Bouwprojecten Cohenlaan, herontwikkeling

Op het onbebouwde terrein aan de Cohenlaan komen 12 nieuwe woningen.

Eerst stond hier een school. De locatie is niet langer in beeld voor een onderwijsbestemming. Daarom hebben we besloten om de locatie te verkopen en een andere functie te geven. Na een selectieprocedure hebben we de ontwikkelaar VORM Ontwikkeling gekozen.

Nieuw bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staat dat de bouw van de 12 woningen op het braakliggend terrein aan de Cohenlaan mogelijk is. Het ontwerpbestemmingsplan lag tot 22 februari 2018 ter inzage.

Verkoop woningen

Voor meer informatie kijkt u op www.vorm.nl/cohenlaan.

Luchtfoto locatie Cohenlaan

Hulp en contact Wijk Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht