Herstel werven Werven Oudegracht

Op deze pagina vindt u de laatste stand van zaken en planning over het herstel van de werven aan de Oudegracht.

Werkzaamheden Oudegracht

We herstellen de walmuren per rak. Een rak is een stuk gracht tussen 2 bruggen. In oktober 2019 zijn we gestart met het herstellen van de walmuren op rak 4 west en 10 oost.

Hieronder vindt u een meer gedetailleerde planning van het werk per rak.

Rak 1: Zandbrug – Jacobibrug

Werkzaamheden westzijde

We hebben de walmuur hersteld tussen de Jacobibrug en de Zandbrug. De werftrap ter hoogte van Oudegracht 41 herstellen we weer in ere.

We hebben tijdelijke bestrating aangebracht op het grootste gedeelte van de werf. Ter plaatse van de Sint-Augustinuskerk hebben we de definitieve bestrating weer teruggebracht, waaronder het symbool van de zusters van de Sint-Augustinuskerk, een labyrint.

Planten nieuwe bomen uitgesteld

Het planten van de nieuwe bomen is uitgesteld door het coronavirus. De bomen zouden we in maart van dit jaar planten. We planten de bomen in het nieuwe plantseizoen dat loopt van november tot en met maart. Vooralsnog gaan we de 11 nieuwe, jonge bomen vanaf november 2020 planten. Zodra we precies weten wanneer we de bomen gaan planten, informeren we de buurt daarover.

Rak 4: Jansbrug – Bakkerbrug

De westzijde van de werf tussen de Jansbrug en de Bakkerbrug aan de Oudegracht heeft een nieuwe walmuur gekregen. De werkzaamheden waren eind april 2020 klaar. Benieuwd wat er allemaal bij kwam kijken om een nieuwe walmuur te plaatsen en de werf te herstellen? Bekijk de video hieronder.

Video: nieuwe walmuur voor historische werf centrum Oudegracht


Rak 7 en 8: Onderzoek Wervengebied

We doen aanvullend onderzoek naar de staat van de walmuren bij rak 7 en 8. Dit doen duikers vanaf 16 april. Met de gegevens uit dit onderzoek kunnen we goed bepalen hoe we de werven moeten herstellen. We hebben al onderzoek gedaan naar nog onbekende kelders en mogelijke holtes onder het wegdek in de binnenstad. We gaan nog meer onderzoeken doen. Alle aanvullende onderzoeken geven straks een volledig mogelijk beeld. Dan weten we wat er nodig is om het wervengebied met wal- en kluismuren weer op orde te krijgen.

Rak 10: Gaardbrug – Hamburgerbrug

Werkzaamheden oostzijde

De nieuwe fundering van buispalen hebben we verstevigd met beton en het bestaande riool is weer hersteld. We vervangen de komende weken de walmuren die aansluiten op de Hamburgerbrug en de Gaardbrug. Op de nieuwe fundering van buispalen plaatsen we de nieuwe walmuur. Als de nieuwe walmuur is geplaatst bestraten we de werf opnieuw. Om twee bomen op de werf te behouden hebben we op die plekken de walmuur niet vervangen. Hier hebben we tijdelijk metalen frames geplaatst. We komen terug voor het herstel van de walmuur op het moment dat de bomen door natuurlijk verloop doodgaan of vanwege de veiligheid weg moeten.

De werkzaamheden zijn volgens de huidige planning begin juli 2020 klaar.
De westzijde van de gracht is tijdens de werkzaamheden beschikbaar als op- en afstaplocatie voor de rondvaartsloepen.

Uitkomst trekproeven bomen rak 10 oost

In het voorjaar van 2019 zijn er trekproeven uitgevoerd bij alle bomen op rak 10 oost. Er bleken 3 bomen verminderd stabiel. We hebben deze bomen fors gesnoeid om ervoor te zorgen dat de bomen tijdens de zomer veilig konden blijven staan. Tijdens en na de werkzaamheden monitoren we de bomen nauwgezet om een veilige situatie te behouden.

Van 2 bomen, een gewone es en een gewone linde, waren de wortels zo vergroeid met de walmuur dat zij de werkzaamheden niet zouden overleven. Deze bomen hebben we begin oktober 2019 gekapt.

Nieuwe bomen

Na afloop van de werkzaamheden planten we waar mogelijk, in het plantseizoen, 2 nieuwe bomen terug aan de oostzijde. De bomenvisie is hierbij het uitgangspunt.

Hulp en contact Herstel werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Kom langs in de werfkelder bij de omgevingsmanager: Oudegracht 387