Herstel werven Werven Oudegracht

Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken en planning over het herstel van de werven aan de Oudegracht.

Werkzaamheden Oudegracht

We herstellen de walmuren per rak. Een rak is een stuk gracht tussen 2 bruggen. In oktober 2019 zijn we gestart met het herstellen van de walmuren op rak 4 west en 10 oost. In de afgelopen maanden herstelden we de walmuren op de rakken 1 west, 9 oost en 11 oost.

Hieronder vindt u een meer gedetailleerde planning van het werk per rak.

Rak 1: Zandbrug – Jacobibrug

Werkzaamheden westzijde

We hebben de walmuur hersteld tussen de Jacobibrug en de Zandbrug. De werftrap ter hoogte van Oudegracht 41 herstellen we weer in ere.

We hebben tijdelijke bestrating aangebracht op het grootste gedeelte van de werf. Ter plaatse van de Sint-Augustinuskerk hebben we de definitieve bestrating weer teruggebracht, waaronder het symbool van de zusters van de Sint-Augustinuskerk, een labyrint.

Nieuwe bomen

In het plantseizoen 2019-2020 planten we nieuwe, jonge bomen terug. De bomenvisie is hierbij het uitgangspunt.

Rak 4: Jansbrug – Bakkerbrug

Werkzaamheden westzijde

Aan de noordoostzijde van het rak hebben we de oude fundering vervangen door stalen damwanden. Om de walmuur te kunnen vervangen hebben we een bouwkuip van damwanden in de gracht gemaakt. Deze damwanden vormen samen met de eerder geplaatste buispalen de fundering voor de nieuwe walmuur. We vervangen de fundering van de walmuur met de damwandmethode. Als de nieuwe walmuur is geplaatst bestraten we de werf opnieuw. We bestraten dan ook meteen het noordelijke deel.

De werkzaamheden zijn 1 mei 2020 klaar, op een gedeelte ter hoogte van kelder 131 na. Deze kelder heeft constructieve onvolkomenheden. Om gevolgschade aan deze kelder te voorkomen, kunnen we de walmuur ter plekke van deze kelder nu niet afmaken.

Werkzaamheden Eneco

Eneco vervangt de warmteleidingen in de werf op rak 4 west tegelijk met onze werkzaamheden. Eneco voert dit soort werkzaamheden vaak uit na het stookseizoen, dus tijdens het terrasseizoen. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken combineren we de werkzaamheden. Lopen de werkzaamheden van Eneco uit, dan heeft dat ook gevolgen voor onze planning. Hier informeren we de buurt op tijd over.

Uitkomst trekproeven bomen rak 4 west

In augustus 2019 hebben we trekproeven uitgevoerd bij alle bomen op rak 4 west.
De uitkomsten geven nog geen aanleiding om voorafgaand aan de start van de werkzaamheden maatregelen te nemen. Tijdens en na de werkzaamheden houden we de bomen goed in de gaten om een veilige situatie te behouden.

De uitkomst van een trekproef laat zien hoe stabiel, en dus veilig, een boom is. De uitkomst van de trekproeven gebruiken we om de juiste maatregelen te nemen om een veilige situatie te behouden.

Rak 10: Gaardbrug – Hamburgerbrug

Werkzaamheden oostzijde

We hebben een bouwkuip gemaakt en deze gevuld met zand. Hiervoor hebben we stalen damwanden in de gracht geplaatst. Deze bouwkuip maakt het mogelijk om het herstelwerk uit te voeren. Door de bestaande walmuur heen hebben we gaten geboord voor de nieuwe fundering. We maken op dit rak gebruik van de buispalenmethode. Op de nieuwe fundering van buispalen plaatsen we de nieuwe walmuur. Als de nieuwe walmuur is geplaatst bestraten we de werf opnieuw.

De werkzaamheden zijn volgens de huidige planning begin juli 2020 klaar.
De westzijde van de gracht is tijdens de werkzaamheden beschikbaar als op- en afstaplocatie voor de rondvaartsloepen.

Uitkomst trekproeven bomen rak 10 oost

In het voorjaar van 2019 zijn er trekproeven uitgevoerd bij alle bomen op rak 10 oost. Er bleken 3 bomen verminderd stabiel. We hebben deze bomen fors gesnoeid om ervoor te zorgen dat de bomen tijdens de zomer veilig konden blijven staan. Tijdens en na de werkzaamheden monitoren we de bomen nauwgezet om een veilige situatie te behouden.

Van 2 bomen, een gewone es en een gewone linde, waren de wortels zo vergroeid met de walmuur dat zij de werkzaamheden niet zouden overleven. Deze bomen hebben we begin oktober 2019 gekapt.

Nieuwe bomen

Na afloop van de werkzaamheden planten we waar mogelijk, in het plantseizoen, 2 nieuwe bomen terug aan de oostzijde. De bomenvisie is hierbij het uitgangspunt.

Rak 11: Hamburgerbrug - Weesbrug

Werkzaamheden oostzijde

De werkzaamheden aan de oostzijde van dit rak zijn afgerond. Aan de noordzijde hebben we een stuk van ongeveer 40 meter overgeslagen, omdat er schade aan een specifiek pand op dit deel van de Oudegracht kan ontstaan. Dit pand verkeert in slechte staat.

Ook op het zuidelijk deel hebben we op 3 plekken het herstelwerk van de walmuur tijdelijk overgeslagen. Hier staan namelijk beeldbepalende bomen die door het werk zouden kunnen beschadigen. Bij deze bomen hebben we metalen frames geplaatst. Een frame verstevigt de walmuur plaatselijk totdat de boom door natuurlijk verloop doodgaat of vanwege de veiligheid weg moet. Daarna herstellen we alsnog de walmuur.

Hulp en contact Herstel werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Kom langs in de werfkelder bij de omgevingsmanager: Oudegracht 387

Uw mening