Bouwprojecten Heycopstraat: nieuwbouw

Aan de Heycopstraat, aan de rand van Parkhaven in Dichterswijk, ligt het terrein van soepfabriek Intertaste. De fabriek overweegt de locatie te verlaten. Samen met een ontwikkelaar en een eindbelegger onderzoekt de gemeente of het terrein tot een aantrekkelijk woongebied ontwikkeld kan worden.

Wat komt er?

 • Duurzame wijk met ongeveer 395 huurwoningen:
  • 63,5% (251 woningen) in de dure huursector
  • 20% (79 woningen) in de sociale huursector
  • 16,5% (65 woningen) in de middeldure huursector
 • Groen, met aansluiting op het Ringpark:
  • plekken voor buurtactiviteiten
  • een nieuw aan te leggen brede statige laan met bomen, in het verlengde van het Heycopplein

Bouwenvelop

Wij werken aan de bouwenvelop. Dit is een document waarin staat:

 • stedenbouwkundige voorwaarden voor woningbouw op deze locatie
 • voorwaarden op het gebied van verkeer, parkeren en groen waar het plan aan moet voldoen

Wij verwachten dat de bouwenvelop in de zomer 2018 af is. Hierna kunt u het inzien en hierop reageren. Hierover ontvangen buurtbewoners een bericht.

Bewonersparticipatie

Wilt u meedenken over de inrichting van een deel van de openbare ruimte, bijvoorbeeld het groen? Hiervoor organiseren wij een bijeenkomst. Datum en locatie vermelden wij binnenkort hieronder.

Bent u buurtbewoner en wilt u graag bij deze bijeenkomst zijn? Mail dan naar heycop@utrecht.nl.

Wat is al gebeurd?

20 februari 2018: vergadering met bewoners (klankbordgroep) (pdf, 1,1 MB)
21 november 2017: informatieavond voor de buurt (pdf, 105 kB)
10 oktober 2017: college van B en W stelt de startnotitie vast

Bezonningsstudie

De gemeente onderzocht met een bezonningsstudie wat het effect is van de nieuwe gebouwen op schaduwvorming op de omliggende woningen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

heycop@utrecht.nl