Bouwprojecten Dickensplaats: bouw woningen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Start: september 2020

Aan de Dickensplaats wil Mitros 24 eengezinswoningen en een gebouw met 24 appartementen bouwen.

Wat komt er en waarom?

Op de Dickensplaats staan een verouderd appartementencomplex van Mitros met 8 sociale huurwoningen, een garagebedrijf met showroom en 96 garageboxen. Deze maken plaats voor 48 sociale huurwoningen.

  • Het nieuwe appartementencomplex krijgt een 'leefgalerij'. Dit moet het contact tussen bewoners verbeteren.
  • De eengezinswoningen krijgen 2 bouwlagen met een plat dak.
  • Op het binnenterrein komen bomen en een klein parkje. 
  • De Cervanteslaan krijgt een nieuwe inrichting van de weg, die meer hoort bij een eenrichtingsweg. Ook komt er meer ruimte voor groen.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 18 juni vastgesteld en ligt nu 6 weken ter inzage.  
Bekijk het bestemmingsplan

Wat is er al gebeurd?

  • 18 juni 2020: Gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast.
  • 11 juni 2020: Commissie Stad en Ruimte bespreekt bestemmingplan.
  • 18 mei 2020: College: stuurt het bestemmingsplan ter vaststelling naar de gemeenteraad.
  • In 2018-2019: Gemeente, Mitros en klankbordgroep werkten plannen verder uit. De gemeente stelt op basis daarvan het ruimtelijk kader (bouwenvelop) op. Bekijk de bouwenvelop (pdf, 6,1 MB)
  • 14 januari 2018 Informatieavond voor de buurt van de Dickensplaats
  • 7 november 2017 College stemt in met het startdocument Herontwikkeling Dickensplaats.

Meer informatie

De sloop van de garageboxen, het garagebedrijf en de oude woningen zijn al gesloopt.

Kijk voor meer informatie over nieuwbouwproject Dickensplaats op de website van Mitros

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur