Bouwprojecten Zorgcentrum Tuindorp-Oost: herontwikkeling

Het zorgcentrum Tuindorp-Oost aan de Winklerlaan 365 wordt gesloopt. Er komen ongeveer 170 ruime levensloopbestendige appartementen. Ook komt er een apart complex met zorgappartementen. De start van de bouw staat in het najaar van 2018 gepland. 

Voor het zorgcomplex heeft ontwikkelaar Zenzo samen met eigenaar Careyn een wijzigingsverzoek ingediend om het aantal zorgappartementen te vergroten van 35 naar 69. We nemen het verzoek mee bij de procedure aanvraag omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is aangevraagd. Omwonenden hebben daarover een wijkbericht gekregen.

Het bestemmingsplan Kop op Tuindorp is vanaf 8 december 2017 onherroepelijk.

Informatiebijeenkomst

Op 15 februari 2018 was er in het zorgcentrum Careyn een informatiebijeenkomst over de herontwikkeling van de locatie. Lees het verslag van de bijeenkomst (pdf, 83 kB).

Planning van de bouw

 

WanneerWat
juni 2018verplaatsen ontsluitingsweg De Driehoek
eind augustus 2018start grondwerkzaamheden
najaar 2018start bouw eerste 2 appartementenblokken

 Meer informatie kunt u lezen op de website van de ontwikkelaar Zenzo.

Ontwerp voor de buitenruimte

Het functioneel ontwerp van de buitenruimte is klaar. Dit past bij het inrichtingsplan van de aangrenzende Groene Kop. We werken het definitieve ontwerp nu verder uit. Over de verschillende uitwerkingsstappen communiceren we met de buurt en de betrokkenen in de omgeving.

Waarom herontwikkeling?

Het zorgcentrum Tuindorp-Oost is eigendom van Careyn. Het gebouw komt uit 1967 en voldoet mede vanwege nieuwe wet- en regelgeving niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom komt er nieuwbouw op deze plek.

Ontwikkelingen Tuindorp-Oost

In de kop van Tuindorp-Oost zijn we bezig met 2 belangrijke ontwikkelingen:

  • herontwikkeling van zorgcentrum Tuindorp-Oost
  • opnieuw inrichten van de Groene Kop, de groenstrook langs de Eykmanlaan

De projecten horen bij de visie Eykmanlaan.

Hulp en contact Wijk Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Uw mening