Centrum Overvecht: opnieuw inrichten gebied Woningen NPD-strook

Er komt nieuwbouw in het centrum van Overvecht. Het gaat om woningen op de oude locatie van de Nederlandse Pakketdienst (NPD). Er komen 3 woongebouwen met 334 appartementen en een woontoren met ongeveer 630 studentenwoningen. De bouw start op z'n vroegst in het najaar van 2018.

Nieuw bestemmingsplan

Om op het NPD-terrein woningen te mogen bouwen, moet de gemeenteraad eerst een nieuw bestemmingsplan vaststellen. In dit nieuwe bestemmingsplan gaat het om:

 • maximaal 700 studentenwoningen
 • maximaal 360 appartementen met parkeergelegenheid
 • maximaal 4.000 m2 aan andere functies, zoals: dienstverlening, woon-werkfuncties, maatschappelijke voorzieningen, sport, horeca en lichte bedrijvigheid.

Geluidsnormen

Bij het bestemmingsplan hoort het ‘ontwerpbesluit hogere waarden’. Dit besluit moeten we nemen omdat er voor de nieuwe bestemming ‘wonen’ strengere geluidsnormen gelden dan de huidige normen. De huidige normen gelden voor de bestemming ‘bedrijvigheid’.

Bekijk het bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden

U kon tot en met 8 februari reageren op de plannen. We verwerken nu de ingediende zienswijzen.
De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan waarschijnlijk voor de zomer vast.

Sloop loodsen

De sloop van de loodsen is gestart op 29 januari. Dit gaat ongeveer 5 maanden duren.
De sloopaannemer probeert te zorgen voor weinig overlast. Daarom sloopt hij met machines die niet trillen. Tijdens het slopen ontstaat er stof. We gebruiken doeken die stof tegenhouden. Om de stof te vangen, spuiten we er water in kleine druppeltjes op (verneveling).  
Het vrachtverkeer rijdt via de brug over het water aan de Brailledreef.

De plannen

Op de begane grond van de 4 gebouwen komt ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid (geen detailhandel), (sport)voorzieningen en horeca. De woningen voor starters en senioren zijn deels koop en deels (middeldure) huur. Dit is een van de doelstellingen van de gemeente. De gemeente wil namelijk voor verschillende doelgroepen bouwen. Ook kunnen hier woonvormen met zorgarrangementen voor ouderen komen.

impressie woongebouwen Centrum Overvecht

3 woongebouwen met binnentuin

Ontwikkelaar AM bouwt 3 woongebouwen met elk een groene binnentuin. Bijzonder is de 'Superplint' in het middelste gebouw. Dit is een hoge hal voor verschillende activiteiten, zoals een Overvechts ‘food festival’, basketballen of een lokale braderie. Ondernemers kunnen hier een plek vinden om zich verder te ontwikkelen. Aan de kant van het water komt horeca.

Studentenwoontoren

impressie studententoren Op Dreef

Het plan voor de studentenwoontoren ‘Op Dreef’ is van ontwikkelaar Van Wijnen. Het gebouw heeft:

 • gezamenlijke woonkamers
 • grote fietsenkelder
 • zogenaamde was-bar (wasserette)
 • sportvoorzieningen.

En verder:

 • energie-opwekkende gevels en daken
 • stadsverwarming en warmte/koudeopslag
 • flexibel casco voor eventuele toekomstige aanpassingen, bijvoorbeeld ombouwen tot seniorenwoningen
 • op de begane grond openbare ruimtes zoals een restaurant met leerbedrijf, koffiebar en een filmzaal.

Interesse in een woning op de NPD-Strook?

We hebben nog geen informatie over de woningen. De projectontwikkelaars maken bekend vanaf wanneer u zich kunt inschrijven voor een woning.

Geschiedenis

Ruim 10 jaar geleden kocht de gemeente de loodsen van de Pakketdienst en het voormalige Spectrumgebouw op de hoek van de Zamenhofdreef en Brailledreef. Zo werd de ontwikkeling van het centrumgebied Overvecht mogelijk.

Voordat de economische crisis uitbrak, leek het mogelijk om het aantal winkels flink uit te breiden en om een parkeervoorziening te bouwen. Ook konden zo veel woningen gebouwd worden. Begin 2014 werd het project door de crisis afgeblazen. Vervolgens maakte de gemeente een herstart. De eigenaren van het winkelcentrum schreven hun eigen vernieuwingsplan. De gemeente ontwikkelde de plannen voor woningbouw op de NPD-strook. Op 9 maart 2017 keurde de gemeenteraad de plannen goed.

Levendig en duurzaam Overvecht

De gemeente wil gezonde en duurzame verstedelijking. De bouw van deze appartementen past daarbij. We willen energie neutrale woningen bouwen. Dit zijn woningen die evenveel energie opwekken als verbruiken.

Hulp en contact Centrum Overvecht herontwikkeling

Telefoon

14 030

E-mail

centrumovervecht@utrecht.nl