Bouwprojecten Hieronymuserf: bouw woningen en nieuwe inrichting

Maliesingel, waarachter het plangebied voor de herontwikkeling van Hieronymuserf ligt

Sinds oktober 2018 bouwen we 9 woningen op het Hieronymuserf. Het gaat hier om het terrein achter de Maliesingel 73 en 74. Eind 2019 zijn alle werkzaamheden klaar en is het Hieronymuserf opnieuw ingericht.

Planning 2018-2019
WanneerWat
17 oktober 2018start bouw woningen
Eind 2019start aanleg fietspad
Eind 2019oplevering woningen

Aangepast ontwerp

In april 2019 is vergunning verleend voor enkele aanpassingen in het ontwerp. Deze aanpassingen zijn:

 • onder het appartement boven de fietsenberging vervalt de garagedeur, hier komen nu 2 ramen en een extra kamer
 • 2 inpandige parkeerplaatsen onder het appartement vervallen daarmee
 • deze 2 parkeerplaatsen worden nu beide aangeboden buiten op het binnenterrein. Het inrichtingsplan is hierop aangepast met in totaal 11 parkeerplaatsen
 • Op de eerste verdieping, aan de westgevel van het appartement, komt een raam. Bekijk het aangepast definitief ontwerp Hieronymuserf 2019 (pdf, 5,8 MB)

Voortgang bouw

Na de laatste informatieavond op 16 oktober 2018 is, na de sanering,  de grond bouwrijp gemaakt. Ondertussen zijn de woningen al goed zichtbaar.

Bouwweg

De tijdelijke bouwweg (pdf, 125 kB) is voor het vervoer van (zware) bouwmaterialen. Na de bouw vormt de bouwweg (deels) de fundering voor het nieuw aan te leggen fietspad van de Oosterspoorbaan. Het gaat hier om het laatste deel van dit fietspad, tussen Maliesingel en Abstederdijk. Door dit werk te combineren, zorgen we ervoor dat omwonenden zo min mogelijk overlast van het bouwverkeer hebben.

Aanpassingen op ontwerp

Het ontwerp van het Hieronymuserf is aangepast na opmerkingen van omwonenden. Zij vroegen vooral aandacht voor:

 • goede verkeersveiligheid bij in- en uitrijden van het gebied
 • doorgaand fietsverkeer/scooterverkeer en aansluiting op Oosterspoorbaan
 • zon in de bestaande tuinen van panden aan de Maliesingel
 • bodemsanering
 • een duurzaam ontwerp   
 • rekening houden met overlast van de werkzaamheden voor omwonenden

Op basis van deze opmerkingen zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 • het hofje in het ontwerp is iets kleiner geworden. Zo komt het noordelijk bouwblok meer van woningen aan de Maliesingel te liggen. Hierdoor hebben de achtertuinen van de Maliesingel meer zon.
 • beide bouwblokken zijn maximaal opgeschoven richting de spoorbaan. Dit geeft meer zon in de achtertuinen van de Maliesingel.
 • tuinen van de Maliesingel 75/76 en 74 worden maximaal 8 meter diep. Dit zorgt voor voldoende ruimte voor het verkeer en voor genoeg ruimte voor parkeerplaatsen.

Meer informatie

Aangepast definitief ontwerp Hieronymuserf 2019 (pdf, 5,8 MB)

Brief aan gemeenteraad (15 mei 2019)

Officiële bekendmaking verleende omgevingsvergunning (15 april 2019)Officiële bekendmaking verleende omgevingsvergunning (22 mei 2017)
Brief aan gemeenteraad (14 februari 2017)
Definitief ontwerp Hieronymuserf (pdf, 553 kB)

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Volg ons

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Uw mening