Bouwprojecten Cohenlaan, herontwikkeling

Op het onbebouwde terrein aan de Cohenlaan komen 12 nieuwe woningen.

Eerst stond hier een school. De locatie is niet langer in beeld voor een onderwijsbestemming. Daarom hebben we besloten om de locatie te verkopen en een andere functie te geven. Na een selectieprocedure hebben we de ontwikkelaar VORM Ontwikkeling gekozen.

Nieuw bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage. Daarin staat dat de bouw van de 12 woningen op het braakliggend terrein aan de Cohenlaan mogelijk wordt gemaakt.

Reageren op het plan

U kunt reageren op het plan tussen vrijdag 12 januari en donderdag 22 februari 2018.
Reageer op het plan

Verkoop woningen

Voor meer informatie kijkt u op www.vorm.nl/cohenlaan.

Luchtfoto locatie Cohenlaan

Hulp en contact Wijk Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

Volg ons

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht