Bouwprojecten Jan van Galen en Huizingalaan: opnieuw ontwikkelen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Zomer 2023

Op de hoek Jan van Galenstraat en de Kardinaal de Jongweg willen we nieuwe woningen bouwen. De bestaande gebouwen zijn uit 1964 en zijn verouderd en toe aan vervanging. Opknappen van deze gebouwen bleek niet rendabel en duurzaam.

Wat gaan we doen?

We zitten in een eerste fase van de ontwikkeling. Het gaat om de voorgenomen nieuwe ontwikkeling (sloop/nieuwbouw).

Wat komt er?

Als richtinggevend programma denken we aan:

  • ongeveer 104 (huur) appartementen waarvan 40 sociale huur
  • een (discount) supermarkt van ongeveer 1.800 m² oppervlakte
  • (2 tot 5) dagwinkels van samen 390 tot 740 m² oppervlakte
  • een parkeergarage onder de gebouwen met 95 of 120 parkeerplaatsen
  • opnieuw inrichten van openbare ruimte.

We verwachten dat de supermarkt vooral klanten zal aantrekken uit de buurten Voordorp, Voorveldsepolder, Tuindorp Oost en de Zeeheldenbuurt. Er zullen minder klanten komen uit de buurten Tuindorp West, Tuinwijk Oost en West, Staatsliedenbuurt, Wittevrouwen, Vogelenbuurt en Lauwerecht.

Hoe ziet het er nu uit?

  • 2 woongebouwen met winkelruimte op de begane grond
  • 40 (sociale) huurwoningen en 8 winkelruimten
  • In totaal hebben de gebouwen nu 818 m² oppervlakte
  • Plus een even zo grote kelderruimte voor opslag
  • Openbare parkeerplaats met groen en een omheinde speeltuin

Waar staan we nu?


Onderzoek voor aangepast ontwerp

Bewoners hebben zorgen geuit over de omvang en aard van de supermarkt en alle extra verkeersbewegingen. Daarom doen we extra onderzoek naar de mogelijkheden voor een buurtsuper. Daarnaast kijken we ook naar de toekomstige verkeerssituatie. We werken nog aan de definitieve onderzoeksrapporten. Zijn die klaar? Dan gaan we graag met de buurt in gesprek over de verschillende mogelijkheden voor de invulling van de begane grond. De reacties nemen we mee bij de verdere uitwerking van het ontwerp.

Eerder hebben we aangegeven dat we eind mei/begin juni 2021 het schetsplan zouden kunnen presenteren. We hebben toch meer tijd nodig. We verwachten nu dat we in het najaar 2021 de mogelijkheden kunnen presenteren aan bewoners.

Uitkomsten buurtgesprekken over het ontwerp

In november/december 2020 heeft de architect via open gesprekken ideeën uit de buurt opgehaald. Ruim 50 mensen hebben hun zorgen geuit en tips gegeven. Ook heeft buurtvereniging Ezelsdijk een enquête (vragenlijst) opgesteld die door 140 mensen uit de buurt is ingevuld. De belangrijkste zorgpunten zijn vrees voor meer verkeer door een nieuwe supermarkt, de grootte van de supermarkt en het type (discount), de verkeersveiligheid en het grote aantal woningen.

Raadsvragen

In maart 2021 hebben enkele raadsleden ook vragen gesteld aan het college, onder andere over de geuite zorgen door de buurt. Bekijk de vragen en antwoorden op iBabs Online

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (wensen en eisen plan)

Na het ontwerp komen we met wensen en eisen voor het plan. Wij geven dan aan waar het project allemaal aan moet voldoen. Dit staat allemaal in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. U kunt de wensen en eisen samen met het aangepaste ontwerp bekijken en hierop reageren. Hiervoor hebt u 6 weken de tijd. In deze 6 weken geeft de ontwikkelaar ook een presentatie voor mensen uit de buurt. We verwachten dat dit begin 2022 zal plaatsvinden.

De reacties verwerken we in de wensen en eisen voor het plan. Wij geven ook antwoorden op deze reacties en samen met de aangepaste wensen en eisen gaat het naar de gemeenteraad. Die mag hier uiteindelijk over beslissen. Daarna delen we de antwoorden met de mensen uit de buurt, ergens rond de zomer 2022.

Nieuw bestemmingsplan

Na het vaststellen van de wensen en eisen beginnen we met het maken van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. De buurt kan reageren op dit nieuwe bestemmingsplan. We verwachten dat dit eind 2022 is. Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Het is dan nog mogelijk om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Najaar 2021Presenteren verschillende mogelijkheden en reageren hierop.
Eind 2021/begin 2022Maken en afronden plan en wensen en eisen.
Begin 2022Beantwoorden van vragen over wensen en eisen.
Zomer 2022Besluit gemeenteraad over wensen en eisen plan en vragen en antwoorden hierop.
Zomer 2022Bewoners informeren over besluit en beantwoorden vragen.
Zomer 2022Maken nieuw bestemmingsplan.
Eind 2022

Bekijken en reageren op bestemmingsplan (bezwaar en beroep mogelijk).

Zomer 2023Besluit gemeenteraad over bestemmingsplan.
Zomer 2023Bezwaar en beroepstermijn bestemmingsplan.

Wat is er al gebeurd?

Hulp en contact Jan van Galen en Huizingalaan

Telefoon

14 030

E-mail

galenhuizingalaan@utrecht.nl