Herstel werven Werven Oudegracht

Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken en planning over het herstel van de werven aan de Oudegracht.

Werkzaamheden Oudegracht

We herstellen de walmuren per rak. Een rak is een stuk gracht tussen 2 bruggen. In oktober 2019 starten we met het herstellen van de walmuren op rak 4 west en 10 oost. In de afgelopen maanden herstelden we de walmuren op de rakken 1 west, 9 oost en 11 oost.

Hieronder vindt u een meer gedetailleerde planning van het werk per rak.

Rak 1: Zandbrug – Jacobibrug

Werkzaamheden westzijde
We hebben de walmuur hersteld tussen de Jacobibrug en de Zandbrug. De werftrap ter hoogte van Oudegracht 41 herstellen we weer in ere.

We hebben tijdelijke bestrating aangebracht op het grootste gedeelte van de werf. Ter plaatse van de Sint-Augustinuskerk hebben we de definitieve bestrating weer teruggebracht, waaronder het symbool van de zusters van de Sint-Augustinuskerk, een labyrint.

Nieuwe bomen
In het plantseizoen 2019-2020 planten we nieuwe, jonge bomen terug. De bomenvisie is hierbij het uitgangspunt.

Rak 4: Jansbrug – Bakkerbrug

Werkzaamheden westzijde
In april 2018 zijn we tijdelijk gestopt met de herstelwerkzaamheden vanwege het terrasseizoen. We hebben het noordelijk deel van de werf toen tijdelijk bestraat. We gaan in oktober 2019 verder met het vervangen van de walmuur.

Begin oktober 2019 plaatsen we bouwhekken op de werf. In de gracht plaatsen we een stalen damwand. Dit duurt ongeveer 3 weken. Deze damwand vormt later een bouwkuip. Vanuit de bouwkuip kunnen we het herstel van de walmuur uitvoeren. We vervangen de fundering van de walmuur met de damwandmethode. Na het plaatsen van de nieuwe stalen fundering, plaatsen we hier bovenop nieuwe ‘prefab’ walmuren. Aansluitend bestraten we de werf opnieuw. We bestraten dan ook meteen het noordelijke deel.

De werkzaamheden zijn 1 mei 2020 klaar, op een gedeelte ter hoogte van kelder 131 na. Deze kelder heeft constructieve onvolkomenheden. Om gevolgschade aan deze kelder te voorkomen kunnen we de walmuur ter plekke van deze kelder nu niet afmaken.

Uitkomst trekproeven bomen rak 4 west
In augustus 2019 hebben we trekproeven uitgevoerd bij alle bomen op rak 4 west.
De uitkomsten geven nog geen aanleiding om voorafgaand aan de start van de werkzaamheden maatregelen te nemen. Tijdens en na de werkzaamheden monitoren we de bomen nauwgezet om een veilige situatie te behouden.

De uitkomst van een trekproef laat zien hoe stabiel, en dus veilig, een boom is. De uitkomst van de trekproeven gebruiken we om de juiste maatregelen te nemen om een veilige situatie te behouden. Lees meer over trekproeven.

Rak 10: Gaardbrug – Hamburgerbrug

Werkzaamheden oostzijde
Vanaf oktober 2019 plaatsen we bouwhekken op de werf. In de gracht plaatsen we een stalen damwand. Dit duurt ongeveer 3 weken. Deze damwand vormt later een bouwkuip. Vanuit de bouwkuip kunnen we het herstel van de walmuur uitvoeren. De werkzaamheden zijn volgens de huidige planning begin juli 2020 klaar. We maken op dit rak gebruik van de buispalenmethode.

Uitkomst trekproeven bomen rak 10 oost
In het voorjaar van 2019 zijn er trekproeven uitgevoerd bij alle bomen op rak 10 oost. Er bleken 3 bomen verminderd stabiel. We hebben deze bomen fors gesnoeid om ervoor te zorgen dat de bomen tijdens de zomer veilig kunnen blijven staan. Tijdens en na de werkzaamheden monitoren we de bomen nauwgezet om een veilige situatie te behouden.

Van 2 bomen, een gewone es en een gewone linde, zijn de wortels zo vergroeid met de walmuur dat zij de werkzaamheden niet zullen overleven. Deze bomen kappen we begin oktober.

Nieuwe bomen
Na afloop van de werkzaamheden planten we waar mogelijk, in het plantseizoen, 2 nieuwe bomen terug aan de oostzijde. De bomenvisie is hierbij het uitgangspunt.

Rak 11: Hamburgerbrug - Weesbrug

Werkzaamheden oostzijde
De werkzaamheden aan de oostzijde van dit rak zijn afgerond. Aan de noordzijde hebben we een stuk van ongeveer 40 meter overgeslagen, omdat er schade aan een specifiek pand op dit deel van de Oudegracht kan ontstaan. Dit pand verkeert in slechte staat.

Ook op het zuidelijk deel hebben we op 3 plekken het herstelwerk van de walmuur tijdelijk overgeslagen. Hier staan namelijk beeldbepalende bomen die door het werk zouden kunnen beschadigen. Bij deze bomen hebben we metalen frames geplaatst. Een frame verstevigt de walmuur plaatselijk totdat de boom door natuurlijk verloop doodgaat of vanwege de veiligheid weg moet. Daarna herstellen we alsnog de walmuur.

Hulp en contact Herstel werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Kom langs in de werfkelder bij de omgevingsmanager: Oudegracht 387

Uw mening