Bouwprojecten Gansstraat 143-147: bouwplan

Fase project
Plan voorbereiden

Geplande bouw
Begin 2022

Gansstraat 143-147 krijgt nieuwe inrichting. Er komen woningen, een woon/werkeenheid (atelier) en een groen binnenterrein in plaats van bestaande de bedrijfsgebouwen.

Wat komt er?

 • 45 woningen: een mix van sociale huur, middenhuur en vrije sector huur.
 • 1 woningen is bedoeld als woon/werk-woning (atelier).
 • Groen binnenterrein.

Bouwenvelop

De gemeente heeft de randvoorwaarden voor de ontwikkeling bepaald. Ze staan in de bouwenvelop Gansstraat 143-147. Deze randvoorwaarden gaan bijvoorbeeld over de maximale hoogte van het gebouw, locaties van de parkeerplaatsen, hoeveelheid sociale huur en vrije sector huur, het aanleggen van bomen en het plaatsen van zonnepanelen. Wij stellen deze randvoorwaarden omdat we het belangrijk vinden om de kwaliteit van de leefomgeving in de buurt hoog te houden.

De concept bouwenvelop Gansstraat 143-147 is in september 2020 vrijgegeven om op te reageren. Met de ontvangen reacties hebben gemeente en initiatiefnemer het plan herzien. De bouwenvelop is op een aantal punten gewijzigd. De gedeeltelijke 5e laag aan de Gansstraat is vervallen. Ook de verdeling van het aantal woningen tussen sociale huur, middenhuur en vrij sector is aangepast. In het plan staan nu 45 woningen waarvan:

 • 13 studio’s van ongeveer 30 m2 gebruiksoppervlakte (sociale huur) (30%),
 • 9 woningen van ongeveer 45 m2 gebruiksoppervlakte (prijsniveau middenhuur) (20%)
 • 23 huurwoningen van ongeveer 65 m2 gebruiksoppervlakte (vrije sector) (50%).

1 van de woningen is bedoeld als woon/werk-woning waarbij het werkgedeelte (atelier) een oppervlakte heeft van ongeveer 30 m2.

De bouwenvelop is met de aanpassingen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Bekijk de bouwenvelop Gansstraat 143-147 (pdf, 9,1 MB)

Reactienota

De reacties van de buurt zijn samengevat en van commentaar voorzien in een document genaamd Reactienota. Het gemeentebestuur heeft alle belangen en zienswijzen meegewogen.

In de reactienota leest u alle reacties van belanghebbenden en de antwoorden van de gemeente. In verband met de privacy zijn alle reacties anoniem gemaakt. Alle insprekers hebben een nummer gekregen.

Bekijk de Reactienota Gansstraat 143-147 (pdf, 452 kB)

Vervolg

De Bouwenvelop geeft de voorwaarden voor de rest van de ontwikkeling. In de volgende stap in het proces wordt het plan verder uitgewerkt. Ook wordt een procedure gestart om het bestemmingsplan aan te passen. Daarna volgt de gelegenheid voor inspraak – gepland najaar 2021 - en de besluitvorming over het bestemmingsplan. De bouw kan naar verwachting half 2022 starten.

Via deze pagina blijft op de hoogte over hoe en wanneer u uw zienswijze op het bestemmingsplan kunt indienen.

Bekijk de tekeningen van de ontwikkelaar op gansstraatutrecht.nl

Planning
WanneerWat
3e kwartaal 2021Nieuw bestemmingsplan maken en reageren hierop
4e kwartaal 2021Omgevingsvergunning aanvragen
2e kwartaal 2022Sloop en locatie klaar maken voor bouw
3e kwartaal 2022Bouw

Wat is er al gebeurd?

 • December 2019: vaststellen intentiedocument door college.
 • 7 juli 2020: informatiebijeenkomst omwonenden.
 • 14 oktober 2020: digitale videobijeenkomst met mogelijkheid geven reactie op concept bouwenvelop.
 • 16 november 2020: einde reactieperiode concept bouwenvelop.
 • Januari – mei 2021: concept bouwenvelop aanpassen na binnengekomen reacties.
 • Juli 2021: vaststellen bouwenvelop met wijzigingen door college.

 

Hulp en contact Gansstraat

Telefoon

14 030

E-mail

gansstraat143@utrecht.nl