Leidsche Rijn Kop Amaliapark Leidsche Rijn

appartementencomplex Kop Amaliapark

Kop Amaliapark krijgt 24 zorgappartementen en een kerk aan de Eerste Westerparklaan. Het terrein om de zorgappartementen en de kerk heen krijgt een groene uitstraling. 

De initiatiefnemers zijn Amalia Staete en de Gereformeerde Gemeente Utrecht.

Wat komt er?

Zorgappartementen

Er komen 24 zorgappartementen. In het gebouw komt op de begane grond een ontmoetingsruimte en een activiteitenruimte. De activiteitenruimte is geschikt voor maatschappelijke functies. Beide ruimtes zijn te gebruiken voor activiteiten door de bewoners van de zorgappartementen, de buurtbewoners en het bijbelcentrum de Hoeksteen. De ruimtes zijn ook geschikt voor kleinschalige zakelijke activiteiten. Bijvoorbeeld een kapper, (thuis)zorgorganisatie of een andere vorm van dienstverlening.

Kerk

De Gereformeerde gemeente Utrecht wil op deze locatie een kerk bouwen met 350 zitplaatsen. De kerk wil een locatie in Leidsche Rijn om de volgende redenen:

  • de huidige locatie (Westerkerk aan de Singel in de binnenstad) heeft een beperkt aantal parkeerplaatsen
  • de meeste leden wonen in Leidsche Rijn

Planning

  • September 2018: Start bouw kerk
  • Oktober 2018: Start bouw appartementen
  • Eind 2019: Kerk klaar
  • Eind 2019: Appartementen klaar

Meer informatie over de bouw van de appartementen en de kerk

Wat is er al gebeurd?

In 2009 heeft het college het Stedenbouwkundig Plan Parkwijk Langerak (pdf, 11 MB) vastgesteld.

In 2013 is een nieuw bestemmingsplan Parkwijk Langerak gemaakt.

In 2016 zijn 2 bewonersbijeenkomsten geweest:

In 2017 is een bezonningsonderzoek (pdf, 3,1 MB) gedaan, over het effect van de schaduw van de nieuwe bebouwing op de bestaande woningen.

In oktober 2017 is het uitwerkingsplan van Kop Amaliapark vastgesteld. In het bestemmingsplan is bepaald dat er voor deze locatie een uitwerking onder voorwaarden gemaakt moet worden. Dit kan door een uitwerkingsplan te maken. Dit plan is de basis om een omgevingsvergunning aan te vragen, zodat er gebouwd kan worden.

Hulp en contact Project Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijngroeit@utrecht.nl