Bouwprojecten Gerbrandystraat 20, herontwikkeling

Het voormalig belastingkantoor aan de Gerbrandystraat 20 wordt gesloopt. Er komen 487 huurappartementen. Dit zijn 200 zelfstandige studentenwoningen en 287 vrije sector huurappartementen, waarvan 223 middeldure huur.

Gebouw A B en C

Er komen 3 gebouwen:

  • Gebouw A - de woontoren aan het Salvador Allendeplein krijgt 2 extra bouwlagen en heeft totaal 19 verdiepingen.
  • Gebouw B - komt langs de spoorlijn en heeft 7 bouwlagen.
  • Gebouw C - komt aan de Gerbrandystraat en heeft 5 bouwlagen. 


Reageren op het bestemmingsplan

Voor het bouwplan heeft ontwikkelaar Koopmans Bouwgroep een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aangevraagd. Van 9 februari tot en met 22 maart 2018 kunt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning. U kunt deze bekijken op het stadskantoor en op bestemmingsplannen Gerbrandystraat 20, Lauwerecht en bijbehorende ontwerpbesluiten

Hier staat de procedure voor het indienen van zienswijzen ook uitgelegd.

Planning 2018
9 februari t/m 22 maart Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
April Verwerken zienswijzen/reacties
Juni Besluit college van B en W over bouwplan
Medio 2018Start sloop gebouwen
NajaarBesluit gemeenteraad over bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Duurzaamheid en groen

  • De atoomkelder van het gebouw van de Belastingdienst wordt opnieuw gebruikt als berging, fietsenstalling en als fundering. Dit betekent minder CO2 uitstoot, minder bouwoverlast en materiaalbesparing.
  • In de Gerbrandystraat komen elektrische deelauto’s.
  • Tussen de gebouwen en boven het parkeerterrein komt een ruim leefdek met grote, beeldbepalende bomen.
  • De openbare ruimte rond de Gerbrandystraat wordt groener en we plaatsen nieuwe bomen.
Impressie van hoe de woningen aan de Gerbrandystraat eruit gaan zien
Impressie

Hulp en contact Wijk Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

Volg ons

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht