Bouwprojecten Kruisvaartkade: bouw woningen

Op het oude EKP-terrein van de NS tussen de Kruisvaart en het spoor komen woningen. Ook het benzinestation aan de Croeselaan maakt deel uit van het plangebied.

Wat komt er?

Op deze plek wil de gemeente samen met ontwikkelaars MRP Development en VORM woningen bouwen. Dit wordt een levendig gebied met:

  • 450-600 woningen, waarvan minimaal 20% sociale woningen
  • een mix van eengezinswoningen en 5 appartementengebouwen
  • daghoreca
  • ondergrondse parkeergarages
  • binnentuinen en langs het water een park

Lees meer over de plannen in het stedenbouwkundig programma van eisen (pdf, 5,8 MB) 

Lees meer over de plannen in het beeldkwaliteitsplan (pdf, 4, 23 MB)

Lees meer over het bestemmingsplan Kruisvaartkwartier
Op de website vindt u het bestemmingsplan onder de plannaam Kruisvaartkwartier.

Bekijk de website van de ontwikkelaar www.kruisvaartkade.nl
 

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het college en de gemeenteraad hebben het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan goedgekeurd. Deze plannen zijn gemaakt op basis van het eerder vastgestelde startdocument en het stedenbouwkundig programma van eisen. In een beeldkwaliteitsplan wordt de kwaliteit voor de bebouwing en de openbare ruimte vastgesteld. Op dit moment worden de bouwplannen verder uitgewerkt.

Meedenken over het gebied

In maart 2019 is de ontwikkelaar gestart met de co-creatie van de openbare ruimte. 18 bewoners van de Dichterswijk hebben zich hiervoor aangemeld. De co-creatie gaat over de groene zone vanaf het trekpontje aan de zuidpunt van het gebied tot aan de Hefbrug en het toekomstige Parkgebouw. Bewoners denken mee over het inrichten van een aantrekkelijk en voor iedereen toegankelijk gebied.

Klankbordgroep plannen Kruisvaartkade

De plannen zijn besproken met een klankbordgroep. Dit is een adviesgroep van bewoners. Zij spreken niet namens iedereen in de wijk, maar vormen een goede afspiegeling van de wijk. U kunt hier de verslagen van de klankbordgroep teruglezen:

Planning
WanneerWat
3e kwartaal 2019 - medio 2020Bouwrijp maken
December 2020 - 1e kwartaal 2024Bouwfase 1
December 2020 - medio 20211e bouwblok
3e kwartaal 2021- eind 20232e bouwblok
Januari 2022  - 1e kwartaal 20243e bouwblok
3e kwartaal 2022- medio 2025Bouwfase 2
3e kwartaal 2022- 3de kwartaal 2025Bouwfase 3
Medio 2025- eind 2025Inrichting openbare ruimte

Wat is al gebeurd?

Waar ligt het precies?

Het projectgebied van het Kruisvaartkwartier ligt in de wijk Zuidwest tussen de busbaan Dichterswijk en het water van de Kruisvaart in. De Jan van Foreeststraat ligt ten noorden van het gebied en in het zuiden vormt de afbuigende Kruisvaart bij het Trimbosinstituut de grens. 

Hulp en contact Kruisvaartkade

Telefoon

14 030

E-mail

kruisvaartkade@utrecht.nl

 

Uw mening