Bouwprojecten Kop Amsterdamsestraatweg-Oude Daalstraat: Bouw woningen met groen

Bij de Kop Amsterdamsestraatweg en de Oude Daalstraat komen er woningen en voorzieningen in een groene omgeving.

Wat komt er?

Er zijn 3 randvoorwaarden waaraan de nieuwbouw moet voldoen:

  • er is een goede ruimtelijke inpassing in de buurt
  • het groen is van een goede kwaliteit
  • het is financieel haalbaar

We onderzochten wat de mogelijkheden zijn. Hiervoor hebben we 6 modellen gemaakt.

Bekijk de modellenstudie  (pdf, 5 MB)

Startdocument

Op dit moment maken wij het startdocument. Wij brengen ook andere ontwikkelingen in de omgeving in kaart ('omgevingsscan'), zodat het plan hier goed op aansluit. Het gaat hier met name om het verkeer in Utrecht Noordwest en het onderzoek naar het versmallen en vergroenen van de Daalsetunnel.

Wat is al gebeurd?

9 mei 2019: gemeenteraad besloot om een startdocument samen met de omwonenden op te stellen. En een omgevingsscan te maken van ontwikkelingen die in de omgeving spelen en die van mogelijk invloed zijn op de nieuwbouw Kop Amsterdamsestraatweg – Oude Daalstraat. Het gaat hier met name om het onderzoek naar de verkeerscirculatie in Utrecht Noordwest en het onderzoek naar het versmallen en vergroenen van de Daalsetunnel.

Waar ligt het project?

De locatie ligt in Utrecht Noordwest en maakt deel uit van het programma van het Stationsgebied. Het plangebied De Kop Amsterdamsestraatweg – Oude Daalstraat ligt tussen Paardenveld, Daalsetunnel en Oude Daalstraat/Wolfstraat.

Hulp en contact Kop Amsterdamsestraatweg-Oude Daalstraat

Telefoon

14 030

E-mail

kopASW@utrecht.nl