Bouwprojecten Herstel werven

Nergens op de wereld zijn grachten met hun werven te vinden zoals in Utrecht. Om de werven voor de toekomst te behouden, moeten we goed voor ze zorgen. De gemeente Utrecht start met een nieuwe aanpak hiervoor.

Samenhang en samenwerking

Er is het afgelopen jaar veel onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat het wervengebied nog complexer in elkaar zit dan we dachten. Werven, muren, kelders, water en wegen zijn allemaal nauw verweven. Hetzelfde geldt voor het eigendom van bewoners, ondernemers en gemeente. Een samenhangende aanpak en goede samenwerking zijn dus zeer belangrijk.

Nieuwe aanpak voor behoud en herstel werven

Met de nieuwe aanpak kijken we naar alles wat van belang is voor het behoud van ons erfgoed. De aanpak is breder dan voorheen. We kijken niet alleen naar de wal- en kluismuren, maar ook naar alles er omheen. Deze aanpak noemen we 'Van gevel tot gevel'. Ook het herstel van kelders en het weren van te zwaar verkeer maken nu deel uit van de aanpak. En het gebied is uitgebreid: naast de Oudegracht, (Kromme) Nieuwegracht, nu ook de Drift en Plompetorengracht.

Wat gaat er van 2021 tot 2023 gebeuren?

Van 2021 tot en met 2023:

  • Maken we samenwerkingsafspraken met keldereigenaren, bewoners, ondernemers en gemeente.
  • Voeren we een aantal projecten uit voor het behoud en herstel van muren en kelders aan de Oudegracht en Kromme Nieuwegracht. Allereerst worden de meest urgente stukken aangepakt en de projecten waarover al contractafspraken waren met aannemers vanuit het project wal- en kluismuren.
  • Nemen we extra maatregelen om te voorkomen dat te zwaar verkeer over kelders rijdt. Zoals extra breedtebeperkingen en camerahandhaving met kentekenherkenning.
  • Blijft het interventieteam bestaan voor acute situaties.
  • Nemen we extra maatregelen in het beheer van de werven. Bijvoorbeeld door het schoonhouden van waterafvoeren en toezicht houden op het vrachtwagenverbod.

Afspraken maken over samenwerking

De commissie van wijzen wervengebied heeft in haar advies ‘De vergeten burenplicht’ een gebrek aan goede samenwerking aangekaart en benadrukt het belang hiervan. De gemeente neemt dit waardevolle advies als leidraad bij de nieuwe aanpak. Samen met keldereigenaren willen we een onafhankelijke partij inschakelen om samenwerkingsafspraken te maken.

Samenwerken en meedenken

We nodigen bewoners, eigenaren en ondernemers graag uit om met ons samen te werken aan ons waardevolle erfgoed. Dit kan op verschillende manieren, zoals meedenken bij de online bijeenkomsten die we organiseren, een persoonlijk gesprek of via de Utrechtse Wervenapp.

Denk mee over het wervengebied

Meldingen, schade en nadeelcompensatie

Ziet u een vrachtwagen op een kwetsbare straat? Meld dit via de meldkamer toezicht en handhaving via 06 - 38 62 14 96 (bereikbaar van maandag tot en met zondag van 07.30 uur tot 22.30 uur).

Ziet u een kapot paaltje? Meld dit via de app Slim Melden
- kies voor de categorie: “Openbare ruimte, wegen, speelplaatsen”
- kies daarna de categorie “Verkeersborden en straatnaamborden”

Voor alle meldingen in het wervengebied:

Bekijk waar u terecht kunt bij vragen, bij schade of voor het doen van een melding

Als eerste op de hoogte?

  • Meld u aan voor de nieuwsbrief over de Utrechtse Werven via werven@utrecht.nl
  • Installeer de Utrechtse Wervenapp.Via de app blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over de aanpak en de uitvoering. Ook kunt u op elk moment contact opnemen met de omgevingsmanager met vragen of opmerkingen over het beheer en behoud van het wervengebied. Download de app Utrechtse Werven via de Playstore of App Store

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl