Bouwprojecten Herstel werven

Video (sfeerbeeld): Utrechtse werven - historie herstellen voor de toekomst


De Utrechtse werven vormen het bruisende middelpunt van de stad. Ze dateren uit de middeleeuwen en hadden toen de functie van haven. De werven zijn de ziel van de stad, maar ook kwetsbaar. Om de werven voor de toekomst te behouden heeft de gemeente Utrecht een grote operatie opgezet om ze weer in goede staat terug te brengen. Op deze pagina's leest en ziet u hoe we te werk gaan en hoe het project verloopt.

Wat merkt de omgeving van dit project?

De werkzaamheden geven overlast. De gemeente doet er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken. U leest hier meer over op wat merkt de omgeving ervan.

Hebt u schade aan uw pand?

Vindt u dat u schade hebt geleden door de werkzaamheden van de gemeente? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Ga naar de procedure en het schadeformulier.

Aanleiding van het project

In 2008 verrichtte de gemeente onderhoudswerkzaamheden aan de werven. Hieruit bleek dat het metselwerk op sommige plekken in slechte staat was. Ook bleek dat de houten fundering aan vervanging toe was. Niets doen kan tot onveilige situaties leiden. Het was, en ís dus noodzakelijk dat de werven hersteld worden.

De werfmuren zijn inmiddels opgeknapt. De kluismuren aan de Oudegracht (die de gemeente in eigendom heeft) zijn grotendeels opgeknapt. De komende jaren werken we nog aan de walmuren aan de Oudegracht,  Nieuwegracht en Kromme Nieuwegracht. Walmuren zijn de muren die tussen het water en de werf staan. Op de Kromme Nieuwegracht zijn ook kluismuren. Dit zijn muren die direct in het water staan waar geen werf is. De fundering van deze muren worden verstevigd of vervangen.

Bekijk de korte film over de start van de werkzaamheden

Tekening dwarsdoorsnede wal-, werf- en kluismuur

De muur tussen het water en de werf heet walmuur. De muur tussen de werf en de straat of de werfkelder heet werfmuur. Waar geen werf is, heet de muur in het water een kluismuur.


dwarsdoorsnede walmuur
dwarsdoorsnede kluismuur

Hulp en contact Herstel werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Kom langs in de werfkelder bij de omgevingsmanager: Oudegracht 387