Bouwprojecten Herstel werven


Nergens op de wereld zijn grachten met hun werven te vinden zoals in Utrecht. Onze werven zijn de ziel van de stad, maar ook kwetsbaar. Om de werven voor de toekomst te behouden werken we hard om ze weer in goede staat terug te brengen.

Over het wervengebied

De werven zijn een rijksmonument en belangrijk erfgoed. Ze zijn onderdeel van een slim middeleeuws havencomplex van werven en werfkelders die onder de straat in verbinding staan met grote opslagkelders van de grachtenpanden. De Oudegracht is het bruisende middelpunt van de stad en met haar vele restaurants en terrasjes, winkels en marktkramen is deze gracht van grote economische betekenis. Daarnaast is het wervengebied een uniek leefgebied, met de vele prachtige grachtenpanden en smalle straatjes.

Het wervengebied is het gebied binnen de singels en de waterlopen van de Oudegracht, Nieuwegracht, Lichtegaard, Kromme Nieuwegracht, Drift, Vismarkt, Zoutmarkt, Plompetorengracht, Choorstraat en de werven Lijnmarkt.

Wat doen we in het wervengebied?

Zorgvuldig omgaan met ons erfgoed betekent goed weten hoe het in elkaar zit. We hebben werfkelders die grenzen aan de werven en de grachten en wegkelders van panden waar een weg overheen loopt.

In juli 2020 heeft de gemeenteraad het Plan van Aanpak wervengebied vastgesteld.

Het doel van dit plan:

 • project wal- en kluismuren aanpassen
 • complete aanpak voor het wervengebied
 • gezamenlijke aanpak met alle eigenaren en beheerders.

Het doel van het programma Wervengebied is het behoud en beheer van de werven. Maar ook het zorgen voor veiligheid, behoud van erfgoed en de functionaliteit van het gebied. Daar hoort ook de bereikbaarheid bij. Het programmaplan is rond april 2021 klaar.

Op dit moment werken we samen aan de 3 belangrijkste opdrachten:

1. Direct actie bij onveilige situaties

Veiligheid staat voorop. Als er een gevaarlijke situatie ontstaat nemen we direct actie. Bijvoorbeeld in de openbare ruimte of in kelders en bij aantasting van het erfgoed. In het eerste halfjaar van 2020 hebben we gezocht naar onbekende kelders waarvan we denken we dat er een verhoogd risico is op aanwezigheid van gebreken. Daarnaast vragen we aan keldereigenaren of mensen die weten waar een kelder onder de grond zit dit bij ons te melden. Zodat we een goed beeld krijgen waar er kelders liggen en geen onveilige situaties ontstaan. Wilt u een kelder aanmelden? Dan kunt u ons een mailen via werven@utrecht.nl.  

2. Samenhang in kaart brengen bij het herstel

We kijken goed naar de samenhang tussen alle onderdelen binnen het grachtengebied. Zoals:

 • de samenhang tussen wal- en kluismuren en werfkelders
 • de oorzaken van lekkage en scheuren in de werven en kelders
 • de invloed van het verkeer dat langs de grachten rijdt
 • het effect van  het varen  en baggeren in de grachten op de wal- en kluismuren
 • het effect van bomen op de wal- en kluismuren en de werfkelders.

Ook onderzoeken we welke verantwoordelijkheden bij welk eigendom hoort. We kijken ook welke samenwerking er tussen eigenaren en beheerders mogelijk is.

De eerste resultaten van deze onderzoeken zijn bekend. Deze vindt in deze raadsbrief. Met de werkgroepen van keldereigenaren bespreken we deze resultaten. Samen bepalen we of er vervolgonderzoek nodig is. Denkt u mee?

Onderzoek naar verantwoordelijkheden en samenwerking

Advocatenkantoor Van Benthem & Keulen heeft onderzoek gedaan naar eigendom in het wervengebied. Ook hebben zij onderzocht wie verantwoordelijk is voor welk stuk beheer. De resultaten van dit onderzoek leggen we voor aan een Commissie van Wijzen. Deze commissie adviseert hoe we eigendom en beheer het best kunnen regelen. In april brengt de Commissie van Wijzen een adviesrapport uit. Wilt u meedenken? Lees meer over de Commissie van Wijzen.

