Bouwprojecten Heycopterrein: nieuwbouw

Status project

In uitvoering

Waarschijnlijk klaar in

2024

Aan de Heycopstraat, aan de rand van Parkhaven in Dichterswijk, ligt het terrein van de voormalige soepfabriek Intertaste. Van dit industrieterrein wordt een aantrekkelijk woongebied gemaakt.

Wat komt er?

 • Duurzame wijk met 416 huurwoningen:
  • 63,5% (265 woningen) in de dure huursector;
  • 20% (83 woningen) in de sociale huursector;
  • 16,5% (68 woningen) in de middeldure huursector.
 • Groen, met aansluiting op het Ringpark:
  • plekken voor buurtactiviteiten;
  • een nieuw aan te leggen groene laan, in het verlengde van het Heycopplein.

Planning

In augustus 2020 is gestart met de funderingswerkzaamheden. Komende tijd voert bouwbedrijf PLegt-Vos  de voorbereidende werkzaamheden uit voor 2 nieuwe gebouwen die direct achter de bestaande bebouwing van de Croeselaan komen. Zo ronden zij de sloop van de bestaande gebouwen af, gaan verder met de grondwerkzaamheden en maken een start met de funderingswerkzaamheden zoals heien.

Verder denken we na over de invulling van de ‘groene laan’. Een ontwerper werkt aan een eerste schetsontwerp op hoofdlijnen. Hierbij worden de wensen uit de buurt meegenomen. Het ontwerp wordt ook weer voor aan omwonenden voorgelegd om samen tot een mooi plan te komen.

De planning voor de funderingswerkzaamheden is voorlopig:

 • 25 januari - 12 februari
 • 3 mei - 4 juni
 • 16 augustus - 14 september

Wat is al gebeurd?

Overlast

Als gemeente houden wij in de gaten dat er bij bouwprojecten binnen de gestelde wet- en regelgeving gebouwd wordt. Hebt u toch overlast door de werkzaamheden? Neem dan direct contact op met het bouwbedrijf. Voor het Heycopterrein is dit bouwbedrijf Plegt-Vos. U kunt contact opnemen via 088 - 588 60 00 of via de Bouwapp (download deze app via de App Store of Play Store en zoek in de app op 'Heycop, Utrecht'). Komt u er via het bouwbedrijf niet uit? Meld dit dan bij ons.

Altijd op de hoogte blijven?

Download voor de laatste informatie over de voortgang de BouwApp. In de BouwApp kunt u het project terugvinden door te zoeken op 'Heycop, Utrecht'. Of meld u aan voor de nieuwsbrief over bouwprojecten in omgeving Dichterswijk via nieuwsbriefdichterswijk@utrecht.nl

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

heycop@utrecht.nl