Bouwprojecten Hieronymuserf: bouw woningen en nieuwe inrichting

Maliesingel, waarachter het plangebied voor de herontwikkeling van Hieronymuserf ligt

Vanaf mei 2018 bouwen we aan het Hieronymuserf 9 woningen. Het gaat hier om het terrein achter de Maliesingel 73 en 74. Eind 2019 zijn alle werkzaamheden klaar en is het Hieronymuserf opnieuw ingericht.

Planning 2018-2019
WanneerWat
januari-april 2018Sanering Hieronymuserf
april 2018Aanleg bouwweg
mei 2018Start bouw woningen
medio 2019Start aanleg fietspad

Bouwweg Hieronymuserf

Vanaf april 2018 leggen we een bouwweg (pdf, 125 kB) aan langs het spoor. Deze weg gebruiken we tijdens het saneren en daarna tijdens het bouwen van de woningen voor het (zware) vrachtverkeer. Na de bouw vormt de bouwweg (deels) de fundering voor het nieuw aan te leggen fietspad van de Oosterspoorbaan. Het gaat hier om het laatste deel van dit fietspad, tussen Maliesingel en Abstederdijk. Door dit werk te combineren, zorgen we ervoor dat omwonenden zo min mogelijk overlast van het bouwverkeer hebben.

Aanpassingen op ontwerp

Het ontwerp van het Hieronymuserf is aangepast na opmerkingen van omwonenden. Zij vroegen vooral aandacht voor:

  • goede verkeersveiligheid bij in- en uitrijden van het gebied
  • doorgaand fietsverkeer/scooterverkeer en aansluiting op Oosterspoorbaan
  • zon in de bestaande tuinen van panden aan de Maliesingel
  • bodemsanering
  • een duurzaam ontwerp   
  • rekening houden met overlast van de werkzaamheden voor omwonenden

Op basis van deze opmerkingen zijn de volgende aanpassingen gedaan:

  • het hofje in het ontwerp is iets kleiner geworden. Zo komt het noordelijk bouwblok meer van woningen aan de Maliesingel te liggen. Hierdoor hebben de achtertuinen van de Maliesingel meer zon.
  • beide bouwblokken zijn maximaal opgeschoven richting de spoorbaan. Dit geeft meer zon in de achtertuinen van de Maliesingel.
  • tuinen van de Maliesingel 75/76 en 74 worden maximaal 8 meter diep. Dit zorgt voor voldoende ruimte voor het verkeer en voor genoeg ruimte voor parkeerplaatsen.

Meer informatie

Officiële bekendmaking verleende omgevingsvergunning (22 mei 2017)

Brief aan gemeenteraad (14 februari 2017)

Definitief Ontwerp Hieronymuserf (pdf, 553 kB)

Luchtfoto omgeving Hieronymuserf
omgeving Hieronymuserf

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Volg ons

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht