Bouwprojecten Herstel werven


Nergens op de wereld zijn grachten met hun werven te vinden zoals in Utrecht. Onze werven zijn de ziel van de stad, maar ook kwetsbaar. Om de werven voor de toekomst te behouden werken we hard om ze weer in goede staat terug te brengen.

Over het wervengebied

De werven zijn een rijksmonument en belangrijk erfgoed. Ze zijn onderdeel van een slim middeleeuws havencomplex van werven en werfkelders die onder de straat in verbinding staan met grote opslagkelders van de grachtenpanden. De Oudegracht is het bruisende middelpunt van de stad en met haar vele restaurants en terrasjes, winkels en marktkramen is deze gracht van grote economische betekenis. Daarnaast is het wervengebied een uniek leefgebied, met de vele prachtige grachtenpanden en smalle straatjes.

Het wervengebied is het gebied binnen de singels en de waterlopen van de Oudegracht, Nieuwegracht, Lichtegaard, Kromme Nieuwegracht, Drift, Vismarkt, Zoutmarkt, Plompetorengracht, Choorstraat en de werven Lijnmarkt.

Wat doen we in het wervengebied?

Zorgvuldig omgaan met ons erfgoed betekent goed weten hoe het in elkaar zit. We hebben werfkelders die grenzen aan de werven en de grachten en wegkelders van panden waar een weg overheen loopt.

In juli 2020 heeft de gemeenteraad het Plan van Aanpak wervengebied vastgesteld.

Het doel van dit plan:

 • project wal- en kluismuren aanpassen
 • complete aanpak voor het wervengebied
 • gezamenlijke aanpak met alle eigenaren en beheerders.

Het doel van het programma Wervengebied is het behoud en beheer van de werven. Maar ook het zorgen voor veiligheid, behoud van erfgoed en de functionaliteit van het gebied. Daar hoort ook de bereikbaarheid bij. Het programmaplan is rond april 2021 klaar.

Op dit moment werken we samen aan de 3 belangrijkste opdrachten:

1. Direct actie bij onveilige situaties

Veiligheid staat voorop. Als er een gevaarlijke situatie ontstaat nemen we direct actie. Bijvoorbeeld in de openbare ruimte of in kelders en bij aantasting van het erfgoed. In het eerste halfjaar van 2020 hebben we gezocht naar onbekende kelders waarvan we denken we dat er een verhoogd risico is op aanwezigheid van gebreken. Daarnaast vragen we aan keldereigenaren of mensen die weten waar een kelder onder de grond zit dit bij ons te melden. Zodat we een goed beeld krijgen waar er kelders liggen en geen onveilige situaties ontstaan. Wilt u een kelder aanmelden? Dan kunt u ons een mailen via werven@utrecht.nl.  

2. Samenhang in kaart brengen bij het herstel

We kijken goed naar de samenhang tussen alle onderdelen binnen het grachtengebied. Zoals:

 • de samenhang tussen wal- en kluismuren en werfkelders
 • de oorzaken van lekkage en scheuren in de werven en kelders
 • de invloed van het verkeer dat langs de grachten rijdt
 • het effect van  het varen  en baggeren in de grachten op de wal- en kluismuren
 • het effect van bomen op de wal- en kluismuren en de werfkelders.

Ook onderzoeken we welke verantwoordelijkheden bij welk eigendom hoort. We kijken ook welke samenwerking er tussen eigenaren en beheerders mogelijk is.

We verwachten in het najaar van 2020 de eerste resultaten binnen te krijgen.

3. We zoeken naar een goed evenwicht tussen kelders en verkeer

Kelders:

 • we onderzoeken de stabiliteit van weg en werfkelders en de maximale belastbaarheid
 • we onderzoeken de oorzaken van scheuren en lekkage in weg- en werfkelders.

Verkeer:

 • We nemen snel maatregelen om minder te zwaar verkeer op de grachten met kelders te laten rijden. We stellen een vrachtwagenverbod in en brengen breedtebeperkingen aan. Zo zorgen we dat er zo min mogelijk te zware vrachtwagens over deze grachten rijden. We geven chauffeurs en goederenvervoerder goede informatie en zorgen voor dagelijks toezicht en handhaving.
 • We onderzoeken duurzame oplossingen om de behoefte aan (goederen)vervoer samen te laten gaan met het behoud van het erfgoed.

Om deze oplossingsrichtingen goed te kunnen onderzoeken:

 • doen we verkeerstellingen op en rond het wervengebied
 • zetten we een enquête uit onder bewoners en ondernemers
 • voeren we (chat)gesprekken
 • kijken we welke verschillende oplossingen er zijn voor het toelaten van verkeer in het gebied (bijvoorbeeld autoluw of autovrij maken).

Hoe werken we?

We houden rekening met het behoud van ons erfgoed en daarnaast moeten de grachten toegankelijk blijven. We werken nauw samen met ondernemers, bewoners en beheerders van weg- en werfkelders. De onderzoeken die we nu doen geven informatie waarmee wij samen met eigenaren van kelders een programmaplan maken. Met dit plan maken we een aanpak voor elk onderdeel in het wervengebied. We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen op tijd en zo goed mogelijk geïnformeerd worden over de stand van zaken.

Samenwerking

Bij het samenstellen van het programmaplan werken we samen met bewoners, eigenaren en ondernemers. We kijken naar de beste oplossingen die nodig zijn om de het wervengebied ook in de toekomst goed te beheren en onderhouden. We nodigen betrokkenen uit om mee te denken met ons. We richten werkgroepen en een commissie van wijzen op. Binnen de werkgroepen is er veel ruimte voor de inbreng en het advies van bewoners. Met deze uitkomsten gaan we aan de slag. Schades kan iemand direct melden. Met elkaar onderzoeken we dan direct de oorzaken en kijken we of het nodig is om hier iets aan te doen.

Lees meer over meedenken in het wervengebied

Vervolg en planning

De onderzoeken vormen de basis voor een gehele aanpak van het wervengebied. We verwachten de uitkomsten vanaf het najaar van 2020. Eventueel doen we nog vervolgonderzoek. Dat ligt aan wat de uitkomsten zijn. De uitkomsten van alle onderzoeken vormen de basis voor het programmaplan met integrale aanpak. Dit programmaplan is in het voorjaar van 2021 klaar.

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl