Bouwprojecten Kop Amsterdamsestraatweg-Oude Daalstraat: Bouw woningen met groen

De locatie Kop Amsterdamsestraatweg–Oude Daalstraat is een ontwikkellocatie in het Stationsgebied. De gemeente heeft de mogelijkheden voor de bouw van nieuwe woningen met groen onderzocht. Hiervoor heeft zij een modellenstudie opgesteld.

Plangebied

De locatie ligt in Utrecht Noordwest en maakt deel uit van het programma van het Stationsgebied.  Het plangebied De Kop Amsterdamsestraatweg – Oude Daalstraat ligt tussen Paardenveld, Daalsetunnel en Oude Daalstraat/Wolfstraat.

Wat zijn de plannen?

De gemeente heeft een studie gedaan naar de mogelijkheden om de locatie aan de Kop Amterdamsestraatweg – Oude Daalstraat te ontwikkelen. Hiervoor zijn 6 modellen opgesteld.

Belangrijk is dat de nieuwbouw:

  • past in de buurt
  • het groen van een goede kwaliteit is
  • het financieel haalbaar is

Modellen D en E voldoen hieraan het meest.
Binnenkort besluit de gemeenteraad of deze 2  modellen de basis vormen voor de verdere planontwikkeling van de Kop Amsterdamsestraatweg – Oude Daalstraat. Ideeën uit de andere modellen kunnen in de uitwerking gebruikt worden. Als het plan maar voldoet aan de bovengenoemde drie voorwaarden.
Bekijk de modellenstudie  (pdf, 5 MB)

Model D: Klein woonblok aan het groen

De woningen staan aan de Oude Daalstraat. Op de begane grond  kunnen ook voorzieningen komen. De bebouwing past binnen de buurt. Het houdt rekening met de hoogten van de omliggende bebouwing en zorgt dat de Oude Daalstraat weer een overzijde krijgt. Aan de zijde  van de Daalsetunnel blijven de bomen staan.

Model E: Groot open woonblok aan singel

Dit model bestaat uit 2 bouwblokken. De woningen staan aan de Daalsetunnel en de Amsterdamsestraatweg. Ook hier kunnen op de begane grond voorzieningen komen. Het model heeft een open, groene beschutte verblijfsplek, waarvan de gehele buurt gebruik kan maken. De buitenruimte is zowel vanaf de Oude Daalstraat als de Daalsetunnel te bereiken. De bebouwing van de Amsterdamseweg naar het centrum toe is in dit model doorgetrokken. Dit versterkt de verbinding met het centrum van Utrecht. 

Meedenken met de plannen

Als de gemeenteraad op 14 maart instemt met de twee modellen als basis voor de verdere planontwikkeling, worden omwonenden uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling op de Kop Amsterdamsestraatweg – Oude Daalstraat.  Naar verwachting zal deze bijeenkomst in het voorjaar zijn.

Planning
WanneerWat
7 maart 2019Raadscommissie Stad en Ruimte
14 maart 2019Gemeenteraad
Voorjaar 2019Eerste bijeenkomst met omwonenden
Najaar 2019Startdocument gereed
Eind 2019Besluitvorming startdocument

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

kopASW@utrecht.nl