Herstel werven Werven Oudegracht

Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken en planning over het herstel van de werven aan de Oudegracht.

Werkzaamheden Oudegracht

We herstellen de walmuren per rak. Een rak is een stuk gracht tussen 2 bruggen. We herstellen de walmuren op de rakken 1 west, 9 oost en 11 oost. Dit ronden we voor de zomer van 2019 af. In oktober 2019 starten we met het herstellen van de walmuren op rak 4 west. Hieronder vindt u een meer gedetailleerde planning van het werk per rak.

Rak 1: Zandbrug – Jacobibrug

Werkzaamheden westzijde – noordelijk deel
We hebben de walmuur hersteld vanaf de Oudegracht 35-37 richting de Zandbrug. De werftrappen ter hoogte van Oudegracht 5 en 29 worden weer in ere hersteld.

Werkzaamheden westzijde – zuidelijk deel
Het herstel op het zuidelijke deel was stilgelegd vanwege bezwaar tegen de kap van twee bomen. De kap van deze twee bomen heeft inmiddels plaatsgevonden. Hierdoor kunnen we verder met het herstellen van de walmuur. We starten met het verwijderen van de tijdelijke bestrating. Daarna vervangen we de fundering van de walmuur met de damwand- als buispalenmethode. Na het plaatsen van de nieuwe stalen fundering, plaatsen we hier bovenop nieuwe ‘prefab’ walmuren. Aansluitend bestraten we de werf opnieuw. We bestraten dan ook meteen het noordelijke deel. Hiermee zijn we naar verwachting tot en met juli 2019 bezig.

In het plantseizoen 2019-2020 planten we nieuwe, jonge bomen terug. De bomenvisie is hierbij het uitgangspunt.

2 nieuwe bomen oostzijde
Begin februari hebben we 2 nieuwe, jonge bomen geplant. Een moeraseik en een plataan.

Rak 4: Jansbrug – Bakkerbrug

Werkzaamheden westzijde
Tussen november 2017 en april 2018 heeft de aannemer werkzaamheden tussen de Jansbrug en de Bakkerbrug uitgevoerd. Het gaat om de werf aan de westzijde. Op het zuidelijke deel herstellen we de walmuren met de buispalenmethode. De buispalen zijn al geplaatst. In april 2018 zijn we tijdelijk gestopt met de herstelwerkzaamheden. We hebben de werf toen tijdelijk bestraat, zodat de terrassen in de lente en zomer gebruikt konden worden. We gaan hier verder met de herstelwerkzaamheden in oktober 2019.

Rak 9: Maartensbrug - Gaardbrug

Werkzaamheden oostzijde - zuidelijk deel 
We hebben de laatste hand gelegd aan de walmuren, beton gestort, nieuw metselwerk opgehangen, de walmuur afgewerkt en we de bestrating afgemaakt.
De beeldbepalende boom, de plataan voor het restaurant ‘River Kwai’, is behouden gebleven en gestabiliseerd. Hier vervangen we de walmuur pas als de boom door natuurlijk verloop dood gaat. Om de walmuur te verstevigen, hebben we een metalen frame gemaakt.

Er komt geen tijdelijke op- en afstapplaats voor rondvaartboten op dit gedeelte van de werf. We zoeken naar andere oplossingen. Dit betekent dat we de damwand die nu nog voor de walmuur staat kunnen verwijderen. Een duikploeg zal de damwand onder water afsnijden en verwijderen. We verwachten eind maart 2019 klaar te zijn met de herstelwerkzaamheden.

Dit plantseizoen (november – april 2019) planten we 2 nieuwe, jonge bomen op dit deel van de werf terug. De bomenvisie is hierbij het uitgangspunt.

Rak 11: Hamburgerbrug - Weesbrug

Werkzaamheden oostzijde
Begin september startte het herstel van de walmuur van rak 11 oost. Hier vervangen we de oude fundering met de buispalenmethode. Aan de noordzijde slaan we een stuk van ongeveer 20 meter over, omdat er schade aan een specifiek pand op dit deel van de Oudegracht kan ontstaan. Die kans is echter zeer klein. Maar dit pand verkeert in slechte staat.

Ook op het zuidelijk deel slaan we op 3 plekken het herstelwerk van de walmuur tijdelijk over. Hier staan namelijk beeldbepalende bomen die door het werk zouden kunnen beschadigen. De aannemer plaatst bij de bomen metalen frames. Een frame verstevigt de walmuur plaatselijk totdat de boom door natuurlijk verloop doodgaat of vanwege de veiligheid weg moet. Daarna zal de gemeente alsnog de walmuur herstellen, maar we weten niet wanneer dat is.

We verwachten in het voorjaar van 2019 klaar te zijn op dit rak (met uitzondering van de genoemde delen).

Werkzaamheden westzijde
Eind augustus hebben we hier het herstel van de walmuur en de herinrichting van de werf afgerond. Tussen november en maart (het plantseizoen) planten we 3 nieuwe, jonge bomen terug op de westzijde van rak 11. Jonge bomen kunnen beter ‘wortelen’ op de werven dan grotere bomen. Ze hebben daarmee de beste overlevingskansen. 

Hulp en contact Herstel werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Kom langs in de werfkelder bij de omgevingsmanager: Oudegracht 387