Bouwprojecten Dickensplaats: bouw woningen

impressie van de nieuwbouw: dwars op de plaats staan woonblokjes van 2 bouwlagen. Daartussen groen.

Aan de Dickensplaats wil Mitros 24 eengezinswoningen en een gebouw met 24 appartementen bouwen.

Wat komt er en waarom?

Op de Dickensplaats staan een verouderd appartementencomplex van Mitros, een garagebedrijf met showroom en 96 garageboxen. Deze maken plaats voor 48 sociale huurwoningen.

Bouwenvelop, reageren tot en met 29 maart

In de bouwenvelop staan de stedenbouwkundige eisen voor het ontwerp. U kunt vanaf vrijdag 15 maart 2019 gedurende twee weken de bouwenvelop bekijken. Tot en met vrijdag 29 maart kunt reageren op het plan. Stuur uw reactie via e-mail naar westnoordwest@utrecht.nl.

Bekijk de bouwenvelop (pdf, 6,1 MB)

U kunt ook een papieren versie bekijken aan de balie op de 5e verdieping van het Stadskantoor.

Meer informatie en planning

LEVS architecten en aannemer Koopmans gaan het project uitvoeren. De sloop staat gepland voor april 2019.

Kijk voor meer informatie en planning op de website van Mitros

Wat is er al gebeurd?

  • Op 14 januari 2018 was een informatieavond voor de buurt van de Dickensplaats.
  • In 2018-2019 hebben de gemeente en Mitros de plannen verder uitgewerkt, in samenspraak met een klankbordgroep. De gemeente heeft op basis daarvan het ruimtelijk kader (bouwenvelop) opgesteld.
  • Op 7 november 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het startdocument Herontwikkeling Dickensplaats.