BouwprojectenDe Gaard

Impressie Troosterhof, winkelcentrum De Gaard

Herontwikkeling winkelcentrum De Gaard

Aan het winkelcentrum worden winkelruimten, voorzieningen, woningen en horeca toegevoegd. Op deze pagina vindt u de voortgang en de achtergronddocumenten. Voor actuele informatie, de nieuwsbrief en uitwerking van de plannen kunt u terecht bij TOP-vastgoed www.denieuwegaard.nl.

Planning vervolgproces

  • Eerste helft 2016: uitwerken bouwplan, uitvoeren verdere onderzoeken en opstellen ontwerpbestemmingsplan
  • Juni 2016: start procedure bestemmingsplan en bouwaanvraag (o.a. ter visie leggen)
  • Februari 2017: bestemmingsplan vastgesteld
  • Medio 2017: start voorbereidende werkzaamheden en start van de bouw
  • 2018: oplevering vernieuwd winkelcentrum De Gaard en de vernieuwde openbare ruimte.

Meer informatie

Contact:

Gemeente: Karin Sam Sin 14 030

Top Vastgoed:
www.denieuwegaard.nl

Wijkbureau Noordoost:
Ingrid Rohde noordoost@utrecht.nl