Leidsche Rijn Park Voorn 4-6 en Burgemeester Verderlaan 9: herontwikkeling

Er komen woningen in de kantoorgebouwen aan Park Voorn 4-6 en Burgemeester Verderlaan 9.

Wat komt er en waarom?

De gemeente wil dit gebied stap voor stap ontwikkelen naar een gebied waar je kunt wonen en werken in een groene omgeving. Daarom zijn we akkoord met de plannen voor Park Voorn 4-6 en Burgemeester Verderlaan 9. We hebben samen afspraken gemaakt over het proces. De locaties liggen dicht bij elkaar. Daarom werken we veel samen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de openbare ruimte en de gevolgen voor parkeren en het verkeer.

Burgemeester Verderlaan 9

De Onderwijsinspectie die het pand nu huurt, gaat verhuizen. Er komt dan ruimte vrij voor:

 • ongeveer 18 huurwoningen
 • vrije sector huur (middelduur en duur)
 • veel aandacht voor duurzaam en circulair bouwen (van afval andere spullen maken)
 • groene woonomgeving, zo sluit het goed aan op Park Voorn

Park Voorn 4-6

De eigenaar van Park Voorn wil de gebouwen half 2019 slopen. Er komt dan ruimte vrij voor:

 • ongeveer 40 eengezinswoningen
 • groene woonomgeving
 • parkeren, voor een deel ondergronds

Verbetering Burgemeester Verderlaan en omgeving

Parkeer- en verkeersonderzoek Burgemeester Verderlaan

Wij hebben een parkeer- en verkeersonderzoek uitgevoerd in de Burgemeester Verderlaan en omgeving. Dit omdat er meerdere ontwikkelingen gepland zijn, zoals woningbouw en uitbreiding en vernieuwing Kindercluster Voorn. Wij willen daarom een beter beeld krijgen van de huidige situatie en meer inzicht in de mogelijke gevolgen van de geplande ontwikkelingen. Met de uitkomsten van dit onderzoek hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Lees de samenvatting van het onderzoek (pdf, 55 kB)

Lees het uitgebreide onderzoek (pdf, 1,5 MB)

Wat hebben we gedaan?

 • Belijning en wegmarkeringen aanpassen op de kruising Langerakbaan en Burgemeester Verderlaan.
 • De wegmarkeringen van de parkeervakken op de Burgemeester Verderlaan aanpassen.
 • De voorrangssituatie verduidelijken door een doorgetrokken streep te plaatsen bij de uitritten van de bedrijventerreinen.
 • Een versmalling plaatsen op de Burgemeester Verderlaan.
 • Een klappaal plaatsen, ter hoogte van de achterkant van de tuin aan Galgenraklaan 15, om parkeren op de stoep te voorkomen.

Wat is al gedaan?

2016: college stelt startdocument en bouwenvelop vast voor Park Voorn. De bouwenvelop kunt u downloaden als pdf op de website van Park Voorn.

Hulp en contact Leidsche Rijn groeit

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijngroeit@utrecht.nl