Bouwprojecten Herstel werven

Nergens op de wereld zijn grachten met hun werven te vinden zoals in Utrecht. Om de werven voor de toekomst te behouden, moeten we goed voor ze zorgen. De gemeente Utrecht start met een nieuwe aanpak hiervoor.

Samenhang en samenwerking

Er is het afgelopen jaar veel onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat het wervengebied nog complexer in elkaar zit dan we dachten. Werven, muren, kelders, water en wegen zijn allemaal nauw verweven. Hetzelfde geldt voor het eigendom van bewoners, ondernemers en gemeente. Een samenhangende aanpak en goede samenwerking zijn dus zeer belangrijk.

Nieuwe aanpak voor behoud en herstel werven

Met de nieuwe aanpak kijken we naar alles wat van belang is voor het behoud van ons erfgoed. De aanpak is breder dan voorheen. We kijken niet alleen naar de wal- en kluismuren, maar ook naar alles er omheen. Deze aanpak noemen we 'Van gevel tot gevel'. Ook het herstel van kelders en het weren van te zwaar verkeer maken nu deel uit van de aanpak. En het gebied is uitgebreid: naast de Oudegracht, (Kromme) Nieuwegracht, nu ook de Drift en Plompetorengracht.

Wat gaat er de komende 3 jaar gebeuren?

Van 2021 tot en met 2023:

  • maken we samenwerkingsafspraken met keldereigenaren, bewoners, ondernemers en gemeente.
  • voeren we een aantal projecten uit voor het behoud en herstel van muren en kelders aan de Oudegracht en Kromme Nieuwegracht. Allereerst worden de meest urgente stukken aangepakt en de projecten waarover al contractafspraken waren met aannemers vanuit het project wal- en kluismuren.
  • nemen we extra maatregelen om te voorkomen dat te zwaar verkeer over kelders rijdt. Zoals extra breedtebeperkingen en camerahandhaving met kentekenherkenning.
  • blijft het interventieteam bestaan voor acute situaties.
  • nemen we extra maatregelen in het beheer van de werven. Bijvoorbeeld door het schoonhouden van waterafvoeren en toezicht houden op het vrachtwagenverbod.

Afspraken maken over samenwerking

De commissie van wijzen wervengebied heeft in haar advies ‘De vergeten burenplicht’ een gebrek aan benadrukt het belang van goede samenwerking. De gemeente neemt dit waardevolle advies als leidraad bij de nieuwe aanpak. Samen met keldereigenaren willen we een onafhankelijke partij inschakelen om samenwerkingsafspraken te maken.

Herstel Utrechtse werven

Praat mee tijdens de online bijeenkomsten

In een aantal online bijeenkomsten gaat de gemeente samen met keldereigenaren, bewoners en ondernemers in gesprek over de aanpak en mogelijkheden voor een goede samenwerking voor lange termijn.

  • 26 mei om 15.00 – 16.30 uur
  • 26 mei om 19.30 – 21.00 uur
  • 27 mei om 19.30 – 21.00 uur

U kunt zich aanmelden voor een van deze bijeenkomsten. Dit kan tot 24 mei via werven@utrecht.nl.  Geef daarbij aan op welke datum u aanwezig wilt zijn.

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl