Bouwprojecten Archimedeslaan 16: nieuwbouw

Status project
In voorbereiding

Geplande bouw
Vanaf 2023/2024

Op de Archimedeslaan 16 zijn plannen voor grootschalige nieuwbouw.

Wat komt er?

Deze plek wil de gemeente samen met de ontwikkelaars ombouwen tot een levendig gebied met:

  • tussen 1.600- 2.000 woningen
  • supermarkt
  • café, lunchroom en deel voor zorgfuncties zoals huisarts en dergelijke
  • groen en water

Lees meer over de plannen (pdf, 4,7 MB)

Stand van zaken

Een project als dit heeft tijd nodig. Het volgende speelt er.

  • De Minister heeft op 17 november 2020 een nieuw Tracébesluit voor de Ring Utrecht vastgesteld. In dit besluit staan onder meer geluidswerende maatregelen. De Raad van State moet hierover nog een uitspraak doen. Dit is van invloed op de ontwikkeling. De ontwikkelaar moet laten zien dat het project voor Archimedeslaan 16 voldoet aan gezonde verstedelijking, waaronder eisen rondom geluid.
  • Gemeente en ontwikkelaar werken nu samen aan een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Daarin staat aan welke voorwaarden het project moet voldoen. Hierbij is het belangrijk de verschillende belangen in de gaten te houden en het een goed plan wordt dat ook financieel uitvoerbaar is.
  • Het gebouw was van Aprisco en is nu van projectontwikkelaar Kondor Wessels Projecten. Deze wil het gebouw slopen, nadat er overeenstemming is over de plannen. Voor de sloop krijgen omwonenden van de projectontwikkelaar informatie over de sloopplannen. Het goed voorbereiden van de sloop kost ook tijd. Dit komt omdat het de bedoeling is dat het materiaal bruikbaar is voor recycling.
  • Er lopen nog financiële onderhandelingen tussen gemeente en projectontwikkelaar.

Op de hoogte blijven

Als er ontwikkelingen zijn, dan houden we u graag op de hoogte via de nieuwsbrief. Wilt u persoonlijk een uitnodiging ontvangen als er een bijeenkomst is? Stuur dan een e-mail naar uspenrijnsweerd@utrecht.nl

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2021Concept SPvE afronden
2021/2022sloop
2022SPvE ter visie en vaststellen
2022omgevingsplan: opstellen en ter visie leggen
2023omgevingsplan vaststellen
2023/2024bouwrijp maken en begin bouw

Deze planning is onder voorbehoud.

Wat is er al gedaan?

Eind 2018 was er een informatiebijeenkomst voor de mensen die in de buurt wonen.

In 2020 is het gebouw na tijdelijke bewoning door studenten leeg opgeleverd.

Lopende werkzaamheden voor de punten bij ‘stand van zaken’.

Waar draagt dit project aan bij?

Dit is een nieuw stukje Utrecht met woningen, studentenwoningen, groen, supermarkt, horeca en andere voorzieningen. Een plek voor nieuwe bewoners en voor bewoners uit de buurt. Dit project draagt bij aan gezond stedelijk leven voor iedereen.

Waar ligt het precies?

Archimedeslaan 16 ligt in de buurt Rijnsweerd in de wijk Oost en grenst aan de snelwegen A27 en A28. Ernaast ligt het kantorenpark Rijnsweerd en het Utrecht Science Park (USP). Beide grenzen aan de oostelijke rand van de gemeente Utrecht. Nu staat hier het voormalige gebouw van de lerarenopleiding Hoge school Utrecht.

Hulp en contact Utrecht Science Park en Rijnsweerd

Telefoon

14 030 

E-mail

uspenrijnsweerd@utrecht.nl