Bouwprojecten Gansstraat 143-147: bouwplan

Fase project
Plan voorbereiden

Geplande bouw
Begin 2022

Gansstraat 143-147 krijgt nieuwe inrichting. Er komen woningen in plaats van bestaande bedrijfsgebouwen, kantoor en parkeerplaatsen.

Wat komt er?

  • Ongeveer 50 woningen: een mix van sociale huur en vrije sector huur.
  • Op de begane grond een ruimte voor een klein bedrijf, zoals een kapper.
  • Groen binnenterrein.

Concept-bouwenvelop

De gemeente heeft de randvoorwaarden voor de ontwikkeling bepaald. Ze staan in de concept bouwenvelop Gansstraat 143-147. Deze randvoorwaarden gaan bijvoorbeeld over de maximale hoogte van het gebouw, locaties van de parkeerplaatsen, hoeveelheid sociale huur en vrije sector huur, het aanleggen van bomen en het plaatsen van zonnepanelen. Wij stellen deze randvoorwaarden, omdat we het belangrijk vinden om de kwaliteit van de leefomgeving in de buurt hoog te houden.

Bekijk de concept-bouwenvelop Gansstraat 143-147 (pdf, 4,3 MB)

Reageren op de concept-bouwenvelop

De ontwikkelaar heeft in juli 2020 de buurt geïnformeerd over het plan. De reacties die bewoners gaven tijdens de informatiebijeenkomsten zijn in de concept-bouwenvelop opgenomen. In deze concept-bouwenvelop staan de eisen, wensen en randvoorwaarden voor het bouwplan van Gansstraat 143-147.

Update april 2021

In december 2020 hebben we aangegeven dat we naar verwachting in maart 2021 konden laten weten hoe de inspraakreacties op het plan zijn verwerkt. Gezien de reacties van de buurt hebben gemeente en initiatiefnemer het plan heroverwogen. Momenteel onderzoeken we of de reacties kunnen leiden tot aanpassing van de bouwenvelop. Naar verwachting kunnen wij u in mei/juni informeren over de aanpassingen van het bouwplan en de bouwenvelop.

De heroverweging heeft geleidt tot een nieuwe planning die hieronder is weergegeven.

Planning
WanneerWat
2e kwartaal 2021Reageren op concept-bouwenvelop en vaststellen bouwenvelop
2e kwartaal 2021Nieuw bestemmingsplan maken en reageren hierop
3e kwartaal 2021Omgevingsvergunning aanvragen
4e kwartaal 2021Sloop en locatie klaar maken voor bouw
1e kwartaal 2022Bouw

Wat is er al gebeurd?

  • December 2019: vaststellen intentiedocument door college.
  • 7 juli 2020: informatiebijeenkomst omwonenden.
  • 14 oktober 2020: digitale videobijeenkomst met mogelijkheid geven reactie op concept-bouwenvelop.

Hulp en contact Gansstraat

Telefoon

14 030

E-mail

gansstraat143@utrecht.nl