Overvecht Centrum: herontwikkelen Woningen NPD-strook

Er komt nieuwbouw in het centrum van Overvecht. Het gaat om woningen op de oude locatie van de Nederlandse Pakketdienst (NPD). Er komen 3 woongebouwen met 343 appartementen en een woontoren met ongeveer 630 studentenwoningen. De eerste woningen zijn nu opgeleverd.

Voortgang bouw tijdens coronavirus

Zowel bij het project DeBuurt als The Cube wordt tijdens het coronavirus doorgebouwd. Uiteraard volgen beide projectontwikkelaars de officiële richtlijnen van het kabinet, het RIVM en de GGD.

Ondanks het coronavirus is er in 2020 hard doorgewerkt aan de bouw van de woningen op de NPD-strook. De eerste woningen van DeBuurt zijn half december opgeleverd. Eind mei wordt het laatste gebouw opgeleverd. We proberen voor het eind van 2021 alle 4 de gebouwen op te leveren, waaronder de studentenwoningen The Cube.

Onlangs is bij de bouw van de studentenwoningen het hoogste punt bereikt.

Bekijk de video

Gelijk met de oplevering van de woningen richten we ook de openbare ruimte rond de woongebouwen in. Onderdeel daarvan is de aanleg van een natuurvriendelijke oever aan het water langs de Brailledreef. De aanleg van deze oever is mede mogelijk gemaakt door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Met de ontwikkeling van de NPD-strook wordt een woongebied toegevoegd waarbij ook natuurwaarden worden vergroot.

Interesse in een woning op de NPD-Strook?

Hebt u belangstelling voor een woning in een van de 3 bouwblokken of de studentenwoningen? Dan verwijzen wij u naar de website van de projectontwikkelaars DeBuurt of The Cube.

Nieuw bestemmingsplan

Om op het NPD-terrein woningen te mogen bouwen, heeft de gemeenteraad op 7 juni 2019 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld.

Bij het bestemmingsplan hoort het ‘ontwerpbesluit hogere waarden’.

Bekijk het bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden

De plannen

Op de begane grond van de 4 gebouwen komt ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid (geen detailhandel), (sport)voorzieningen en horeca. De woningen bestaan uit een gevarieerde mix geschikt voor studenten, starters en senioren, van huurwoningen in verschillende huurniveaus. Dit is een van de doelstellingen van de gemeente. De gemeente wil namelijk voor verschillende doelgroepen bouwen. Ook kunnen hier woonvormen met zorgarrangementen voor ouderen komen..

3 woongebouwen met binnentuin

Ontwikkelaar AM bouwt 3 woongebouwen met elk een groene binnentuin. Bijzonder is de 'Superplint' in het middelste gebouw. Dit is een hoge hal voor verschillende activiteiten, zoals een Overvechts ‘food festival’, basketballen of een lokale braderie. Ondernemers kunnen hier een plek vinden om zich verder te ontwikkelen. Aan de kant van het water komt horeca.

Studentenwoontoren

Het plan voor de studentenwoontoren ‘Op Dreef’ is van ontwikkelaar Van Wijnen. Het gebouw heeft:

  • gezamenlijke woonkamers
  • grote fietsenkelder
  • zogenaamde was-bar (wasserette)
  • sportvoorzieningen.

En verder:

  • energie-opwekkende gevels en daken
  • stadsverwarming en warmte/koudeopslag
  • flexibel casco voor eventuele toekomstige aanpassingen, bijvoorbeeld ombouwen tot seniorenwoningen
  • op de begane grond openbare ruimtes zoals een restaurant met leerbedrijf, koffiebar en een filmzaal.

Geschiedenis

Ruim 10 jaar geleden kocht de gemeente de loodsen van de Pakketdienst en het voormalige Spectrumgebouw op de hoek van de Zamenhofdreef en Brailledreef. Zo werd de ontwikkeling van het centrumgebied Overvecht mogelijk.

Voordat de economische crisis uitbrak, leek het mogelijk om het aantal winkels flink uit te breiden en om een parkeervoorziening te bouwen. Ook konden zo veel woningen gebouwd worden. Begin 2014 werd het project door de crisis afgeblazen. Vervolgens maakte de gemeente een herstart. De eigenaren van het winkelcentrum schreven hun eigen vernieuwingsplan. De gemeente ontwikkelde de plannen voor woningbouw op de NPD-strook. Op 9 maart 2017 keurde de gemeenteraad de plannen goed.

Levendig en duurzaam Overvecht

De gemeente wil gezonde en duurzame verstedelijking. De bouw van deze appartementen past daarbij. We willen energie neutrale woningen bouwen. Dit zijn woningen die evenveel energie opwekken als verbruiken.

Hulp en contact Centrum Overvecht herontwikkeling

Telefoon

14 030

E-mail

centrumovervecht@utrecht.nl