Herstel werven Werven Kromme Nieuwegracht

Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken en planning over het herstel van de werven aan de Kromme Nieuwegracht.

Werkzaamheden Kromme Nieuwegracht

Op dit moment voeren wij herstelwerkzaamheden uit aan de kelders op rak 21. De Kromme Nieuwegracht bestaat uit 2 rakken: rak 21 en 22. Op beide rakken zijn momenteel geen werkzaamheden aan de kluismuren. Hieronder leest u meer over de situatie per rak.

Rak 21: Pausdam – Hieronymusplantsoen

Tussen Pausdam en Jeruzalemstraat

Wij zijn tijdelijk gestopt met de herstelwerkzaamheden. Eerst moet de eigenaar de muren en fundering van 2 gebouwen aan de overzijde herstellen. Daarna kunnen we verder met onze werkzaamheden:

  • herstellen van de fundering van de walmuren
  • stabiliseren of vervangen van delen van de walmuur
  • waar nodig herstellen we metsel- en voegwerk van de walmuren

Tussen Jeruzalemstraat en Hieronymusplantsoen

De gemeente is begin 2019 gestart met het herstellen van de (particuliere) kelders die onder de weg liggen. Na het herstel van de kelders kunnen we de weg die erboven ligt, definitief bestraten en weer openstellen voor verkeer. Vanwege de situatie rond het coronavirus is het niet zeker of de werkzaamheden komende periode door kunnen blijven gaan zoals gepland. Mocht er iets wijzigen, dan informeren wij de buurt daar direct over. De werkzaamheden verlopen voorspoedig en de planning is dat de weg eind september 2020 open kan.

Wat hebben we al gedaan?

We hebben de keldergewelven vanaf kelder 66-3 (tegenover huisnummer 41A) tot aan het Hieronymusplantsoen constructief hersteld. We hebben een waterdichte laag aangebracht over keldergewelven van eigenaren die daarvoor hebben gekozen. Ook hebben we een regenwatervoorziening vanaf de woning naar het open water aangelegd. De gewelven hebben we opgevuld met zand en de weg erboven opnieuw bestraat.

De werkzaamheden aan de buitenkant van kelders 68-1 en 68-2 zijn ook klaar. De kelders zijn waterdicht gemaakt, er hangen nieuwe smeedijzeren muurankers en er ligt weer zand op voor de bestrating. Na het afronden van de laatste werkzaamheden aan deze 2 kelders zijn alle kelders tussen de Jeruzalemstraat en het Hieronymusplantsoen de afgelopen jaren in samenwerking met de eigenaren gerestaureerd. De oude walmuur ter hoogte van de Kromme Nieuwegracht 43 is in delen verwijderd. Begin september verwachten we de nieuwe walmuur te plaatsen.

Wat gaan we nog doen?

Na de bouwvakantie beginnen we met het bestraten van de weg, waarna deze eind september weer opengesteld kan worden voor doorgaand verkeer.

Fundering kluismuur hoek rak 21/22

Om de fundering van de kluismuur ter hoogte van Kromme Nieuwegracht 56 (hoek rak 21/22) in kaart te brengen, is op 3 december 2019 duikonderzoek gedaan. Daarbij is geconstateerd dat de vaste zandlaag onder deze fundering deels is verdwenen. We vullen de opening op met juten zakken met bentonietkorrels. De oplossing is tijdelijk, maar is dusdanig solide dat deze minimaal enkele jaren kan blijven functioneren.

De funderingsopbouw van 2 kluismuren ter hoogte van Kromme Nieuwegracht 40 en 44-46 en de fundering van een brug ter hoogte van Kromme Nieuwegracht 20 zijn nog onvoldoende duidelijk. We inspecteren deze plekken. Mochten de resultaten daar aanleiding toe geven, dan informeren we de bewoners hierover.

Bereikbaarheid

Het weggedeelte waar de kelders constructief hersteld zijn, is weer vrij voor bestemmingsverkeer. Het is nog niet mogelijk om de hele Kromme Nieuwegracht weer open te stellen voor doorgaand verkeer. Dit kan pas als ook het herstel van kelder 68 gereed is. Alleen bewoners, gebruikers van de panden en nood- en hulpdiensten kunnen erdoor. Er staan omleidingsborden.

Parkeren

Vanaf 1 april 2019 mogen parkeervergunninghouders (bewoners en bedrijven) in de rayons Nieuwegracht e.o., Wijk C, Janskerkhof e.o. en Springweg e.o. in alle binnenstadrayons parkeren. Dit is een proef van een jaar met als doel om het makkelijker te maken een parkeerplaats te vinden. Na deze proefperiode wordt op basis van de ervaringen van vergunninghouders en de parkeerdrukgegevens bepaald of de deelrayons definitief worden samengevoegd.

Uitwijk naar rayon Buiten Wittevrouwen

Vanaf 6 mei 2019 mogen vergunninghouders weer parkeren in het rayon Buiten Wittevrouwen. Dit vanwege de aanhoudend hoge parkeerdruk door huidige en toekomstige werkzaamheden. De uitwijk geldt voorlopig tot en met 30 november 2020.

Bekijk de stratenlijsten van de rayons

Rak 22: Hieronymusplantsoen – kruising Drift/Keistraat

Tussen het Hieronymusplantsoen en de Drift worden de geplande onderzoeken naar de technische staat van de funderingen aan beide kanten van de gracht tijdelijk stilgelegd. Er moeten eerst alternatieve bouwmethodes worden onderzocht. Dit deel van de gracht werd al gemonitord op veiligheid en dat blijft zo.

We kunnen nu nog geen planning geven van de start van herstelwerkzaamheden aan dit rak. Eigenaren en bewoners informeren we zodra hierover meer bekend is.

Vaargang Plompetorenbrug en de Servaasbrug afgesloten

Tussen de Plompetorenbrug en de Servaasbrug (Plompetorengracht, Drift, Kromme Nieuwegracht en Nieuwegracht) is een afsluiting van kracht. Vanwege de werkzaamheden die plaatsvinden in de Nieuwegracht, het materieel en machines die in dit vaarwater liggen, hanteren we deze afzettingen. Als de werkzaamheden zijn afgerond, heffen we de afzettingen op.

Hulp en contact Herstel werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl