Bouwprojecten Johan Wagenaarkade 1-10 bis

Fase project
Plannen maken

Geplande bouw
2021/2022

Woningcorporatie Mitros sloopt 3 blokken duplexwoningen en bouwt 3 nieuwe woonblokken.

Wat komt er?

Aan het Amsterdam-Rijnkanaal worden 20 woningen vervangen door 54 nieuwe sociale huurwoningen. Meer informatie over de woningen leest u op de website van Mitros.

De openbare ruimte wordt beter. De straat voor de huidige woningen verdwijnt, waardoor het park groter wordt. Het park is onderdeel van het Rondje Stadseiland, een route langs de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal.

Concept-bouwenvelop

De gemeente heeft de randvoorwaarden bepaald. Deze randvoorwaarden zijn vastgelegd in de concept-bouwenvelop Johan Wagenaarkade (pdf, 4,4 MB). In de concept-bouwenvelop staan de stedenbouwkundige eisen voor het ontwerp.

Na de zomervakantie neemt het college van B en W een besluit over de concept-bouwenvelop. De bouwenvelop is de basis voor het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan

Het nieuwbouwplan past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Hiervoor maken we een nieuw bestemmingsplan. Voordat er gebouwd kan worden, vraagt Mitros een omgevingsvergunning aan.

Verkeerssituatie

Het opheffen van de straat ter hoogte van het bouwplan, betekent dat de verkeerssituatie verandert in de buurt Halve Maan. In de concept-bouwenvelop doen we een voorstel voor de aanpassingen van de verkeerssituatie.

Bekijk de veranderingen van de verkeerssituatie in Halve Maan

Op de hoogte blijven en meedenken

Concept-bouwenvelop bekijken

Bekijk de concept-bouwenvelop Johan Wagenaarkade (pdf, 4,4 MB)

U kunt de concept-bouwenvelop en andere informatie ook bekijken op de ontmoetingsplek van het stadskantoor, Stadsplateau 1 (naast het centraal station).

U kon op de concept-bouwenvelop reageren van vrijdag 3 juli 2020 tot zaterdag 18 juli 2020. Het college neemt de reacties mee om tot een besluit te komen.

Planning
WanneerWat
3 juli 2020Concept-bouwenvelop ter inzage
6 juli 2020Bewonersbijeenkomst
September 2020Besluit college over bouwenvelop
Oktober 2020 – voorjaar 2021Nieuw bestemmingsplan maken en besluit gemeenteraad
Zomer 2021Start bouw
Zomer 2022Woningen gereed
Wat is er al gebeurd?
WanneerWat
Maart 2018Vaststellen startdocument (pdf, 2,8 MB) door college van B en W
Mei 2018Bijeenkomst voor de buurt Halve Maan Zuid
Najaar 20183 bijeenkomsten met klankbordgroepen
Voorjaar 2019Bijeenkomst over aanpassingen verkeerssituatie

Hulp en contact Johan Wagenaarkade 1-10