Leidsche Rijn Interactieve plankaart Leidsche Rijn Centrum

Bekijk de interactieve plankaart om de plannen en voortgang van de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum te zien.

Samenvatting per tabblad
Pagina/tabblad Samenvatting
1. Start Dit is de eerste pagina van de interactieve plankaart van Leidsche Rijn Centrum.
2. Voorlichtingstekening   Dit is de voorlichtingstekening van Leidsche Rijn Centrum. Hierop staan alle projecten met projectnamen en de inrichting van de openbare ruimte.
3. Groenstructuur   Op deze kaart ziet u de groenstructuur van Leidsche Rijn Centrum op een luchtfoto.
4. Programma Op deze kaart is te zien welke kavel welk programma heeft in Leidsche Rijn Centrum: de kantoren, detailhandel, horeca, hotels, maatschappelijke ruimtes, woningbouw, en meer.
5. Programma - kantoren  Op deze kaart staan alle kavels met kantoren in Leidsche Rijn Centrum.
6. Programma - detailhandel / centrumfuncties Op deze kaart staan alle kavels met detailhandel, horeca, en andere commerciële voorzieningen in Leidsche Rijn Centrum.
7. Programma - cultuuras Op deze kaart is de cultuuras in Leidsche Rijn Centrum weergegeven. De ‘cultuuras’ is een plek met functies voor cultuur, ontspanning en horeca. De as loopt van Leidsche Rijn Centrum Zuid, via Leidsche Rijn Centrum Kern naar Leidsche Rijn Centrum Oost.De as loopt van Leidsche Rijn Centrum Zuid, via Leidsche Rijn
8. Programma - maatschappelijke voorzieningen Op deze kaart staan alle kavels met maatschappelijke ruimte, onderwijslocaties, het wijkbureau en bibliotheek, gezondheidscentrum en het dienstgebouw van de A2 en de Stadsbaantunnel in Leidsche Rijn Centrum.
9. Programma - wonen Op deze kaart staan alle kavels waar woningbouw komt in Leidsche Rijn Centrum.
10. Infrastructuur (fasering) - huidige situatie Op deze kaart staan alle verkeersstromen in de huidige situatie in Leidsche Rijn Centrum voor fiets, auto en bus. Ook staan op deze kaart parkeerplaatsen en bushaltes.
11. Infrastructuur (fasering) - eindsituatie Op deze kaart staan alle verkeersstromen in de eindsituatie in Leidsche Rijn Centrum voor fiets, auto en bus. Ook staan op deze kaart parkeerplaatsen en bushaltes.
12. Infrastructuur (eindsituatie) Op deze kaart staan alle verkeersstromen in de eindsituatie in Leidsche Rijn Centrum voor fiets, auto en bus. Ook staan op deze kaart parkeerplaatsen en bushaltes.
13. Infrastructuur (eindsituatie) - bus Op deze kaart staat over welke straten de bus rijdt in Leidsche Rijn Centrum, in de eindsituatie.
14. Infrastructuur (eindsituatie) - auto Op deze kaart staan alle autoroutes in Leidsche Rijn Centrum, in de eindsituatie.
15. Infrastructuur (eindsituatie) - fiets Op deze kaart staan de hoofdfietsroute, overige fietsroutes en het voetgangersgebied in Leidsche Rijn Centrum, in de eindsituatie.
16. Infrastructuur (eindsituatie) - parkeren Op deze kaart staan alle parkeervoorzieningen en waar betaald parkeren is in Leidsche Rijn Centrum, in de eindsituatie.
17. In ontwerp, in aanbouw Op deze kaart staat aangegeven welk kavel in aanbouw is en welk kavel is opgeleverd
in Leidsche Rijn Centrum.
18. Beschikbare kavels Op deze kaart staat welke kavels in Leidsche Rijn Centrum beschikbaar, in lopende onderhandeling, uitgegeven of gerealiseerd zijn.
19. Architecten Op deze kaart staat per kavel in Leidsche Rijn welke architect bij het project betrokken is.
20. Foto’s afgeronde projecten Dit is de laatste pagina van de interactieve plankaart van Leidsche Rijn Centrum. Hierop staan foto’s van afgeronde projecten: de bioscoop, het Berlijnplein, Het Gebouw, het station, Capgemini, een scholencluster en het Brusselplein.

Hulp en contact Project Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijngroeit@utrecht.nl