Bouwprojecten Gansstraat 143-147: bouwplan

Fase project
Plan voorbereiden

Geplande bouw
Midden 2022

Gansstraat 143-147 krijgt nieuwe inrichting. Er komen woningen, een woon/werkeenheid (atelier) en een groen binnenterrein in plaats van bestaande de bedrijfsgebouwen.

Wat komt er?

 • 13 studio's van ongeveer 30 m2 gebruiksoppervlakte (sociale huur) (30%),
 • 9 huurwoningen van ongeveer 45 m2 gebruiksoppervlakte (prijsniveau middenhuur) (20%)
 • 23 huurwoningen van ongeveer 65 m2 gebruiksoppervlakte (vrije sector) (50%).
 • 1 woningen is bedoeld als woon/werk-woning (atelier).
 • Groen binnenterrein.

Ontwerpbestemmingsplan

De gemeente heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan gemaakt voor Gansstraat 143-147. In een bestemmingsplan staan de voorwaarden en regels voor het gebruik van woningen, bedrijven, andere gebouwen en de openbare ruimte. En wat de bouwmogelijkheden zijn. Dit ontwerp voor het bestemmingsplan kunt 6 weken inzien. U kunt ook uw mening geven.

Ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan bekijkt u van 17 september tot en met 28 oktober 2021, op een van deze 3 plaatsen:

 • ruimtelijkeplannen.nl
 • utrecht.nl/nieuwbestemmingsplan onder de kop ‘ontwerpbestemmingsplan’ waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan 'Gansstraat 143-147, Watervogelbuurt';
 • in de hal van het Stadskantoor (Stadsplateau 1).
  U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Vindt u het lastig om het bestemmingsplan digitaal in te zien of heeft u hierover vragen? Bel dan naar 030 – 286 02 00 of stuur een e-mail naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Reageren op ontwerpbestemmingsplan

U kunt van 17 september tot en met 28 oktober 2021 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Digitaal met DigiD
  Ga naar utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Na het inloggen kunt kiezen voor 'ontwerpbestemmingsplan Gansstraat 143-147, Watervogelbuurt'.
 2. Via een gesprek
  Wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar telefoonnummer 14 030 om een afspraak te maken. Geeft u daarbij aan dat u een afspraak wilt maken bij team Omgevingsrecht. Dit kan op maandag tot en met donderdag.
 3. Per brief
  Schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht

  Schrijf daarbij: 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Gansstraat 143-147, Watervogelbuurt'

Vervolg

Na 28 oktober worden de reacties op het ontwerpbestemmingsplan behandeld. Hierna besluiten de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders over het plan. Als er geen bezwaarprocedure wordt gestart, dan verwachten we dat de bouw in het midden van 2022 start.

Planning
WanneerWat
3e kwartaal 2021Nieuw ontwerpbestemmingsplan af en reageren hierop
(tot en met 28 oktober)
4e kwartaal 2021Omgevingsvergunning aanvragen
2e kwartaal 2022Sloop en locatie klaar maken voor bouw
3e kwartaal 2022Bouw

Wat is er al gebeurd?

 • December 2019: vaststellen intentiedocument door college.
 • 7 juli 2020: informatiebijeenkomst omwonenden.
 • 14 oktober 2020: digitale videobijeenkomst met mogelijkheid geven reactie op concept bouwenvelop.
 • 16 november 2020: einde reactieperiode concept bouwenvelop.
 • Januari – mei 2021: concept bouwenvelop aanpassen na binnengekomen reacties.
 • Juli 2021: vaststellen bouwenvelop met wijzigingen door college.
 • September 2021: start inspraakperiode ontwerpbestemmingsplan (tot en met 28 oktober 2021).

 

Hulp en contact Gansstraat

Telefoon

14 030

E-mail

gansstraat143@utrecht.nl