Herstel werven Werven Kromme Nieuwegracht

Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken en planning over het herstel van de werven aan de Kromme Nieuwegracht.

Werkzaamheden Kromme Nieuwegracht

De Kromme Nieuwegracht bestaat uit 2 rakken; rak 21 en 22. Op beide rakken zijn momenteel geen werkzaamheden. Hieronder leest u meer over de situatie per rak. 

Rak 21: Pausdam – Hieronymusplantsoen

Tussen Pausdam en Jeruzalemstraat

Wij zijn tijdelijk gestopt met de herstelwerkzaamheden. Eerst moet de eigenaar de muren en fundering van 2 gebouwen aan de overzijde herstellen. Daarna kunnen we verder met onze werkzaamheden:

 • herstellen van de fundering van de walmuren
 • stabiliseren of vervangen van delen van de walmuur
 • waar nodig herstellen we metsel- en voegwerk van de walmuren

Tussen Jeruzalemstraat en Hieronymusplantsoen

Tussen de Jeruzalemstraat en het Hieronymusplantsoen hebben we het funderingsherstel in december 2017 grotendeels afgerond. Het wegdeel tussen de Daltonschool en het Hieronymusplantsoen is tijdelijk bestraat. Het deel tussen de Daltonschool en de Jeruzalemstraat bestraten we niet. De onderliggende werfkelders zijn instabiel en het is niet veilig en verantwoord om hier zand en stenen op aan te brengen.

De rijweg blijft afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voordat we de rijweg helemaal kunnen vrijgeven, moeten eerst de onderliggende werfkelders en het laatste stukje fundering op dit deel van de Kromme Nieuwegracht hersteld worden. We hebben hier nog geen planning voor en werken aan een oplossing met de eigenaren. De wegafsluiting heeft invloed op de bereikbaarheid en parkeren in de buurt.

Bereikbaarheid

De Kromme Nieuwegracht blijft tussen het Hieronymusplantsoen en de Jeruzalemstraat afgesloten voor (vracht)auto’s. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen er wel door. Alle nood- en hulpdiensten zijn hiervan op de hoogte. Er staan omleidingsborden.

Hoe leiden we het verkeer om?

 • Auto’s richting de Nieuwegracht, vanaf de Herenbrug: via Lepelenburg en de Brigittenstraat
 • Fietsers vanaf de Nieuwegracht en de Trans: via Achter St. Pieter, Pieterskerkhof en Pieterstraat
 • Fietsers vanaf de Kromme Nieuwegracht en Nobeldwarsstraat: via het Hieronymusplantsoen en de Herenstraat

Restafval aanbieden

Bewoners kunnen hun restafval op de normale ophaaldagen aanbieden op tijdelijke restafvalverzamelplaatsen. Deze plaatsen zijn met borden aangegeven.

Parkeren

Parkeren aan de Kromme Nieuwegracht is niet overal mogelijk. Daarom geldt voor bewoners van de Kromme Nieuwegracht met een parkeervergunning een tijdelijke uitwijk:

 • Is uw vergunning normaal gesproken geldig in rayon 12.100 (Nieuwegracht en omgeving)? Dan is deze tijdelijk ook geldig in rayon 14.100 (Buiten Wittevrouwen).
 • Is uw vergunning normaal gesproken geldig in rayon 11.200 (Janskerkhof en omgeving.)? Dan is deze tijdelijk ook geldig in rayon 14.100 (Buiten Wittevrouwen).

De afdeling Vergunningen informeert vergunninghouders over de uitwijkmogelijkheid en hoe lang deze geldig is. Voor bedrijven die aan de Kromme Nieuwegracht gevestigd zijn, geldt dat vergunninghouders in de gebruikelijke rayons mogen parkeren:

 • Als uw vergunning geldig is in rayon 12.100 (Nieuwegracht en omgeving), dan is deze ook geldig in rayon 12.200 (Springweg en omgeving).
 • Als uw vergunning geldig in rayon 11.200 (Janskerkhof en omgeving), dan is deze ook geldig in rayon 11.100 (Wijk C en omgeving).

Bekijk de stratenlijsten van de rayons

Rak 22: Hieronymusplantsoen – kruising Drift/Keistraat

Aan dit rak voeren we deze winter vooronderzoeken uit naar de staat van de funderingen. Deze onderzoeken zijn aan beide kanten van de gracht nodig. We onderzoeken:

 • de fundering van de kluismuren van pandeigenaren aan de westzijde van de gracht
 • de fundering van de walmuren en werfkelders aan de oostzijde van het water (de kant van de rijweg).
 • de staat van de bruggen

We kunnen nu nog geen planning geven van de start van herstelwerkzaamheden aan dit rak. Eigenaren en bewoners informeren we zodra hierover meer bekend is.

Vaargang Plompetorenbrug en de Servaasbrug afgesloten

Tussen de Plompetorenbrug en de Servaasbrug (Plompetorengracht, Drift, Kromme Nieuwegracht en Nieuwegracht) is een afsluiting van kracht. Vanwege de werkzaamheden die plaatsvinden in de Nieuwegracht, het materieel en machines die in dit vaarwater liggen, hanteren we deze afzettingen. Als de werkzaamheden zijn afgerond, heffen we de afzettingen op.

Hulp en contact Herstel werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Kom langs in de werfkelder bij de omgevingsmanager: Oudegracht 387