Bouwprojecten Hart van De Meern

compilatie beelden De Meern

Bewoners, ondernemers en ontwikkelaar willen een levendig en vitaal dorpshart voor De Meern. Het belangrijkste doel is dat het dorpshart van De Meern een autoluwe, gezellige en levendige ontmoetingsplek wordt voor iedereen.

Hiervoor zijn er verschillende projecten in het Hart van De Meern:

Hart van De Meern Noord

Het bestemmingsplan voor het Hart van De Meern Noord is door de gemeenteraad vastgesteld. Omwonenden hadden beroep aangetekend bij de Raad van State. Het beroep bij de Raad van State is afgehandeld en het bestemmingsplan is nu onherroepelijk.

Bouwplannen

De Bon Groep bouwt 57 eengezinswoningen op het grasveld en 11 appartementen met plek voor commerciële voorzieningen op de begane grond aan het Castellumplein. Op het terrein van Scholtens worden 7 eengezinswoningen gebouwd. Op de locatie van het voormalig restaurant Castellum Novum worden 29 appartementen gebouwd.

Gebied tussen Castellumlaan en Oosterlengte

De gemeente moet het terrein schoon overdragen aan de Bon Groep. Daarom worden werkzaamheden uitgevoerd.

Er zijn nu struiken en bomen aanwezig. Voor het vellen (kappen) van bomen is een vergunning nodig. De procedure voor een velvergunning is gestart. In oktober verwachten we de vergunning.

In oktober worden ook door archeologen sleuven gegraven. Dit is om te kijken of bij de aanleg van riolering en fundering archeologische waarden worden geraakt en welke maatregelen daarbij nodig zijn.

In november worden op het grote grasveld de funderingsresten verwijderd van het voormalig garagebedrijf. Ook worden alle verhardingen verwijderd, waaronder het tijdelijke fietspad tussen de Castellumlaan en de Oosterlengte en het parkeerterreintje.
Op enkele plekken op het terrein is de grond verontreinigd. Deze plekken worden schoongemaakt. Tijdens deze werkzaamheden worden de plekken met hekken afgezet. De grond wordt hier afgegraven en vervangen.

Als de grond vrij is van vervuiling, verharding, en struiken en bomen wordt het terrein overgedragen aan de ontwikkelaar.
De ontwikkelaar start vanaf januari met het aanleggen van de riolering en bouwwegen. De nutsbedrijven leggen dan ook de hoofdkabels en -leidingen aan. Deze werkzaamheden duren enkele maanden. Tijdens deze werkzaamheden en tijdens de bouw van de woningen wordt het hele terrein met hekken afgesloten.

Naar verwachting start de bouw van de woningen in april 2019.

Castellum Novum

Voor de locatie Castellum Novum is in 2010 een bestemmingsplan vastgesteld voor de bouw van winkelruimte en woningen. De eigenaar wil hier geen winkels meer bouwen maar uitsluitend appartementen. Door de ontwikkelaar is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 29 huurappartementen.

Bekijk de plannen voor Hart van De Meern Noord en Castellum Novum (pdf, 2,3 MB)

Rhenomare

Rhenomare bestaat uit beleggershuurwoningen, 24 eengezinswoningen en 39 appartementen. Dit project is inmiddels opgeleverd.

Meer informatie over project Rhenomare

Hart van De Meern Zuid

Voor dit gebied is in 2015 een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (pdf, 6,9 MB) vastgesteld.
In het gebied waar de ‘dorpstuin’ in ligt, is de Jumbo vertrokken. De grond van de voormalige Jumbo is niet van de gemeente. We voeren met de eigenaar gesprekken over een mogelijke ontwikkeling.

Jongerenontmoetingsplek (JOP)

Op het braakliggende terrein aan de Castellumlaan staat al jaren een Jongerenontmoetingsplek (JOP). Op dit terrein komt nieuwbouw, daarom moet de JOP weg. Omdat deze ontmoetingsplek veel wordt gebruikt, zochten we naar een nieuwe plek in de buurt. Dit deden we samen met betrokken partijen (JOU, politie, wijkveiligheid). De JOP komt op het parkeerterrein bij de vroegere Jumbo op de hoek van de Meerndijk en de Rijksstraatweg.

Daarnaast hebben we met buurtbewoners gesproken tijdens een bijeenkomst. Zij droegen alternatieve locaties aan. Die zijn overwogen maar dit heeft niet geleid tot een andere locatie. Wel is de positie van de JOP op de parkeerplaats aangepast. Daarnaast komen er duidelijke beheerafspraken over het schoonmaken van de JOP.
Ook hier gaat het om een tijdelijke vergunning met de maximale duur van 10 jaar.

Vergunning voor verplaatsing aangevraagd

Op een informatiebijeenkomst in 2016 kregen buurtbewoners het voorlopig ontwerp te zien. Zij konden hierop reageren. Deze reacties zijn verwerkt in het definitieve ontwerp. Voor de verplaatsing hebben we een vergunning nodig.

De vergunning is op 10 januari verleend. Vanaf dat moment hebt u nog 6 weken de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Daarna wordt de vergunning definitief.

Meerndijk

Bewoners vinden het verkeer op de Meerndijk en in het gebied rond de brug Meerndijk-Castellumlaan niet veilig. Daarom willen we het deel Meerndijk tussen de Van Zuylenstraat en de Rijksstraatweg veranderen in een weg met een rijbaan voor auto’s met links en rechts fietsstroken. De eerste werkzaamheden vinden plaats vanaf eind maart 2018 door de oplevering van Rhenomare. De andere werkzaamheden voeren we later dit jaar uit, rond de zomervakantie.

Meer informatie verbeteren verkeersveiligheid Meerndijk

Hulp en contact Wijkbureau Vleuten-De Meern

Telefoon

14 030

E-mail

vleutendemeern@utrecht.nl

Volg ons

 

Wijkwethouder

Maarten van Ooijen
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Dorpsplein 1, Vleuten

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht