Bouwprojecten Herstel singelstructuur

Impressie nieuwe singelstructuur

Utrecht heeft al eeuwenlang een verdedigingsgracht (singel) rondom de stad. Een gedeelte van de singel in Utrecht is in de jaren '70 gedempt. Dit wordt teruggedraaid, de singelstructuur wordt weer hersteld. Inmiddels stroomt er weer water door de Weerdsingel. Aan de Catharijnesingel wordt op dit moment gewerkt.

Catharijnesingel

De Catharijnesingel wordt een levendige stadsgracht met werven, horeca en winkels. De Catharijnesingel sluit aan op de Leidsche Rijn en vormt zo weer een vaarverbinding. Wilt u meer weten over de huidige werkzaamheden aan de Catharijnesingel? Kijk dan op CU2030.nl/singel.

Geschiedenis

Na het krijgen van stadsrechten in 1122 heeft Utrecht een verdedigingsgracht rondom de stad gegraven. Omstreeks 1970 had de singel geen functie meer als vaarroute. Toen is het noordwestelijke deel (ongeveer 25% van de singel) gedempt om plaats te maken voor wegen en parkeerplaatsen.

De wegen werden in de loop van de tijd minder gebruikt. De behoefte ontstond om de leefbaarheid rond de (gedempte) singel te vergroten. In 1997 besloot de gemeente daarom, massaal gesteund door de Utrechtse bevolking, de gedempte straten weer open te maken en de structuur van de oude singel te herstellen.

Bij het herstel spelen naast leefbaarheid ook historische, toeristische en economische aspecten een rol. Voorbeelden hiervan zijn:

  • resten van een oude verdedigingsmuur en van een stuk oude stadsmuur met verdedigingstoren
  • aanleg van een duurzame ecologische verbindingsweg (corridor)
  • voorzieningen voor vleermuizen
  • aanlegplaatsen voor de toervaart
  • horecaterrassen
  • verschillende soorten groen en speciaal ontworpen steigertjes die het makkelijk maken te recreëren.