Bouwprojecten Herstel werven

De Utrechtse werven vormen het bruisende middelpunt van de stad. Ze dateren uit de middeleeuwen en hadden toen de functie van haven. De werven zijn de ziel van de stad, maar ook kwetsbaar. Om de werven voor de toekomst te behouden heeft de gemeente Utrecht een grote operatie opgezet om ze weer in goede staat terug te brengen. Op deze pagina's leest en ziet u hoe we te werk gaan en hoe het project verloopt.

Verkeerstellingen

In de periode 16 september tot en met 30 september zijn er in de binnenstad verkeerstellingen. Speciaal aangebrachte camera's registreren motorvoertuigen op 11 locaties op de grachten met (werf)kelders en op 14 locaties in toeleidende straten.

Samen met de gegevens van de handhavers en de meldingen die u doorgeeft, krijgen we zo een compleet verkeersbeeld op en rond de grachten. Met deze gegevens kunnen we gerichte maatregelen treffen of juist van maatregelen afzien of bijstellen. De camera's maken foto-opnames van kentekens van motorvoertuigen. Ze voldoen aan de privacywetgeving. Na 30 september verwijderen we de camera's weer.

Video (sfeerbeeld): Utrechtse werven - historie herstellen voor de toekomst


Waar zijn we aan het werk

Wat merkt de omgeving van dit project?

De werkzaamheden geven overlast. De gemeente doet er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken. U leest hier meer over op wat merkt de omgeving ervan.

Hebt u schade aan uw pand?

Vindt u dat u schade hebt geleden door de werkzaamheden van de gemeente? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Ga naar de procedure en het schadeformulier.

Documenten project herstel wal- en kluismuren

Documenten en rapportages uit de periode tussen 2014 en 2018 staan in ons webarchief.
Documenten en rapportages van vóór 2014 staan op een andere plek in ons webarchief.

Hulp en contact Herstel werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl