Herstel werven Onderzoek naar onbekende brug-, straat- en werfkelders

Er zijn 857 werf-, straat- en brugkelders bij ons bekend. Daarvan zijn er zo’n 770 in particulier eigendom. We willen een zo goed mogelijk inzicht in het aantal kelders, de ligging en staat van de kelders in het wervengebied. Daarom doen we hier onderzoek naar.

Waarom dit onderzoek?

De kelders hebben een belangrijk functie voor de openbare weg die boven de kelders ligt. We willen weten of de kelders goed zijn onderhouden en voldoende sterk zijn voor het behoud van het erfgoed, de veiligheid en het functioneren van de openbare weg boven de kelders.

Onderzoek naar onbekende kelders

We denken dat er straatkelders in de binnenstad zijn waarvan we niet op de hoogte zijn. Ook weten we niet van alle straat- en werfkelders wat de staat is. Dat komt bijvoorbeeld doordat de kelders niet toegankelijk zijn of deze niet meer in gebruik lijken te zijn.

 • We hebben in maart gezocht naar onbekende kelders met een grondrader.
 • We hebben gebruik gemaakt van historische informatie. Zoals de straten waar in de 16e en 17e eeuw straatverbreding is geweest.
 • We hebben meldingen van bewoners en eigenaren gebruikt.  

Resultaten onderzoek

Er zijn ongeveer 200 kelders waar we geen of beperkt inzicht hebben in de staat van de constructie van de kelder.
Dit overzicht van 200 kelders is gebaseerd op:

 • Kelders die niet toegankelijk zijn, niet waterdicht zijn gemaakt, die eerder niet zijn geïnspecteerd of waarvan we weten dat ze niet meer gebruikt worden.  
 • Kelders die een geringe hoogte hebben: er kan niet rechtop in gestaan worden waardoor vermoed wordt dat de kelder niet of nauwelijks in gebruik is bij eigenaren.
 • Kelders die geïdentificeerd zijn doordat er met een grondradar door de binnenstad gelopen en gereden is. Hieruit zijn locaties geïdentificeerd waar mogelijk een kelder zit.
 • Kelders die mogelijk liggen in straten waar in de 16e en 17e eeuw straatverbreding heeft plaatsgevonden. Hierdoor liggen (gedeelte van) de kelders onder de openbare weg.  
 • De niet eerder bezochte kelders die onder de openbare weg liggen in straten in de binnenstad
 • De adressen in straten in de binnenstad met een 8-ton aslast, waarvan het vermoeden is dat er ook kelders onder de openbare weg liggen, zoals de Haverstraat.

Kaart met bekende en nieuw gevonden locaties

Bekijk de kaart met bekende en nieuw gevonden locaties (15,5 MB)

Uitleg legenda: rood: bekende kelders, blauw: locaties waar we ons voor de korte termijn op focussen, oranje: mogelijke kelders, groen: radarbeelden bekijken we nog.

We werken aan een uitgeschreven tekst van wat er op de kaart te zien is. Als deze klaar is, plaatsen we de tekst op deze pagina. Kunt u de kaart niet lezen? Neem dan contact met ons op. Dan proberen we u verder te helpen.

Samenwerking met eigenaren en bewoners

Samen met de eigenaren en de bewoners van het wervengebied willen we een zo goed mogelijk inzicht krijgen in het wervengebied. Daarom hebben ongeveer 200 adressen een brief ontvangen in juni. Daarin stond de vraag of er op dit adres ook een kelder onder de openbare weg ligt en/of het verzoek tot visuele inspectie van één of meerdere kelder(s). Tijdens de bewonersbijeenkomst van 15 juli vragen we opnieuw aandacht voor de zoektocht naar onbekende kelders.

Stand van zaken inspecties (15 juli 2020)

 • ongeveer 25% van de aangeschreven adressen heeft gereageerd.
 • bij ongeveer 20% van de adressen gaat een inspectie uitgevoerd worden omdat er een kelder onder de openbare weg ligt.

Hoe nu verder?

We onderzoeken ook de radargegevens beter. Voor een aantal locaties heeft de grondradar nog geen duidelijk beeld opgeleverd. Na de zomer starten we met het bestuderen van de gegevens die bekend zijn bij o.a. het kadaster. Zo kunnen we eigenaren van kelders die niet toegankelijk zijn vinden.

Hulp en contact Herstel werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Kom langs in de werfkelder bij de omgevingsmanager: Oudegracht 387