Bouwprojecten Heycopterrein: nieuwbouw

Status project

In uitvoering

Waarschijnlijk klaar in

2024

Aan de Heycopstraat, aan de rand van Parkhaven in Dichterswijk, ligt het terrein van de voormalige soepfabriek Intertaste. Van dit industrieterrein wordt een aantrekkelijk woongebied gemaakt.

Wat komt er?

  • Duurzame wijk met 416 huurwoningen:
    • 63,5% (265 woningen) in de dure huursector
    • 20% (83 woningen) in de sociale huursector
    • 16,5% (68 woningen) in de middeldure huursector
  • Groene laan, in het verlengde van het Heycopplein, met aansluiting op het Ringpark

Planning

Funderingswerkzaamheden

In augustus 2020 is gestart met de funderingswerkzaamheden. Komende tijd voert bouwbedrijf Plegt-Vos de voorbereidende werkzaamheden uit voor 2 nieuwe gebouwen die direct achter de bestaande bebouwing van de Croeselaan komen. Zo ronden zij de sloop van de bestaande gebouwen af, gaan verder met de grondwerkzaamheden en maken een start met de funderingswerkzaamheden zoals heien.

De planning voor de funderingswerkzaamheden is voorlopig:

  • 18 mei - 11 juni
  • 16 augustus - 14 september

Groene laan

Verder denken we na over de invulling van de 'groene laan'. Een ontwerper werkt aan een eerste schetsontwerp op hoofdlijnen. Hierbij nemen we de wensen uit de buurt mee. Het ontwerp krijgen de omwonenden te zien. Zo komen we samen tot een mooi plan. Hiervoor begint bouwbedrijf begin 2022 met een participatieproces. Omwonenden en geïnteresseerden krijgen hiervoor nog een uitnodiging.

Overlast

Door de werkzaamheden kan er schade komen aan uw eigendom. Ervaart u overlast of hebt u schade? Neem dan contact op met omgevingsmanager Kristel Huisman van bouwbedrijf Plegt-Vos.

De gemeente houdt toezicht op het bouwen binnen de gestelde wet- en regelgeving. Denkt u dat er wet- en regelgeving wordt overtreden? Meld dit dan bij ons. Deze melding komt direct binnen bij onze inspecteurs die toezicht houden op de uitvoering van de aannemer en bouw.

Altijd op de hoogte blijven?

Wilt u de laatste informatie ontvangen over hoe het staat met de bouw? Wilt u op de hoogte blijven van de komende werkzaamheden? Dan kunt u het project volgen via de app van de bouwbedrijf. De gratis app heet 'Heycop, Utrecht'.

Of meld u aan voor de nieuwsbrief over bouwprojecten in omgeving Dichterswijk via nieuwsbriefdichterswijk@utrecht.nl

Verhuur woningen

Bent u benieuwd naar verhuur van toekomstige woningen? Meld u dan aan via www.parkhavenutrecht.nl en de ontwikkelaar houdt u op de hoogte wanneer de verhuur begint.

Wat is al gebeurd?

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

heycop@utrecht.nl