Centrum Overvecht: opnieuw inrichten gebied Herontwikkeling openbare ruimte centrum Overvecht

Rondom Shoppingcenter Overvecht moet het veiliger worden voor fietsers, voetgangers en auto’s. Daarvoor richten we de openbare ruimte beter in. We maken bijvoorbeeld meer ruimte voor voetgangers en het verkeer stroomt vlotter door. Daarnaast verbeteren we de kwaliteit van de openbare ruimte.

Wat komt er?

Op 20 maart is het Integraal Programma van Eisen (IPvE) Roelantdreef, Seinedreef en Zamenhofdreef, inclusief functioneel ontwerp, vastgesteld door het college. In dit IPvE staan voorstellen over verkeer en de inrichting van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld:

  • parkeren van fietsen
  • wat te doen met de (nieuwe en huidige) bomen
  • parkeren van auto’s
  • nieuwe rijweg
  • ondergrondse afvalcontainers
  • laden en lossen

Het IPvE gaat over het hele openbare gebied bij het Shoppingcenter Overvecht, waaronder dus ook de NPD-strook. Fase 1 van de herinrichting van dit gebied betreft de Roelantdreef, (deel van de) Seinedreef, (deel van de) Zamenhofdreef.

Voor fase 1 is een functioneel ontwerp opgesteld (FO). Dit FO is samen met het IPvE vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 20 maart 2018. Het FO is de afgelopen maanden verder uitgewerkt in een voorlopig ontwerp en inmiddels tot een definitief ontwerp.

Bij de uitwerking van het inrichtingsplan hebben wij een groep bewoners, ondernemers uit de buurt en de wijkraad Overvecht betrokken bij de ontwikkelingen. Ze vormen samen de kerngroep openbare ruimte. Op 30 oktober 2017 is een informatieavond gehouden voor alle betrokkenen in de buurt. Op deze avond is het concept IPvE gepresenteerd.

Bekijk het Integraal programma van Eisen Roelantdreef, Seinedreef en Zamenhofdreef (pdf, 9 MB)

Bekijk het Definitief Ontwerp herinrichting openbare ruimte Roelantdreef, Seinedreef, Zamenhofdreef (pdf, 2,6 MB)

Bekijk de toelichting op het Definitief Ontwerp herinrichting openbare ruimte Roelantdreef, Seinedreef, Zamenhofdreef (pdf, 21 MB)

Planning

Na het Definitief Ontwerp stellen wij een bestek op. Daarna volgt de uitvoering.

Wanneer          Wat
Zomer 2019Opstellen bestek
Najaar 2019 

Aanvragen van offertes voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Eind 2019 - eerste kwartaal 2020 

Uitvoering herinrichting.

Meer informatie

Hulp en contact Centrum Overvecht herontwikkeling

Telefoon

14 030

E-mail

centrumovervecht@utrecht.nl

Uw mening