Herstel werven Werven Kromme Nieuwegracht

Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken en planning over het herstel van de werven aan de Kromme Nieuwegracht.

Werkzaamheden Kromme Nieuwegracht

Op dit moment voeren wij herstelwerkzaamheden uit aan de kelders op rak 21. De Kromme Nieuwegracht bestaat uit 2 rakken: rak 21 en 22. Op beide rakken zijn momenteel geen werkzaamheden aan de walmuren. Hieronder leest u meer over de situatie per rak.

Rak 21: Pausdam – Hieronymusplantsoen

Tussen Pausdam en Jeruzalemstraat

Wij zijn tijdelijk gestopt met de herstelwerkzaamheden. Eerst moet de eigenaar de muren en fundering van 2 gebouwen aan de overzijde herstellen. Daarna kunnen we verder met onze werkzaamheden:

  • herstellen van de fundering van de walmuren
  • stabiliseren of vervangen van delen van de walmuur
  • waar nodig herstellen we metsel- en voegwerk van de walmuren

Tussen Jeruzalemstraat en Hieronymusplantsoen

De gemeente is begin 2019 gestart met het herstellen van de (particuliere) kelders die onder de weg liggen. Na het herstel van de kelders kunnen we de weg die erboven ligt, definitief bestraten en weer openstellen voor verkeer. De verwachting is dat alle werkzaamheden in oktober 2020 klaar zijn.

Hoe voeren we het werk uit?

  • Het werk begint bij de kelders tegenover huisnummer 41A  (keldernummers '66-3 en 66-2'). Eerst ontgraven we de kelders en dan herstellen we de kelderconstructie.
  • Daarna brengt de aannemer bij een deel van de kelders een waterdichte laag aan over het keldergewelf. Dit doen we alleen als dit met de eigenaar is afgesproken. Ook maken we een regenwatervoorziening vanaf de woning naar het open water toe.
  • Hierna vullen we het gewelf aan met het zand en brengen we de straatklinkers aan.
  • We herhalen dit per 2 kelders en werken richting het Hieronymusplantsoen. Op 31 oktober 2019 zijn de keldergewelven vanaf kelder 66-3 tot aan het Hieronymusplantsoen constructief hersteld.
  • Kelder 68 (tegenover huisnummer 41B) pakken we begin november 2019 aan. Deze kelder breken we grotendeels af en bouwen we weer opnieuw op.

Bereikbaarheid

Begin november 2019 geven we het weggedeelte waar de kelders constructief hersteld zijn weer vrij voor bestemmingsverkeer. Het is dan nog niet mogelijk om de hele Kromme Nieuwegracht weer open te stellen voor doorgaand verkeer. Dit kan pas als ook het herstel van kelder 68 gereed is. Alleen bewoners, gebruikers van de panden en nood- en hulpdiensten kunnen erdoor. Er staan omleidingsborden.

Parkeren

Vanaf 1 april 2019 mogen parkeervergunninghouders (bewoners en bedrijven) in de rayons Nieuwegracht e.o., Wijk C, Janskerkhof e.o. en Springweg e.o. in alle binnenstadrayons parkeren. Dit is een proef van een jaar met als doel om het makkelijker te maken een parkeerplaats te vinden. Na deze proefperiode wordt op basis van de ervaringen van vergunninghouders en de parkeerdrukgegevens bepaald of de deelrayons definitief worden samengevoegd.

Uitwijk naar rayon Buiten Wittevrouwen

Vanaf 6 mei 2019 mogen vergunninghouders weer parkeren in het rayon Buiten Wittevrouwen. Dit vanwege de aanhoudend hoge parkeerdruk door huidige en toekomstige werkzaamheden. De uitwijk geldt voorlopig tot en met 30 november 2019.

Bekijk de stratenlijsten van de rayons

Rak 22: Hieronymusplantsoen – kruising Drift/Keistraat

Tussen het Hieronymusplantsoen en de Drift worden de geplande onderzoeken naar de technische staat van de funderingen aan beide kanten van de gracht tijdelijk stilgelegd. Er moeten eerst alternatieve bouwmethodes worden onderzocht. Dit deel van de gracht werd al gemonitord op veiligheid en dat blijft zo.

We kunnen nu nog geen planning geven van de start van herstelwerkzaamheden aan dit rak. Eigenaren en bewoners informeren we zodra hierover meer bekend is.

Vaargang Plompetorenbrug en de Servaasbrug afgesloten

Tussen de Plompetorenbrug en de Servaasbrug (Plompetorengracht, Drift, Kromme Nieuwegracht en Nieuwegracht) is een afsluiting van kracht. Vanwege de werkzaamheden die plaatsvinden in de Nieuwegracht, het materieel en machines die in dit vaarwater liggen, hanteren we deze afzettingen. Als de werkzaamheden zijn afgerond, heffen we de afzettingen op.

Hulp en contact Herstel werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Kom langs in de werfkelder bij de omgevingsmanager: Oudegracht 387

Uw mening