Bouwprojecten Kruisvaartkade: bouw woningen

Op het oude EKP-terrein van de NS tussen de Kruisvaart en het spoor komen woningen. Het groengebied bij de Jeremias Deckerlaan en de hefbrug en het benzinestation aan de Croeselaan maken ook deel uit van het plangebied.

Wat komt er?

Op deze plek wil de gemeente samen met ontwikkelaars MRP Development en VORM woningen bouwen. Dit wordt een levendig gebied met:

  • 450-600 woningen, waarvan minimaal 20% sociale woningen
  • een mix van eengezinswoningen en 5 appartementengebouwen
  • daghoreca
  • ondergrondse parkeergarages
  • binnentuinen en langs het water een park

Lees meer over de plannen in het stedenbouwkundig programma van eisen (pdf, 5,8 MB) 

Lees meer over de plannen in het beeldkwaliteitsplan (pdf, 4, 23 MB)

Bekijk de website van de ontwikkelaar www.kruisvaartkade.nl

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het college en de gemeenteraad hebben het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan goedgekeurd. Deze plannen zijn gemaakt op basis van het eerder vastgestelde startdocument en het stedenbouwkundig programma van eisen. In een beeldkwaliteitsplan wordt de kwaliteit voor de bebouwing en de openbare ruimte vastgesteld. Op dit moment worden de bouwplannen verder uitgewerkt.

Op de hoogte blijven en meedenken

In maart 2019 starten we met de co-creatie van de openbare ruimte. 18 bewoners van de Dichterswijk hebben zich hiervoor aangemeld. De co-creatie gaat over de groene zone vanaf het trekpontje aan de zuidpunt van het gebied tot aan de Hefbrug en het toekomstige Parkgebouw.

Aanmelden om mee te denken

Wilt u ook meedenken over het inrichten van een aantrekkelijk en voor iedereen toegankelijk gebied? Meld u dan aan via kruisvaartkade@utrecht.nl.

Klankbordgroep plannen Kruisvaartkade

De plannen zijn besproken met een klankbordgroep. Dit is een adviesgroep van bewoners. Zij spreken niet namens iedereen in de wijk, maar vormen een goede afspiegeling van de wijk. U kunt hier de verslagen van de klankbordgroep teruglezen:

Planning
WanneerWat
Medio oktober 2019Start bouwrijp maken
Najaar 2019Start bouw

Wat is al gebeurd?

Waar ligt het precies?

Het projectgebied van het Kruisvaartkwartier ligt in de wijk Zuidwest tussen de busbaan Dichterswijk en het water van de Kruisvaart in. De Jan van Foreeststraat ligt ten noorden van het gebied en in het zuiden vormt de afbuigende Kruisvaart bij het Trimbosinstituut de grens. 

Hulp en contact Kruisvaartkade

Telefoon

14 030

E-mail

kruisvaartkade@utrecht.nl

 

Uw mening