Bouwprojecten Dickensplaats: bouw woningen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Begin 2020

Aan de Dickensplaats wil Mitros 24 eengezinswoningen en een gebouw met 24 appartementen bouwen.

Wat komt er en waarom?

Op de Dickensplaats staan een verouderd appartementencomplex van Mitros met 8 sociale huurwoningen, een garagebedrijf met showroom en 96 garageboxen. Deze maken plaats voor 48 sociale huurwoningen.

  • Het nieuwe appartementencomplex krijgt een 'leefgalerij'. Dit moet het contact tussen bewoners verbeteren.
  • De eengezinswoningen krijgen 2 bouwlagen met een plat dak.
  • Op het binnenterrein komen bomen en een klein parkje. 
  • We onderzoeken nog of we de showroom van de garage ergens anders om de stad kunnen hergebruiken (circulair slopen en bouwen).

Bouwenvelop

In de bouwenvelop staan de stedenbouwkundige eisen voor het ontwerp. Het college heeft de bouwenvelop met voorwaarden vastgesteld in april 2019.

Bekijk de bouwenvelop (pdf, 6,1 MB)

De bouwenvelop is de basis voor het bestemmingsplan. Deze leggen we eind 2019 voor aan de gemeenteraad. De bouw kan dan begin 2020 starten.  

Meer informatie en planning

LEVS architecten en aannemer Koopmans gaan het project uitvoeren. De sloop staat gepland voor april 2019.

Kijk voor meer informatie en planning op de website van Mitros

Wat is er al gebeurd?

  • Op 14 januari 2018 was een informatieavond voor de buurt van de Dickensplaats.
  • In 2018-2019 hebben de gemeente en Mitros de plannen verder uitgewerkt, in samenspraak met een klankbordgroep. De gemeente heeft op basis daarvan het ruimtelijk kader (bouwenvelop) opgesteld.
  • Op 7 november 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het startdocument Herontwikkeling Dickensplaats.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur

Uw mening