Bouwprojecten Gansstraat 143-147: bouwplan

Fase project
Plan voorbereiden

Geplande bouw
Eind 2021

Gansstraat 143-147 krijgt nieuwe inrichting. Er komen woningen in plaats van bestaande bedrijfsgebouwen, kantoor en parkeerplaatsen.

Wat komt er?

  • Ongeveer 50 woningen: een mix van sociale huur en vrije sector huur.
  • Op de begane grond een ruimte voor een klein bedrijf, zoals een kapper.
  • Groen binnenterrein.

Concept-bouwenvelop

De gemeente heeft de randvoorwaarden voor de ontwikkeling bepaald. Ze staan in de concept bouwenvelop Gansstraat 143-147. Deze randvoorwaarden gaan bijvoorbeeld over de maximale hoogte van het gebouw, locaties van de parkeerplaatsen, hoeveelheid sociale huur en vrije sector huur, het aanleggen van bomen en het plaatsen van zonnepanelen. Wij stellen deze randvoorwaarden, omdat we het belangrijk vinden om de kwaliteit van de leefomgeving in de buurt hoog te houden.

Bekijk de concept-bouwenvelop Gansstraat 143-147 (pdf, 4,3 MB)

Reageren op de concept-bouwenvelop

De ontwikkelaar heeft in juli 2020 de buurt geïnformeerd over het plan. De reacties die bewoners gaven tijdens de informatiebijeenkomsten zijn in de concept-bouwenvelop opgenomen. In deze concept-bouwenvelop staan de eisen, wensen en randvoorwaarden voor het bouwplan van Gansstraat 143-147.

Update december 2020

Van maandag 28 september tot maandag 16 november was er de mogelijkheid om te reageren op de bouwplannen van Gansstraat 143-147. Ongeveer 55 bewoners hebben reacties op het plan gegeven. Ook is op 14 oktober 2020 een digitale video bijeenkomst georganiseerd waarbij zo'n 20 mensen aanwezig waren. Wij danken iedereen voor de reacties en het meedenken met dit plan.

De reacties zijn heel verschillend. In het algemeen concluderen we dat de buurt positief staat tegenover woningbouw op het terrein, de vergroening van het binnenterrein en de trapsgewijze opbouw van het gebouw aan het binnenterrein. De buurt is kritisch over de bouwhoogte, de hoeveelheid sociale huur en over de toename van het autoverkeer.

We zijn bezig met het beantwoorden van de vragen en de verwerking van de reacties. Onze verwachting is dat we in maart 2021 laten weten hoe de reacties zijn verwerkt. Dit doen we door een bericht te plaatsen op deze pagina. We geven een seintje via het wijkbericht wanneer de update online staat.

Planning
WanneerWat
3e kwartaal 2020Reageren op concept-bouwenvelop en vaststellen bouwenvelop
4e kwartaal 2020 - 1e kwartaal 2021Nieuw bestemmingsplan maken en reageren hierop
2e kwartaal 2021Omgevingsvergunning aanvragen
3e kwartaal 2021Sloop en locatie klaar maken voor bouw
4e kwartaal 2021 - 3e kwartaal 2022Bouw

Wat is er al gebeurd?

  • December 2019: vaststellen intentiedocument door college.
  • 7 juli 2020: informatiebijeenkomst omwonenden.
  • 14 oktober 2020: digitale videobijeenkomst met mogelijkheid geven reactie op concept-bouwenvelop.

Hulp en contact Gansstraat

Telefoon

14 030

E-mail

gansstraat143@utrecht.nl