Herstel werven Werven Nieuwegracht

Werkzaamheden aan Nieuwegracht

Hier vindt u de laatste stand van zaken over het herstel van de werven aan de Nieuwegracht. Van 2017 tot 2019 herstellen we de walmuren met houten fundering. Delen met betonnen fundering zijn al gestabiliseerd en klaar. In maart 2017 zijn we gestart met het herstel van de walmuren met houten fundering tussen de Magdalenabrug en de Pausdambrug. Omdat de werven langs de Nieuwegracht smal zijn, is besloten om hier de buispalenmethode toe te passen.

Werkzaamheden aan de Nieuwegracht

Het herstelwerk aan de walmuren is zo goed als klaar.  We starten met het opnieuw bestraten van gedeelten van de werf op de rakken 17, 18 en 19. We gaan ook verder met het vervangen van meerpalen in de Nieuwegracht. De kans bestaat dat we de Nieuwegracht voor vaarverkeer moeten afsluiten of stremmen. De vaarweg van de Nieuwegracht verwachten we in het voorjaar van 2019 weer geheel vrij te geven. De vaarweg van de Kromme Nieuwegracht blijft afgesloten.

Rak 17 tussen Quintijnsbrug en Magdalenabrug oost- en westzijde

Op de zuidoostzijde hebben we een metalen frame gemaakt ter hoogte van de platanen. Het frame verstevigt de walmuur. We slaan het herstel van de muur over en komen, hopelijk na jaren, weer terug als de bomen aan hun natuurlijke levenseinde zijn gekomen. Dan herstellen we de walmuur alsnog. De noordzijde is sinds maart 2018 klaar. De walmuur is vervangen en het straatwerk hersteld. De werf kan hier weer tientallen jaren veilig gebruikt worden.

Aan de westzijde zijn we klaar met het vervangen en stabiliseren van de nieuwe walmuur. We starten begin 2019 met het opnieuw bestraten van de werf aan de westzijde. 

Rak 18 tussen Quintijns- en de Brigittenbrug westzijde

We starten begin 2019 met het opnieuw bestraten van rak 18 westzijde. De werkzaamheden aan de walmuur zijn zo goed als afgerond.
De stenen trap in het midden van rak 18 west moeten we nog vervangen. Het laatste stukje kademuur dat hersteld moet worden bij deze trap nemen we dan gelijk mee. We hebben hier nog geen planning voor, maar informeren de buurt zodra de planning bekend is.
De walmuur aan de oostzijde hoeven we niet te vervangen.

Rak 19 tussen Paulusbrug en Brigittenbrug oost- en westzijde

De kademuur is waar nodig vervangen. Begin 2019 starten we aan de westzijde met het opnieuw bestraten van de delen van de werf waar is gewerkt aan de walmuur.

Het middenstuk hoeven we niet te vervangen. Het werk aan de oostzijde is onlangs afgerond. De werf kan hier weer tientallen jaren veilig gebruikt worden.

Rak 20 tussen Pausdambrug en Paulusbrug oost- en westzijde

Voor de Paulusbrug moet aan beide zijden van dit rak nog een deel van de walmuur vervangen worden. Hiervoor hebben we een andere en meer ingewikkelde uitvoeringsmethode en meer voorbereiding nodig. We hebben hier nog geen planning voor, maar informeren de buurt zodra de planning bekend is. Begin 2019 ruimen we alles op en voeren we nog kleine reparaties uit.

Bomen planten

In het voorjaar van 2019 planten we aan de Nieuwegracht weer nieuwe bomen. In totaal gaat het om 21 bomen, verspreid over de rakken. De bomenvisie is hierbij het uitgangspunt.

Naar de bomenvisie

Hulp en contact Herstel werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Kom langs in de werfkelder bij de omgevingsmanager: Oudegracht 387