Bouwprojecten Heycopstraat: nieuwbouw

Aan de Heycopstraat, aan de rand van Parkhaven in Dichterswijk, ligt het terrein van soepfabriek Intertaste. De fabriek overweegt de locatie te verlaten. Samen met een ontwikkelaar en een eindbelegger onderzoekt de gemeente of het terrein tot een aantrekkelijk woongebied ontwikkeld kan worden.

Wat komt er?

 • Duurzame wijk met 416 huurwoningen:
  • 63,5% (265 woningen) in de dure huursector
  • 20% (83 woningen) in de sociale huursector
  • 16,5% (68 woningen) in de middeldure huursector
 • Groen, met aansluiting op het Ringpark:
  • plekken voor buurtactiviteiten
  • een nieuw aan te leggen groene laan, in het verlengde van het Heycopplein

Bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning kunt u inzien en hierop reageren vanaf vrijdag 15 november 2019 tot en met vrijdag 27 december 2019.

Lees meer over het ontwerpbestemmingsplan Heycopstraat

Meedenken

Wilt u meedenken over de inrichting van een deel van de openbare ruimte, bijvoorbeeld het groen? Hiervoor organiseren wij een bijeenkomst. Datum en locatie vermelden wij binnenkort op deze pagina.

Bent u buurtbewoner en wilt u graag bij deze bijeenkomst zijn? Mail dan naar heycop@utrecht.nl.

Wat is al gebeurd?

Bezonningsstudie

De gemeente onderzocht met een bezonningsstudie wat het effect is van de nieuwe gebouwen op schaduwvorming op de omliggende woningen. Studie 2 geeft aan wat de gevolgen zijn voor het plan op de totale bezonning van de wijk. De bestaande bebouwing geeft tenslotte ook al schaduw.

Bekijk de bezonningsstudie 1 (pdf, 9,7 MB)

Bekijk de bezonningsstudie 2 (pdf, 16 MB)

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

heycop@utrecht.nl