Bouwprojecten Heycopstraat: nieuwbouw

Aan de Heycopstraat, aan de rand van Parkhaven in Dichterswijk, ligt het terrein van soepfabriek Intertaste. De fabriek overweegt de locatie te verlaten. Samen met een ontwikkelaar en een eindbelegger onderzoekt de gemeente of het terrein tot een aantrekkelijk woongebied ontwikkeld kan worden.

Wat komt er?

 • Duurzame wijk met 416 huurwoningen:
  • 63,5% (265 woningen) in de dure huursector
  • 20% (83 woningen) in de sociale huursector
  • 16,5% (68 woningen) in de middeldure huursector
 • Groen, met aansluiting op het Ringpark:
  • plekken voor buurtactiviteiten
  • een nieuw aan te leggen groene laan, in het verlengde van het Heycopplein

Bouwenvelop

Tijdens de consultatieperiode (deze liep tot begin januari ) hebben buurtbewoners en andere  belanghebbenden hun reactie gegeven op de concept bouwenvelop. Ook hebben we reacties gekregen tijdens een inloopavond in december.
We hebben in totaal 88 reacties ontvangen, onder meer over groen-, speel- en parkeervoorzieningen. Veel belangstelling kreeg de wens voor behoud van een speelveld voor kinderen. Deze wens kwam van vertegenwoordigers van basisschool De Kleine Dichter, Stichting Ringpark, de wijkraad en kinderen en bewoners. De reacties uit de consultatieronde hebben geleid tot een aantal aanpassingen in de bouwenvelop.  

De belangrijkste aanpassingen

 • De belangrijkste aanpassing is het autovrij maken van de laan uit het oorspronkelijke plan. Hierdoor ontstaat er in het plan meer ruimte voor openbaar groen, spelen en sporten.
 • De rijbaan met parkeerplaatsen is vervangen door groen. Er komt zo meer openbaar groen en mogelijkheid voor spelen.
 • De parkeerbak aan de kant van de Croeselaan breiden we uit met extra parkeerplaatsen.
 • We voegen een uitrit toe aan de parkeerplaats, aan de Veilingstraat. Hierdoor wordt; de Heycopstraat  alleen een inrit.

De bovenstaande planaanpassingen zijn begin april door de ontwikkelaar gepresenteerd tijdens een bewonersavond.
Op 23 april  2019 heeft het College de bouwenvelop en de beantwoording ( 2 kolommenstuk) vastgesteld

Bekijk de bouwenvelop Heycopstraat (pdf, 6 MB)

Op de hoogte blijven

Vervolg

Nu de bouwenvelop door het stadsbestuur is vastgesteld, starten we met het opstellen van een bestemmingsplan. We verwachten dat het ontwerp bestemmingsplan rond de zomer klaar is. De ontwikkelaar kan hierbij een verzoek doen om de omgevingsvergunning samen te behandelen met het bestemmingsplan. U kunt het ontwerp bestemmingsplan dan inzien en uw reactie geven door een zienswijze in te dienen. Hierover informeren we u ter zijner tijd via een wijkbericht. De daadwerkelijke uitvoering van het plan start naar verwachting in 2020.

Meedenken

Wilt u meedenken over de inrichting van een deel van de openbare ruimte, bijvoorbeeld het groen? Hiervoor organiseren wij een bijeenkomst. Datum en locatie vermelden wij binnenkort op deze pagina.

Bent u buurtbewoner en wilt u graag bij deze bijeenkomst zijn? Mail dan naar heycop@utrecht.nl.

Wat is al gebeurd?

Bezonningsstudie

De gemeente onderzocht met een bezonningsstudie wat het effect is van de nieuwe gebouwen op schaduwvorming op de omliggende woningen. Studie 2 geeft aan wat de gevolgen zijn voor het plan op de totale bezonning van de wijk. De bestaande bebouwing geeft tenslotte ook al schaduw.

Bekijk de bezonningsstudie 1 (pdf, 9,7 MB)

Bekijk de bezonningsstudie 2 (pdf, 16 MB)

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

heycop@utrecht.nl


Uw mening