Bouwprojecten Jan van Galen en Huizingalaan: opnieuw ontwikkelen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Begin 2023

Op de hoek Jan van Galenstraat en de Kardinaal de Jongweg willen we nieuwe woningen bouwen. De bestaande gebouwen zijn uit 1964 en zijn verouderd en toe aan vervanging. Opknappen van deze gebouwen bleek niet rendabel en duurzaam.

Wat gaan we doen?

We zitten in een eerste fase van de ontwikkeling. Het gaat om de voorgenomen nieuwe ontwikkeling (sloop/nieuwbouw).

Wat komt er?

Als richtinggevend programma denken we aan:

  • ongeveer 104 (huur) appartementen waarvan 40 sociale huur
  • een (discount) supermarkt van ongeveer 1.800 m² oppervlakte
  • (2 tot 5) dagwinkels van samen 390 tot 740 m² oppervlakte
  • een parkeergarage onder de gebouwen met 95 of 120 parkeerplaatsen
  • opnieuw inrichten van openbare ruimte.

We verwachten dat de supermarkt vooral klanten zal aantrekken uit de buurten Voordorp, Voorveldsepolder, Tuindorp Oost en de Zeeheldenbuurt. Er zullen minder klanten komen uit de buurten Tuindorp West, Tuinwijk Oost en West, Staatsliedenbuurt, Wittevrouwen, Vogelenbuurt en Lauwerecht.

Hoe ziet het er nu uit?

  • 2 woongebouwen met winkelruimte op de begane grond
  • 40 (sociale) huurwoningen en 8 winkelruimten
  • In totaal hebben de gebouwen nu 818 m² oppervlakte
  • Plus een even zo grote kelderruimte voor opslag
  • Openbare parkeerplaats met groen en een omheinde speeltuin

Ontwerp plan

In mei/juni 2021 presenteert de ontwikkelaar samen met ons het ontwerp aan de buurt. Waarschijnlijk gebeurt dit online, al hopen we natuurlijk dat we tegen die tijd weer gewoon een bijeenkomst mogen organiseren. De buurt kan dan reageren op het ontwerp. Dat kan tijdens de presentatie en in de 4 weken er na. Deze reacties worden gebruikt om het plan aan te passen.

Buurtgesprekken over het ontwerp

In november/december 2020 heeft de architect via open gesprekken ideeën uit de buurt opgehaald. Ruim 50 mensen hebben hun zorgen geuit en tips gegeven (bekijk het verslag via de site van de initiatiefnemer). Ook heeft buurtvereniging Ezelsdijk een enquête (vragenlijst) opgesteld. 140 mensen uit de buurt hebben hem ingevuld. Hier kwamen ook zorgen en tips naar voren.

De belangrijkste zorgpunten zijn vrees voor meer verkeer door een nieuwe supermarkt, de grootte van de supermarkt en het type (discount), de verkeersveiligheid en het grote aantal woningen.

Bij de verdere uitwerking van de wensen en eisen en de plannen nemen we deze reacties mee. Omdat buurtbewoners zorgen hebben, is er aanvullend marktonderzoek naar de mogelijkheden voor een buurtsuper. De initiatiefnemer en de architect verwachten dat ze het eerste ontwerp in mei/juni 2021 kunnen voorleggen aan de buurt.

Raadsvragen

In maart 2021 hebben enkele raadsleden ook vragen gesteld aan het college, onder andere over de geuite zorgen door de buurt. Bekijk de vragen en antwoorden op iBabs Online

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (wensen en eisen plan)

Na het ontwerp komen we met wensen en eisen voor het plan. Wij geven dan aan waar het project allemaal aan moet voldoen. Dit allemaal staat in een zogenaamde Stedenbouwkundig Programma van Eisen. U kunt de wensen en eisen samen met het aangepaste ontwerp bekijken en hierop reageren. Hiervoor hebt u 6 weken de tijd. In deze 6 weken geeft de ontwikkelaar ook een presentatie voor mensen uit de buurt. We verwachten dat dit gebeurt rond of na de zomer van 2021.

De reacties verwerken we in de wensen en eisen voor het plan. Wij geven ook antwoorden op deze reacties en samen met de aangepaste wensen en eisen gaat het naar de gemeenteraad. Die mag hier verder over beslissen. Daarna delen we de antwoorden met de mensen uit de buurt, ergens eind 2021.

Nieuw bestemmingsplan

Na het vaststellen van de wensen en eisen beginnen we met het maken van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. De buurt kan reageren op dit nieuwe bestemmingsplan. We verwachten dat dit rond of na de zomer 2022 is. Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Het is dan nog mogelijk om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan.

Meedenken

We hebben al onderzoeken gedaan maar het echte plan voor de nieuwbouw is nog niet gemaakt. Dit doen we samen met bewoners en betrokkenen. Zo weten we wat er in de buurt leeft en waar wij rekening mee kunnen houden. Bijvoorbeeld wat de kwaliteiten van de buurt zijn en welke onderdelen wij kunnen verbeteren. Ook zijn we benieuwd naar wensen en zorgen van direct betrokkenen en bewoners. Het doel is met deze kennis het plan nog beter te maken.
Gesprekken online
Door de coronamaatregelen voeren wij gesprekken via videobellen. Dit doen we met gebruik van Microsoft Teams. Op deze manier kunnen we kleine wensen en grote zorgen of grote wensen en kleine zorgen rustig opschrijven.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Mei/juni 2021Presenteren ontwerp en bekijken en reageren hierop
Zomer 2021Maken en afronden plan en wensen en eisen
Zomer 2021Vragen en antwoorden op wensen en eisen maken
Eind 2021Besluit gemeenteraad over wensen en eisen plan en vragen en antwoorden hierop
Eind 2021Bewoners informeren over besluit en antwoord op vragen
Begin 2022Maken nieuw bestemmingsplan
Zomer 2022

Bekijken en reageren op bestemmingsplan (bezwaar en beroep mogelijk)

Eind 2022Besluit gemeenteraad over bestemmingsplan
Eind 2022Bezwaar en beroepstermijn bestemmingsplan

Wat is er al gebeurd?

Hulp en contact Jan van Galen en Huizingalaan

Telefoon

14 030

E-mail

galenhuizingalaan@utrecht.nl