerond. Fase 3, de aanpak van het parkeerterrein Roelantdreef, is zo goed als afgerond. In maart 2021 worden nog banken en grote boombakken geplaatst. Tot slot wordt in deze fase ook nog de Montalbaendreef tussen de Zamenhofdreef en de Seinedreef opgeknapt. Dit wordt uitgevoerd als de bouw van de studentenwoningen klaar is. Verwachting is, dat we dit eind 2021 gaan uitvoeren.

Bereikbaarheid

Om de Zamenhofdreef, Roelantdreef en Seinedreef anders in te richten, sluiten we delen van deze wegen tijdelijk af. Tijdens de werkzaamheden leiden we het verkeer, waaronder auto, fiets, voetganger en bus om met borden.

Gevolgen voor de omgeving

U kunt tijdens de werkzaamheden last krijgen van het bouwverkeer en de omleidingen. Het verkeer leiden we tijdelijk en in fases om. De omleidingsroutes geven we duidelijk aan.
De woningen, winkels en horecagelegenheden in het Shoppingcenter Overvecht blijven bereikbaar. De bevoorrading van de winkels blijft mogelijk.

Vooraf

De herontwikkeling is bedoeld voor het totale openbare gebied bij het Shoppingcenter Overvecht. Voor de openbare ruimte van dit gebied is een ‘Integraal programma van Eisen’ (IPvE) gemaakt. In dit IPvE staan voorstellen voor het verkeer en de inrichting van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld:

 • parkeren van auto’s en fietsen
 • wat te doen met de (nieuwe en huidige) bomen
 • nieuwe rijweg
 • plaats ondergrondse afvalcontainers
 • laden en lossen.

Dit IPvE is uitgewerkt in een ontwerp voor de openbare ruimte rondom het Shoppingcenter Overvecht. Hieronder staan de links naar het integraal programma van eisen en het definitief ontwerp.

Bekijk het Integraal programma van Eisen Roelantdreef, Seinedreef en Zamenhofdreef (pdf, 9 MB)

Bekijk het Definitief Ontwerp herinrichting openbare ruimte Roelantdreef, Seinedreef, Zamenhofdreef (pdf, 2,6 MB)

Bekijk de toelichting op het Definitief Ontwerp herinrichting openbare ruimte Roelantdreef, Seinedreef, Zamenhofdreef (pdf, 21 MB)

  Hulp en contact Centrum Overvecht herontwikkeling

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  centrumovervecht@utrecht.nl