Bouwprojecten Hieronymuserf: bouw woningen en nieuwe inrichting

Maliesingel, waarachter het plangebied voor de herontwikkeling van Hieronymuserf ligt

Vanaf oktober 2018 bouwen we aan het Hieronymuserf 9 woningen. Het gaat hier om het terrein achter de Maliesingel 73 en 74. Eind 2019 zijn alle werkzaamheden klaar en is het Hieronymuserf opnieuw ingericht.

Planning 2018-2019
WanneerWat
17 oktober 2018start bouw woningen
medio 2019start aanleg fietspad

Sanering steeg en bouwweg Hieronymuserf

Sinds de laatste informatieavond op 10 oktober 2017 is het terrein gesaneerd. In september is de steeg tussen Maliesingel 74 en 75 als laatste gesaneerd. Verharding en verontreinigde grond zijn afgevoerd. Een zogenaamde leeflaag van schone grond is teruggebracht.

De aannemer start in de tweede week van oktober met grondwerkzaamheden en het aanbrengen van schroefpalen.

Bouwweg

De tijdelijke bouwweg (pdf, 125 kB) is voor het vervoer van (zware) bouwmaterialen. Na de bouw vormt de bouwweg (deels) de fundering voor het nieuw aan te leggen fietspad van de Oosterspoorbaan. Het gaat hier om het laatste deel van dit fietspad, tussen Maliesingel en Abstederdijk. Door dit werk te combineren, zorgen we ervoor dat omwonenden zo min mogelijk overlast van het bouwverkeer hebben.

Aanpassingen op ontwerp

Het ontwerp van het Hieronymuserf is aangepast na opmerkingen van omwonenden. Zij vroegen vooral aandacht voor:

  • goede verkeersveiligheid bij in- en uitrijden van het gebied
  • doorgaand fietsverkeer/scooterverkeer en aansluiting op Oosterspoorbaan
  • zon in de bestaande tuinen van panden aan de Maliesingel
  • bodemsanering
  • een duurzaam ontwerp   
  • rekening houden met overlast van de werkzaamheden voor omwonenden

Op basis van deze opmerkingen zijn de volgende aanpassingen gedaan:

  • het hofje in het ontwerp is iets kleiner geworden. Zo komt het noordelijk bouwblok meer van woningen aan de Maliesingel te liggen. Hierdoor hebben de achtertuinen van de Maliesingel meer zon.
  • beide bouwblokken zijn maximaal opgeschoven richting de spoorbaan. Dit geeft meer zon in de achtertuinen van de Maliesingel.
  • tuinen van de Maliesingel 75/76 en 74 worden maximaal 8 meter diep. Dit zorgt voor voldoende ruimte voor het verkeer en voor genoeg ruimte voor parkeerplaatsen.

Meer informatie

Officiële bekendmaking verleende omgevingsvergunning (22 mei 2017)
Brief aan gemeenteraad (14 februari 2017)
Definitief ontwerp Hieronymuserf (pdf, 553 kB)

Luchtfoto omgeving Hieronymuserf
omgeving Hieronymuserf

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Volg ons

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht