Bouwprojecten Heycopstraat: nieuwbouw

Aan de Heycopstraat, aan de rand van Parkhaven in Dichterswijk, ligt het terrein van soepfabriek Intertaste. De fabriek overweegt de locatie te verlaten. Samen met een ontwikkelaar en een eindbelegger onderzoekt de gemeente of het terrein tot een aantrekkelijk woongebied ontwikkeld kan worden.

Wat komt er?

 • Duurzame wijk met ongeveer 395 huurwoningen:
  • 63,5% (251 woningen) in de dure huursector
  • 20% (79 woningen) in de sociale huursector
  • 16,5% (65 woningen) in de middeldure huursector
 • Groen, met aansluiting op het Ringpark:
  • plekken voor buurtactiviteiten
  • een nieuw aan te leggen brede statige laan met bomen, in het verlengde van het Heycopplein

Bouwenvelop

Op 27 november heeft het college de concept-bouwenvelop vrijgegeven voor consultatie. De conceptbouwenvelop lag van 29 november 2018 tot en met 10 januari 2019 ter inzage.

We nemen alle binnengekomen reacties op met ons antwoord erbij in een ‘2-kolommenstuk’. We proberen de definitieve bouwenvelop en het 2-kolommenstuk in het 1e kwartaal van 2019 aan het college van burgemeester en wethouders voor te leggen. Het college neemt er dan een besluit over.

Na besluitvorming van het college zullen degene die een reactie hebben ingediend hierover geïnformeerd worden. Daarnaast zullen we de definitieve bouwenvelop en het 2-kolommenstuk op deze website plaatsen.

In de bouwenvelop staan:

 • de stedenbouwkundige voorwaarden voor woningbouw op deze locatie 
 • de voorwaarden op het gebied van verkeer, parkeren en groen waar het plan aan moet voldoen

Bekijk de bouwenvelop Heycopstraat (pdf, 12,6 MB).

Op de hoogte blijven

Meedenken

Wilt u meedenken over de inrichting van een deel van de openbare ruimte, bijvoorbeeld het groen? Hiervoor organiseren wij een bijeenkomst. Datum en locatie vermelden wij binnenkort hieronder.

Bent u buurtbewoner en wilt u graag bij deze bijeenkomst zijn? Mail dan naar heycop@utrecht.nl.

Wat is al gebeurd?

Bezonningsstudie

De gemeente onderzocht met een bezonningsstudie wat het effect is van de nieuwe gebouwen op schaduwvorming op de omliggende woningen. Studie 2 geeft aan wat de gevolgen zijn voor het plan op de totale bezonning van de wijk. De bestaande bebouwing geeft tenslotte ook al schaduw.

Bekijk de bezonningsstudie 1 (pdf, 9,7 MB)

Bekijk de bezonningsstudie 2 (pdf, 16 MB)

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

heycop@utrecht.nl