Bouwprojecten Herstel singels

Fase project
In uitvoering

Planning
2020

Utrecht heeft al eeuwenlang een verdedigingsgracht (singel) rondom de stad. Een deel van de singel in Utrecht is in de jaren '70 gedempt. Dit draaien we terug, we herstellen de singelstructuur. Op dit moment stroomt er weer water door de Weerdsingel. Aan de Catharijnesingel werken we nog.

Catharijnesingel

De Catharijnesingel wordt een levendige stadsgracht met werven, horeca en winkels. Deze singel sluit aan op de Leidsche Rijn en vormt zo weer een vaarverbinding.
Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan de Catharijnesingel? Kijk dan op CU2030.nl/singel.

Geschiedenis

In 1122 kreeg Utrecht stadsrechten. Toen werd een verdedigingsgracht rondom de stad gegraven. Rond 1970 gebruikte niemand de singel meer om te varen. Toen is het noordwestelijke deel gedempt. Dat was ongeveer 25% van de singel. Daar zijn toen wegen en parkeerplaatsen gekomen.

De wegen werden in de loop van de tijd steeds minder gebruikt. In 1997 besloot de gemeente de gedempte straten weer open te maken en de oude singel te repareren en weer met water te vullen. Een groot deel van de Utrechtse bevolking stond hier achter.

Gelijktijdig doen we een aantal andere dingen langs de singel. Voorbeelden hiervan zijn:

  • reparatie van resten van een oude verdedigingsmuur en een stuk oude stadsmuur met verdedigingstoren
  • een duurzame verbindingsweg voor planten en dieren
  • woonplaatsen voor vleermuizen
  • aanlegplaatsen voor plezierboten
  • horecaterrassen
  • verschillende soorten groen en kleine steigers voor vrijetijdsbesteding

Hulp en contact Stationsgebied Infocentrum

E-mail

stationsgebied@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 96 50

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht