Bouwprojecten Herontwikkeling F.C. Dondersstraat 65

Het gebouw van het voormalige Ooglijdersgasthuis aan de F.C. Dondersstraat 65 krijgt een nieuwe bestemming. Het rijksmonument wordt verbouwd tot woningen. Op de plek van het gebouw aan de Cornelis Evertsenstraat worden nieuwe woningen gebouwd.

Wat komt er?

Er komen in totaal 55 eengezinswoningen en appartementen.

  • In het gebouw van het voormalige Ooglijdersgasthuis komen woningen.
  • Het gebouw aan de Cornelis Evertsenstraat wordt gesloopt. Hier komen nieuwbouwwoningen. Onder de nieuwe woningen komt een parkeergarage.

Bestemmingsplan vastgesteld

Op 1 februari 2018 heeft de raad het bestemmingsplan F.C. Dondersstraat 65, Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat vastgesteld. Het is nu mogelijk om:

  • woningen te maken van het rijksmonument aan de F.C. Dondersstraat 65
  • nieuwbouwwoningen te bouwen aan de Cornelis Evertsenstraat/Bleyenburgstraat.

Omgevingsvergunning verleend

De omgevingsvergunning is verleend. Deze is aangevraagd voor:

  • het uitbreiden en verbouwen van het voormalige Ooglijdersgasthuis tot maximaal 55 woningen
  • het kappen van 12 bomen voor het herinrichten van het terrein.

Geluidsnormen

Bij het bestemmingsplan hoort het ‘ontwerpbesluit hogere waarden’. Dit besluit moeten we nemen omdat er door treinverkeer over de Oosterspoorbaan meer geluid is dan gewenst. Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld.

Wat is er eerder gebeurd?

De Hogeschool Utrecht verliet het gebouw in 2015. Op 10 januari 2017 heeft het college de bouwenvelop vastgesteld. De bouwenvelop is tot stand gekomen met inbreng van omwonenden. 

Hulp en contact Wijk Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 12.00 uur
Maandag tot en met vrijdag