Herstel werven Bomen op de werven

Als gemeente herstellen we de wal- en kluismuren langs de grachten. Op de werven van deze grachten staan in totaal 352 bomen. Zij geven de grachten hun unieke, groene karakter. De bomen op de werven zijn kwetsbaar: sommige bomen staan zo dicht tegen de walmuur aan, dat de wortels helemaal vergroeid zijn met de muur. Bomen die de werkzaamheden aan de walmuren niet zullen overleven, kappen we. Voor elke boom die we kappen, planten we ook een boom terug.

32 nieuwe bomen op de werven

Begin 2019 hebben we 32 nieuwe, jonge bomen op de Utrechtse grachten geplant: 21 op de Nieuwegracht en 11 op de Oudegracht. De nieuwe bomen nemen de plaats in van de gekapte bomen op de historische werven. De gekapte bomen waren er zo slecht aan toe dat zij de werkzaamheden aan de walmuren niet zouden overleven. We hebben jonge bomen teruggeplant, omdat die de meeste overlevingskansen op de smalle werven hebben.

Bekijk de locaties van nieuw geplante bomen op deze plattegrond (pdf, 6,8 MB)

Bomenvisie Utrechtse werven: samen met bewoners opgesteld

Bij het planten van nieuwe bomen op de werven is de bomenvisie het uitgangspunt. Deze visie is opgesteld samen met een klankbordgroep van bewoners aan de grachten. Samen met de klankbordgroep hebben we een groot aantal bomen aangewezen als ‘beeldbepalend’. Bij deze bomen plaatsen we  waar het maar enigszins mogelijk is metalen frames om de walmuur tijdelijk te stabiliseren. Hier stellen we het herstel van de walmuur tijdelijk uit. We komen terug voor het herstel van de walmuur op het moment dat de boom door natuurlijk verloop doodgaat of vanwege de veiligheid weg moet. 

Bekijk de bomenvisie (pdf, 3,1 MB)

Regelmatige inspectie van bomen

Vanwege de unieke groeiplaats controleren we de bomen op de werven van de Oudegracht en Nieuwegracht sinds 2010 ieder half jaar. De eerste ronde is in het vroege voorjaar, de tweede in het najaar. Uit de inspecties kan blijken dat we een boom verder moeten onderzoeken of dat er onderhoud aan de boom nodig is. Ook kunnen we een boom kappen als de staat slecht is en gevaar kan opleveren door bijvoorbeeld afbrekende takken.

Trekproeven

Voordat we starten met de herstelwerkzaamheden aan de walmuren krijgt elke boom een zogenaamde trekproef. Met een trekproef bepalen we hoe stabiel, en dus hoe veilig, een boom is. Blijkt uit de trekproef dat een boom zwaar instabiel is, dan is het mogelijk dat we deze boom vanwege veiligheidsredenen kappen. De bomen die stabiel genoeg zijn, blijven staan. Deze bomen houden we tijdens de werkzaamheden extra goed in de gaten.

Meer informatie over de gemeentelijke zorg voor de bomen, veiligheidsinspecties en onderhoud is te vinden op de bomenwebsite.

Meer informatie over inspecties en trekproeven

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl