Leidsche Rijn Werkzaamheden en bouwprojecten in Rijnvliet

Op deze pagina:


Werkzaamheden aan de Sassafraslaan

Ontwikkelaar Van Wanrooij levert de aankomende weken nieuwe woningen op in Rijnvliet Midden. Daarom maken we Sassafraslaan klaar voor de nieuwe bewoners. Dit gaan we doen:

 • Rioolaansluitingen maken voor de nieuwe woningen
 • Stoep aanleggen
 • Lantaarnpalen plaatsen
 • De straat bestraten

De Sassafraslaan is afgesloten tussen huisnummer 65 en 78. Hier kunnen dan geen auto’s rijden, maar u kunt wel over de stoep bij deze huizen komen. De Sassafraslaan is vanuit de Wilde Rijstvliet bereikbaar. En u kunt nog steeds parkeren op de parkeerterreinen.

Planning

We starten op 6 april 2021 met het werk. Het duurt ongeveer 6 weken.


Aanpassing speelplek Lotusvliet

De grond van de speelplek aan de Lotusvliet blijft te lang nat. Daarom gaan we de ondergrond verbeteren en zetten we de speeltoestellen hoger met schone val-ondergrond. Zo kan het water sneller weg. Ook hogen we het terrein op en voeren we water af.

Planning

In februari en maart 2021 verbeteren we de grond. Voor 1 april 2021 planten we ook nog de planten en hagen rondom de speelplek en de doeltjes.


Uitslag stemronde speelplek Persimoenstraat

Aan de Persimoenstraat komt een speelplek. Samen met de mensen uit de buurt hebben we gekeken naar de invulling van de plek. Tot en met 11 februari 2021 konden omwonenden en toekomstige bewoners stemmen op 2 ontwerpen voor de speelplek. Het ontwerp met de meeste stemmen wint en leggen we aan. Met 50,3% van de 197 stemmen heeft speelplek 1 de meeste stemmen gekregen. Dit is het ontwerp met de lange kabelbaan en de trampolines. Speelplek 2 kreeg 49,7% van de 197 stemmen. Dit is het ontwerp met de korte kabelbaan en de 5-hoekige schommel.

Bekijk de volledige ontwerpen

Planning

Voor de zomervakantie van 2021 leggen we de speelplek aan.


Woningbouw Rijnvliet

De woningen in Rijnvliet worden in verschillende fases gebouwd. Van Wanrooij bouwt alle koopwoningen en vrije sectorhuurwoningen. Daarnaast bouwt Bo-Ex de sociale huurwoningen in Rijnvliet. Ongeveer de helft van de sociale huurwoningen is al klaar.

Lees meer over deze woningen van Van Wanrooij

Lees meer over de woningen van Bo-Ex

Inschrijven voor sociale huurwoningen kan via Woningnet.nl


Tijdelijke routes in Rijnvliet

Voor het verkeer in Rijnvliet zijn tijdelijke routes door de bouwwerkzaamheden. Op deze kaart staan de tijdelijke routes voor fietsers, voetgangers, auto- en bouwverkeer:

 • Woonverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden van het bouwverkeer.
 • Het Kindcentrum is met de auto te bereiken via de Wilde Rijstvliet en de Pecanlaan
 • Bouwverkeer rijdt over de Turkse Hazelaarstraat, Wapatovliet, Hickorylaan en Zoutstruikstraat.
 • Bewoners en hun bezoek kunnen gebruikmaken van de parkeerplaatsen langs de sportvelden.

De eetbare woonbuurt

Rijnvliet wordt een eetbare woonwijk. We richten de openbare ruimte in als een voedselbos. Waar het maar kan, komen eetbare planten.

Lees meer over de eetbare woonbuurt


Voedselbos Rijnvliet

In de eetbare woonbuurt Rijnvliet komt een voedselbos en boomgaard. Dit wordt een plek voor bewoners, bezoekers en buren van Rijnvliet om te wandelen, spelen en genieten van de natuur. In het voedselbos komen eetbare planten, bomen en struiken voor mensen en dieren. Er komt ook een buurtboomgaard voor buurtactiviteiten, en speelplekken voor kinderen.

Lees meer over het voedselbos


Kindcentrum Rijnvliet

Tegenover het voedselbos in Rijnvliet komt Kindcentrum Rijnvliet met basisonderwijs, kinderopvang voor 0-4 jarigen, buitenschoolse opvang  (BSO) en vrijetijdsbesteding. Het wordt een energieneutraal gebouw, gemaakt van duurzame materialen. Kindcentrum Rijnvliet heeft nu een tijdelijke plek in Sportpark Rijnvliet.

Planning

 • De basisschool en BSO zijn al geopend op de tijdelijke locatie
 • Na de zomer 2019: start bouw
 • In 2021: nieuw kindcentrum klaar

Lees meer over het Kindcentrum: www.kindcentrumrijnvliet.nl


Hoogspanningsleiding ondergronds

In Rijnvliet staat een mast voor bovengrondse elektriciteitsleidingen. De leidingen komen onder de grond. De gemeente bereid samen met de beheerder van de hoogspanning (TenneT) de werkzaamheden voor. Als de leidingen onder de grond zijn gebracht, gaat de mast weg.

Planning

 • 2020: bestemmingsplan klaar
 • April tot en met oktober 2021: leidingen onder de grond en weghalen mast.

Lees meer over het werk op de website van TenneT

Hulp en contact Rijnvliet

E-mail

rijnvliet@utrecht.nl

Telefoon

14 030