Herstel werven Bomen op de werven

De gemeente Utrecht herstelt de wal- en kluismuren langs de Oudegracht. Daarbij houden we de bomen op de werven extra goed in de gaten. Door de locatie van de bomen zijn ze kwetsbaar. We willen dat de bomen in goede staat blijven, ondanks de werkzaamheden.

De Utrechtse werven in Bomennieuws

04-07-2017 | Bomennieuws is het magazine van de Bomenstichting dat zij 2 keer per jaar uitbrengen. In de zomereditie van dit tijdschrift staat een artikel ‘Veilige en groene werven in de Utrechtse binnenstad’(pdf, 419 kB) dat het lezen waard is. Aan het woord zijn directievoerder Peter van Oostrum en senior boomtechnisch adviseur Frank van den Brink. Zij vertellen onder andere over de bomenvisie van 2010 en de uitdagingen die zij tegenkomen om bomen te behouden bij het herstel van de wal- en kluismuren.

Bomenvisie Utrechtse werven

De bomenvisie (pdf, 3,1 MB) geeft de koers aan die de gemeente wil volgen met betrekking tot het behoud en beheer van de werfbomen. Een duidelijke koers is nodig, omdat er enerzijds zeer veel belang wordt gehecht aan de werfbomen en er zich anderzijds gecompliceerde problemen met betrekking tot de werfbomen voordoen. Het gaat dan om de slechte (ondergrondse) groeiomstandigheden van de bomen en de slechte conditie waarin sommige bomen verkeren.

Kwetsbare bomen

Er zijn plekken waar bomen mogelijk beschadigd kunnen worden door de werkzaamheden. Is er twijfel of een boom de werkzaamheden aan de werven goed kan doorstaan? Dan vragen we een adviesbureau om mee te kijken bij de uitvoering ervan. We doen bovendien voordat de werkzaamheden starten extra onderzoek bij de boom.

Bij instabiele of kwetsbare bomen slaan we tijdelijk een stuk van het herstelwerk over. Na de uitslag van het onderzoek van Witteveen+Bos bekijken we hoe we dit werk alsnog kunnen uitvoeren.  

Planning van de werkzaamheden

Dankzij de maatregelen hebben de werkzaamheden geen invloed op de stabiliteit van de bomen. Daarom kunnen de meeste herstelwerkzaamheden gewoon doorgaan. Wij houden bewoners en ondernemers in de buurt op de hoogte over de planning van de werkzaamheden.

Klankbordgroep

Een vaste groep bewoners en vertegenwoordigers van belangengroepen fungeert als klankbordgroep bij het herstel. Samen met deze klankbordgroep zijn eerder de maatregelen rondom de bomen bepaald.  Op de pagina documentatie vindt u meer over de inbreng van de klankbordgroep. Na inventarisatie is een plan opgesteld van te sparen bomen. Daarin blijft het bestaande beeld van de grachten zo goed mogelijk bewaard, ook na het vellen van de bomen. Bekijk de locaties van de nieuw te planten bomen op deze plattegrond (pdf, 4.4 MB).

Regelmatige inspectie van bomen

De gemeente inspecteert regelmatig de bomen in de stad. Afhankelijk van de standplaats en leeftijd van de boom gebeurt dit eens in de vijf jaar of jaarlijks. De bomen langs de Oudegracht en Nieuwegracht worden vanwege de unieke groeiplaats sinds 2010 zelfs ieder half jaar gecontroleerd. De eerste ronde is in het vroege voorjaar, de tweede in het najaar. Uit de inspecties kan blijken dat er nader onderzoek moet worden uitgevoerd of dat er onderhoud aan de boom nodig is. Meer informatie over de gemeentelijke zorg voor de bomen, veiligheidsinspecties en onderhoud is te vinden op de bomenwebsite.

Hulp en contact Herstel werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Kom langs in de werfkelder bij de omgevingsmanager: Oudegracht 387