3. We zoeken naar een goed evenwicht tussen kelders en verkeer

Kelders:

 • we onderzoeken de stabiliteit van weg en werfkelders en de maximale belastbaarheid
 • we onderzoeken de oorzaken van scheuren en lekkage in weg- en werfkelders.

Verkeer:

 • Vanaf 2 maart 2021 geldt er een vrachtwagenverbod op onderstaande grachten:
  • Oudegracht
  • (Kromme) Nieuwegracht
  • Plompetorengracht 
  • Drift

Er mogen hier al geen vrachtwagens rijden met een aslast van meer dan 2 ton. Helaas gebeurt dit toch. Daarom komt er een vrachtwagenverbod. Daarnaast komen er ook breedtebeperkingen op deze grachten.

Praat mee over de breedtebeperkingen

We onderzoeken waar de breedtebeperkingen precies moeten komen. Wilt u hierover meepraten? Stuur dan voor 1 februari een e-mail naar werven@utrecht.nl met onderwerp ‘meepraten locatie breedtebeperkingen'.

Onderzoek
 • We hebben onderzocht hoe we de werven voor lange tijd kunnen beschermen tegen (zwaar) verkeer. Dit hebben we gedaan door:
  • tellingen te doen hoeveel zwaar verkeer in het wervengebied rijdt
  • een onderzoek door adviesbureaus XTNT en Decisio naar oplossingen voor het tegenhouden van zwaar verkeer en de invloed van deze oplossingen
  • bewoners en ondernemers te vragen naar hun meningen en naar wat zij belangrijk vinden

We onderzoeken mogelijke oplossingen en kijken wat de invloed hiervan is. De eerste uitkomsten hiervan staan in de raadsbrief.

Verkeerstellingen wervengebied Utrecht

In september 2020 is er 2 weken lang een verkeerstelling gehouden. Uit deze tellingen blijkt dat er 44 vrachtwagens in het wervengebied zijn waargenomen, waarvan er 37 over de grachten reden. Wilt u meer informatie over de verkeerstellingen? Stuur dan een mail naar werven@utrecht.nl onder vermelding van: verkeerstelling september 2020.

Hoe werken we?

We houden rekening met het behoud van ons erfgoed en daarnaast moeten de grachten toegankelijk blijven. We werken nauw samen met ondernemers, bewoners en beheerders van weg- en werfkelders. De onderzoeken die we nu doen geven informatie waarmee wij samen met eigenaren van kelders een programmaplan maken. Met dit plan maken we een aanpak voor elk onderdeel in het wervengebied. We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen op tijd en zo goed mogelijk geïnformeerd worden over de stand van zaken.

Samenwerking

Bij het samenstellen van het programmaplan werken we samen met bewoners, eigenaren en ondernemers. We kijken naar de beste oplossingen die nodig zijn om de het wervengebied ook in de toekomst goed te beheren en onderhouden. We nodigen betrokkenen uit om mee te denken met ons. We richten werkgroepen en een commissie van wijzen op. We hebben werkgroepen opgericht en een Commissie van Wijzen ingesteld. Binnen de werkgroepen is er veel ruimte voor de inbreng en het advies van bewoners. Met deze uitkomsten gaan we aan de slag. Schades kan iemand direct melden. Met elkaar onderzoeken we dan direct de oorzaken en kijken we of het nodig is om hier iets aan te doen.

Lees meer over meedenken in het wervengebied

Vervolg en planning

De onderzoeken vormen de basis voor een gehele aanpak van het wervengebied. De eerste resultaten zijn bekend. De resultaten bespreken we met de werkgroepen. We vragen hen mee te denken over de conclusies voor het programmaplan. We bespreken ook of vervolgonderzoek nodig is.  De uitkomsten van alle onderzoeken samen met het adviesrapport van de Commissie van Wijzen vormen de basis voor het programmaplan met complete aanpak. Dit programmaplan is in april 2021 klaar.

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl