Bouwprojecten Jan van Galen en Huizingalaan: opnieuw ontwikkelen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Begin 2023

We vervangen de bestaande gebouwen op de hoek Jan van Galenstraat en de Kardinaal de Jongweg door nieuwbouw. De panden die zijn gebouwd in 1964 zijn verouderd en toe aan vervanging. Een grootschalige renovatie bleek niet rendabel en duurzaam. Er is daarom gekozen voor sloop/nieuwbouw.

In april 2021 wordt het schetsplan gepresenteerd aan de buurt.
U kunt daar dan op reageren.

Wat gaan we doen?

We zitten in een eerste fase van de ontwikkeling.

Het gaat om de voorgenomen herontwikkeling (sloop/nieuwbouw) van 2 woongebouwen met winkelruimte op de begane grond. In de huidige gebouwen bevinden zich 40 (sociale) huurwoningen en 8 winkelruimten. In totaal hebben de gebouwen nu 818 m² oppervlakte. Plus een even zo grote kelderruimte voor opslag. Ook de openbare ruimte tussen de 2 gebouwen nemen we mee in de herontwikkeling. Deze is nu ingericht als openbare parkeerplaats met groen en een omheinde speeltuin.

Als richtinggevend programma denken we aan ongeveer 104 (huur) appartementen waarvan 40 sociale huur, een (discount) supermarkt van ongeveer 1.800 m² oppervlakte, (2 tot 5) dagwinkels van samen 390 tot 740 m² oppervlakte, een parkeergarage onder de gebouwen met 95 of 120 parkeerplaatsen en de herinrichting van openbare ruimte.

We verwachten dat de supermarkt vooral klanten zal aantrekken uit de buurten Voordorp, Voorveldsepolder, Tuindorp Oost en de Zeeheldenbuurt. Er zullen minder klanten komen uit de buurten Tuindorp West, Tuinwijk Oost en West, Staatsliedenbuurt, Wittevrouwen, Vogelenbuurt en Lauwerecht.

We hebben al onderzoeken gedaan maar het echte plan voor de nieuwbouw is nog niet gemaakt. Dit doen we samen met bewoners en betrokkenen. Zo weten we wat er in de buurt leeft en waar wij rekening mee kunnen houden. Bijvoorbeeld wat de kwaliteiten van de buurt zijn en welke onderdelen wij kunnen verbeteren. Ook zijn we benieuwd naar wensen en zorgen van direct betrokkenen en bewoners. Het doel is met deze kennis het plan nog beter te maken.

Presentatie schetsplan

In april 2021 wordt het schetsplan door de ontwikkelaar en de gemeente aan de buurt gepresenteerd. Waarschijnlijk zal dit digitaal gebeuren, al hopen we natuurlijk dat we tegen die tijd weer gewoon een bijeenkomst mogen organiseren. De buurt kan dan reageren op het schetsplan. Dat kan tijdens de presentatie en in de 4 weken er na. Deze reacties worden gebruikt om het plan aan te passen.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen

Daarna wordt een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) gemaakt. Een SPvE is een document waarin de gemeente aangeeft waar het project allemaal aan moet voldoen.

Als het SPvE klaar is kunt u dit bekijken, samen met het aangepaste schetsplan. Mensen uit de buurt hebben 6 weken de tijd om het te lezen en om een reactie te geven. In deze 6 weken geeft de ontwikkelaar ook een presentatie voor mensen uit de buurt. We verwachten dat dit gebeurt rond of na de zomer van 2021.

Nieuw bestemmingsplan

De reacties worden verwerkt in een ‘tweekolommenstuk’. Dit is een document waarin de reacties van de buurt een antwoord krijgen. Het SPvE en de antwoorden worden dan door de gemeenteraad vastgesteld. Daarna worden de antwoorden naar de mensen in de buurt gestuurd. Dit zal eind 2021 zijn.

Na het vaststellen van het SPvE start de gemeente met het maken van een nieuw Bestemmingsplan voor het gebied. De buurt kan reageren op dit nieuwe bestemmingsplan. We verwachten dat dit rond of na de van zomer 2022 is. Het bestemmingsplan wordt daarna door de gemeenteraad vastgesteld. Het is mogelijk om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan.

Meedenken

Door de coronamaatregelen voeren wij gesprekken via videobellen. Dit doen we met gebruik van Microsoft Teams. Op deze manier kunnen we kleine wensen en grote zorgen of grote wensen en kleine zorgen rustig opschrijven.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
november - december 202010-minutengesprekken met de buurt
januari - maart 2021Verslag van de gesprekken en enquête van buurtvereniging Ezelsdijk
april 2021Inspraak op schetsontwerp
zomer 2021Maken en afronden plan en SPvE
zomer 2021Maken tweekolommenstuk (vraag en antwoord)
eind 2021Besluit gemeenteraad over het SPvE en tweekolommenstuk
eind 2021Bewoners informeren over besluit en antwoord op vragen
begin 2022Maken nieuw bestemmingsplan
zomer 2022

Inspraak op bestemmingsplan (bezwaar en beroep mogelijk)

eind 2022Besluit gemeenteraad over bestemmingsplan
eind 2022Bezwaar en beroepstermijn bestemmingsplan

Wat is er al gebeurd?

De gemeente en ontwikkelaar hebben in november-december 2020 10-minuten gesprekken gevoerd met mensen uit de buurt. Met deze gesprekken hebben we informatie en reacties op het plan opgehaald bij de buurtbewoners. Op deze manier maken we met elkaar een goed plan.

Hulp en contact Jan van Galen en Huizingalaan

Telefoon

14 030

E-mail

galenhuizingalaan@utrecht.nl