Leidsche Rijn Werkzaamheden en bouwprojecten in Rijnvliet

Op deze pagina:


Woningbouw Rijnvliet

De woningen in Rijnvliet worden in verschillende fases gebouwd. Van Wanrooij bouwt alle koopwoningen en vrije sectorhuurwoningen. Daarnaast bouwt Bo-Ex de sociale huurwoningen in Rijnvliet. Ongeveer de helft van de sociale huurwoningen is al klaar.

Lees meer over deze woningen van Van Wanrooij

Lees meer over de woningen van Bo-Ex

Inschrijven voor sociale huurwoningen kan via Woningnet.nl


Tijdelijke routes in Rijnvliet

Voor het verkeer in Rijnvliet zijn tijdelijke routes door de bouwwerkzaamheden. Op deze kaart staan de tijdelijke routes voor fietsers, voetgangers, auto- en bouwverkeer:

  • woonverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden van het bouwverkeer.
  • autoroute bij de Fladderiepvliet is af als de nieuwe locatie voor het Kindcentrum klaar is.
  • bewoners en hun bezoek kunnen gebruikmaken van de parkeerplaatsen langs de sportvelden.

 

 

 


De eetbare woonbuurt

Rijnvliet wordt een eetbare woonwijk. We richten de openbare ruimte in als een voedselbos. Waar het maar kan, komen eetbare planten.

Lees meer over de eetbare woonbuurt


Voedselbos Rijnvliet

In de eetbare woonbuurt Rijnvliet komt een voedselbos en boomgaard. Dit wordt een plek voor bewoners, bezoekers en buren van Rijnvliet om te wandelen, spelen en genieten van de natuur. In het voedselbos komen eetbare planten, bomen en struiken voor mensen en dieren. Er komt ook een buurtboomgaard voor buurtactiviteiten, en speelplekken voor kinderen.

Lees meer over het voedselbos


Kindcentrum Rijnvliet

Tegenover het voedselbos in Rijnvliet komt Kindcentrum Rijnvliet met basisonderwijs, kinderopvang voor 0-4 jarigen, buitenschoolse opvang  (BSO) en vrijetijdsbesteding. Het wordt een energieneutraal gebouw, gemaakt van duurzame materialen. Kindcentrum Rijnvliet heeft nu een tijdelijke plek in Sportpark Rijnvliet.

Planning

  • De basisschool en BSO zijn al geopend op de tijdelijke locatie
  • Na de zomer 2019: start bouw
  • In 2021: nieuw kindcentrum klaar

Lees meer over het Kindcentrum: www.kindcentrumrijnvliet.nl


Bedrijventerrein Strijkviertel 68

Naast Rijnvliet ligt het bedrijventerrein Strijkviertel 68. We willen dat het terrein goed aansluit op de woonwijk Rijnvliet en de Strijkviertelplas. Daarom wordt het terrein herontwikkeld, samen met de eigenaar van het bedrijventerrein en wordt het bestemmingsplan aangepast.

Planning

  • 2020: aanpassing bestemmingsplan en start werkzaamheden

Hoogspanningsleiding ondergronds

In Rijnvliet staat een mast voor bovengrondse elektriciteitsleidingen. De leidingen komen onder de grond. De gemeente bereid samen met de beheerder van de hoogspanning (TenneT) de werkzaamheden voor. Als de leidingen onder de grond zijn gebracht, gaat de mast weg.

Planning

  • 2020: bestemmingsplan klaar
  • 2021: leidingen onder de grond en weghalen mast

Hulp en contact Rijnvliet

E-mail

rijnvliet@utrecht.nl

Telefoon

14 030