Herstel werven Samenwerken

Voor het behoud van de werven is een goede samenwerking nodig. Want alle onderdelen in het wervengebied hangen met elkaar samen, zoals kelders en muren, wegen en vaarroutes. De gemeente, keldereigenaren, bewoners en ondernemers zijn afhankelijk van elkaar en hebben invloed op elkaars ‘stukje erfgoed’. Daarom willen we goede afspraken maken over deze samenwerking.

Herstel Utrechtse werven

Voor het herstel van de Utrechtse werven is samenwerking tussen bewoners en gemeente essentieel. Wethouder Openbare Ruimte, Kees Diepeveen, vertelt erover in de video hieronder. Ook Eelko van den Boogaard, programmamanager wervengebied, komt aan het woord.

Commissie van wijzen wervengebied

Eigenaren van werfkelders en gemeente hebben samen een commissie van wijzen ingesteld. Deze commissie heeft een advies gemaakt, ‘De vergeten burenplicht’, hierin staat onder andere:

  • de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van eigenaren en de gemeente
  • het eigendom en de samenwerking tussen gemeenten en  eigenaren bij het herstel en behoud van het wervengebied.

De gemeente neemt dit advies van de commissie als leidraad voor de aanpak om met elkaar tot een goede samenwerking te komen.

Samenwerkingsafspraken maken

Samen met keldereigenaren maken we afspraken over de samenwerking, onder leiding van een onafhankelijke derde partij. Deze afspraken werken we in 2021 en begin 2022 uit. Een aantal adviezen van de commissie van wijzen kunnen deel uitmaken van deze afspraken. Zoals:

  • Wervenmeester
    Vroeger had Utrecht een wervenmeester, een eerste aanspreekpunt voor bewoners en eigenaren voor het dagelijks beheer en onderhoud. De gemeente wil samen met eigenaren kijken of we opnieuw een wervenmeester kunnen aanstellen
     
  • Samen opdrachtgever voor kelders
    De gemeente wil samen met keldereigenaren opdracht geven voor het herstel van kelders. Met een onafhankelijke deskundige werken we uit in welke vorm we dit het beste kunnen doen. Bijvoorbeeld in een stichting. De kostenverdeling, het opdrachtgeverschap en de financiering van het herstel werken we de komende periode met elkaar uit.

Download de app

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl