Bouwprojecten Kruisvaartkade: bouw woningen

Op het voormalige EKP-terrein van de NS tussen de Kruisvaart en het spoor komen 450 - 600 nieuwe woningen.

Het college en de gemeenteraad hebben het bestemmingsplan goedgekeurd. Dit plan is gemaakt op basis van het eerder vastgestelde startdocument en het stedenbouwkundig programma van eisen. Tot slot is ook een beeldkwaliteitsplan goedgekeurd door het college en de gemeenteraad, waarin de kwaliteit voor de bebouwing en de openbare ruimte is vastgesteld. Op dit moment worden de bouwplannen verder uitgewerkt, zodat naar verwachting eind 2019 de bouw kan starten.

De plannen

  • Aan de westkant van het spoor komen woningen met een hoogte tot 13 bouwlagen.
  • Langs de Kruisvaart worden de woningen lager. Hierdoor sluiten zij beter aan op de bestaande woningen in de Dichterswijk.
  • 20% van de woningen wordt sociale huur.

Bereikbaarheid

Auto’s

Via de Jan van Foreeststraat. Parkeren kan ondergronds.

Fietsers en voetgangers

Door 3 toegangen:

  1. Jan van Foreestraat
  2. te renoveren hefbrug
  3. nieuwe verbinding bij de Da Costakade, langs het Trimbos-instituut

Planning

Planning naar verwachting
2019Start bouw
2017/2018Procedure bestemmingsplan en uitwerking bouwplannen
April 2018Vaststelling bestemmingsplan door college
Februari 2018Behandeling bestemmingsplan in gemeenteraad
Oktober t/m december 2017Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden lagen ter inzage 

Participatie bewoners

De klankbordgroep is een adviesgroep van bewoners. Zij spreken niet namens iedereen in de wijk maar vormen een goede afspiegeling van de wijk.

Informatiebijeenkomsten voor bewoners

  • 11 mei 2016 over het startdocument
  • 18 april 2017 over de reacties op het plan dat de basis vormt voor het SPvE (pdf, 69 kB)

Meer informatie

Hulp en contact Kruisvaartkade

Telefoon

14 030

E-mail

kruisvaartkade@utrecht.nl