Leidsche Rijn Werkzaamheden en bouwprojecten in Leeuwesteyn

Op deze pagina:


Leeuwesteyn fase 1

In het gebied ten noorden van de Dafne Schippersbrug wordt het eerste deel van de buurt Leeuwesteyn (fase 1) gebouwd.

Bomen

Om het gebied klaar te maken voor de bouw worden bomen weggehaald. Een deel van de bomen langs het Amsterdam-Rijnkanaal blijft staan. Met onder andere de wijkraad van Leidsche Rijn is zorgvuldig gekeken welke bomen kunnen blijven staan. Deze bomen vormen de basis van de groenstructuur in Leeuwesteyn. 

Ophogen

Het middengebied van Leeuwesteyn (bouwvelden 4 t/m 11 en de ontsluitingsroute) wordt opgehoogd zodat het aansluit op het Willem-Alexanderpark. Het park ligt op de A2-tunnel, 8 meter hoger dan het Amsterdam-Rijnkanaal. Daardoor zijn er hoogteverschillen in Leeuwesteyn. De bouwvelden aan het kanaal liggen op een verhoging aan het Oeverpark.

Planning

  • De werkzaamheden zijn begonnen
  • Zomer 2018: start bouw woningen

Fiets- en wandelboulevard Amsterdam-Rijnkanaal

Het fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal wordt heringericht op het stuk tussen de Leidsche Rijn en de gele brug. Er komt ook een wandelboulevard langs het kanaal. De nieuwe naam wordt Leeuwendaalderkade.

Planning

  • Begin 2018: fietspad klaar
  • 1e kwartaal 2018: start bouw wandelboulevard

Tijdelijke middelbare school

impressie van de school: grijs gebouw van 2-3 lagen

In het noorden van Leeuwesteyn wordt op bouwveld 5 een middelbare school gebouwd. De school komt hier tijdelijk, voor een periode van ongeveer 3,5 jaar. Daarna verhuist de school naar een nieuw schoolgebouw in Leidsche Rijn Centrum.

Bekijk de planning en meer over de tijdelijke school


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Leeuwesteyn? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hulp en contact Informatiecentrum Leidsche Rijn

Telefoon

030 - 286 72 20

E-mail

informatiecentrum.leidscherijn@utrecht.nl

Volg ons

 

Bezoekadres

Verlengde Hogeweidebaan 1, Utrecht

Openingstijden

Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht