Bouwprojecten Kop Amsterdamsestraatweg-Oude Daalstraat: Bouw woningen met groen

De locatie Kop Amsterdamsestraatweg–Oude Daalstraat is een ontwikkellocatie in het Stationsgebied. De gemeente heeft de mogelijkheden voor de bouw van nieuwe woningen met groen onderzocht. Hiervoor heeft zij een modellenstudie opgesteld.

Wat komt er?

De gemeente heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de locatie aan de Kop Amsterdamsestraatweg – Oude Daalstraat te ontwikkelen. Hiervoor hebben we 6 modellen gemaakt:

Bekijk de modellenstudie  (pdf, 5 MB)

Er zijn 3 randvoorwaarden waaraan de nieuwbouw moet voldoen:

  • er is een goede ruimtelijke inpassing in de buurt
  • het groen is van een goede kwaliteit
  • het is financieel haalbaar

Dit zijn de randvoorwaarden waaraan de nieuwbouw moet voldoen.

Meedenken met de plannen

Na de zomervakantie nodigen we omwonenden uit om mee te denken over de ontwikkeling op de Kop Amsterdamsestraatweg – Oude Daalstraat.

Voorlopige planning
WanneerWat
Najaar 2019Eerste bijeenkomst met omwonenden
Eerste kwartaal 2020Startdocument gereed
Eerste kwartaal 2020Besluitvorming startdocument

Wat is al gebeurd?

Op 9 mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten om:

  • een startdocument op te stellen op basis van de bovengenoemde 3 randvoorwaarden.
  • het startdocument samen met omwonenden op te stellen.
  • er tegelijkertijd een omgevingsscan te maken van ontwikkelingen die in de omgeving spelen en die van mogelijk invloed zijn op de nieuwbouw Kop Amsterdamsestraatweg – Oude Daalstraat. Het gaat hier met name om het onderzoek naar de verkeerscirculatie in Utrecht Noordwest en het onderzoek naar het versmallen en vergroenen van de Daalsetunnel.

Waar ligt het project?

De locatie ligt in Utrecht Noordwest en maakt deel uit van het programma van het Stationsgebied. Het plangebied De Kop Amsterdamsestraatweg – Oude Daalstraat ligt tussen Paardenveld, Daalsetunnel en Oude Daalstraat/Wolfstraat.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

kopASW@utrecht.nl

 

Uw mening