Bouwprojecten Jutfaseweg 178: nieuwbouw

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2021

De gemeente Utrecht heeft de plannen voor de Jutfaseweg 178 vastgesteld. Er komen o.a. nieuwe woningen en appartementen (midden categorie en vrije sector). We verwachten dat de bouw start in 2021

Wat komt er?

Het plan is om aan de Jutfaseweg 178:

  • bestaande bedrijven en garageboxen te slopen
  • hoofdgebouw vroegere tegelfabriek (monument) te vernieuwen en om te bouwen naar appartementen/studio’s (hoofdgebouw vroegere tegelfabriek)
  • groen binnenterrein te maken waar kinderen veilig kunnen buitenspelen

Bekijk het plan voor de Jutfaseweg 178 (pdf, 362 kB)

Op de hoogte blijven

De ontwikkelaar informeert de omwonenden over het verdere proces. Ook hoort u van hem wanneer en waarover u mee kunt denken.
Hebt u nog vragen? Dan horen zij die graag via jutfaseweg178@utrecht.nl.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWieWat
1e kwartaal 2020gemeente en ontwikkelaaropstellen van programmatische uitgangspunten, welke als basis dienen voor de verdere planontwikkeling
2e kwartaal 2020gemeente en ontwikkelaaropstellen van bouwenvelop. In een bouwenvelop staan eisen, wensen en randvoorwaarden. Bijvoorbeeld de vorm van de nieuwbouw, inpassing in de omgeving en hoe het plan bijdraagt aan gezonde verstedelijking.
3e kwartaal 2020-2e kwartaal 2021ontwikkelaarUitwerken van de plannen en aanvragen bestemmingsplan en vergunningen

Hulp en contact Jutfaseweg 178

Telefoon

14 030

E-mail

jutfaseweg178@utrecht.nl