Centrum Overvecht: opnieuw inrichten gebied Herontwikkeling openbare ruimte centrum Overvecht

Rondom Shoppingcenter Overvecht moet het veiliger worden voor fietsers, voetgangers en auto’s. Daarvoor richten we de openbare ruimte beter in. We maken bijvoorbeeld meer ruimte voor voetgangers en het verkeer stroomt vlotter door. Daarnaast verbeteren we de kwaliteit van de openbare ruimte.

Wat komt er?

Op 20 maart 2018 is het Integraal Programma van Eisen (IPvE) Roelantdreef, Seinedreef en Zamenhofdreef, inclusief functioneel ontwerp, vastgesteld door het college. In dit IPvE staan voorstellen over verkeer en het vernieuwen van de openbare ruimte. Het concept van het IPvE is aan alle betrokkenen uit de buurt gepresenteerd tijdens een informatieavond op 30 oktober 2017.  

Het IPvE gaat over voorstellen zoals:

  • parkeren van fietsen
  • wat te doen met de (nieuwe en huidige) bomen
  • parkeren van auto’s
  • nieuwe rijweg
  • ondergrondse afvalcontainers
  • laden en lossen

Het IPvE gaat over het hele openbare gebied bij het Shoppingcenter Overvecht, waaronder dus ook het openbare gebied in de NPD-strook. We starten het opnieuw inrichten met fase 1: vernieuwen van Roelantdreef, (deel van) Seinedreef en (deel van) Zamenhofdreef.
Bij de uitwerking van het inrichtingsplan voor fase 1 hebben wij verschillende bewoners, het Shoppingcenter Overvecht en de wijkraad Overvecht betrokken bij de ontwikkelingen. Ze vormen samen de kerngroep openbare ruimte.

Het functioneel ontwerp is op dit moment uitgewerkt in een voorlopig ontwerp en daarna in een definitief ontwerp. Nu het ontwerp klaar is, werkt de gemeente aan een bouwplan voor de beschrijving van de uitvoering en de selectie van een aannemer. Als de aannemer bekend is, wordt gestart met de uitvoering. Hierbij zal overlast bij de uitvoering zo minimaal mogelijk worden gehouden. Wij verwachten dat de uitvoering start in het eerste kwartaal in 2020.

De werkzaamheden aan de NPD-strook zullen waarschijnlijk starten in het derde kwartaal van 2020. Daarna volgt ook het verder vernieuwen van het gebied. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij dit aangeven op deze pagina.

 

Bekijk het Integraal programma van Eisen Roelantdreef, Seinedreef en Zamenhofdreef (pdf, 9 MB)

Bekijk het Definitief Ontwerp herinrichting openbare ruimte Roelantdreef, Seinedreef, Zamenhofdreef (pdf, 2,6 MB)

Bekijk de toelichting op het Definitief Ontwerp herinrichting openbare ruimte Roelantdreef, Seinedreef, Zamenhofdreef (pdf, 21 MB)

 

Planning

Wanneer         Wat
4e kwartaal 2019Offertes aanvragen voor het uitvoeren van de werkzaamheden

1e kwartaal 2020 

Start werkzaamheden

Meer informatie

Hulp en contact Centrum Overvecht herontwikkeling

Telefoon

14 030

E-mail

centrumovervecht@utrecht.nl

Uw mening